Nakladatelství ALTER, s.r.o.

Nakladatelství ALTER působí na českém trhu učebnic od roku 1990. Nabízí jednotlivé řady učebnic pro 1. stupeň ZŠ. Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií je v nabídce úplná řada učebnic českého jazyka a řada učebnic zeměpisu.

Učebnice a učební pomůcky ALTER byly vytvořeny v souladu s požadavky RVP ZV a obsahují schvalovací doložky MŠMT
 
Základní znaky učebnic ALTER:
  • učebnice ALTER od 1. ročníku až po ukončení základního vzdělávání v 9. ročníku umožňují na příslušné úrovni rozvoj všech klíčových kompetencí i realizaci očekávaných výstupů podle RVP ZV
  • přímá práce ve vyučovací hodině vychází z činnostního učení, např. z pozorování, třídění, porovnávání, zobecňování, vyvozování závěrů
  • učebnice rozvíjejí schopnost aplikačního využití látky a přispívají tak k rozvoji funkční gramotnosti žáků
  • preferuje se práce s informacemi (s přehledy učiva, tabulkami, slepými mapami, s internetem), aby se vyhledávání, vybírání, třídění a zpracovávání informací stalo ve výuce trvale užívanou metodou
  • v učebnicích se uplatňuje nadpředmětový charakter; učebnice jsou průběžně aktualizovány
  • učebnice umožňují průběžné hodnocení pomocí bodovacího systému – ten žáky vnitřně motivuje a je možné z něho vycházet jak pro hodnocení známkou, tak i pro hodnocení slovní
  • učebnice umožňují individualizaci výuky tak, aby každý žák mohl pracovat na své osobní maximum, aby nebyl přetěžován nebo naopak srážen k průměrným výkonům (rozšiřující učivo a podněty pro péči o nadané žáky)
 

Nejprodávanější produkty

22,00 Kč 18,18 Kč bez DPH
Notýsek pro 1.ročník ZŠ s veselými obrázky Zdeňka Milera  /Alter/

Notýsek pro 1.ročník ZŠ s veselými obrázky Zdeňka Milera /Alter/

Žákovská knížka pro prvňáčky s veselými obrázky od Zdeňka Milera

30,00 Kč 24,79 Kč bez DPH
23,00 Kč 19,01 Kč bez DPH
Notýsek pro 2. ročník

Notýsek pro 2. ročník

Žákovská knížka pro 2. ročník Základní školy s obrázky Heleny Zmatlíkové.

Upřesnit výběr
Skrýt filtr