Nakladatelství ALTER, s.r.o.

Nakladatelství ALTER působí na českém trhu učebnic od roku 1990. Nabízí jednotlivé řady učebnic pro 1. stupeň ZŠ. Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií je v nabídce úplná řada učebnic českého jazyka a řada učebnic zeměpisu.

Učebnice a učební pomůcky ALTER byly vytvořeny v souladu s požadavky RVP ZV a obsahují schvalovací doložky MŠMT
 
Základní znaky učebnic ALTER:
  • učebnice ALTER od 1. ročníku až po ukončení základního vzdělávání v 9. ročníku umožňují na příslušné úrovni rozvoj všech klíčových kompetencí i realizaci očekávaných výstupů podle RVP ZV
  • přímá práce ve vyučovací hodině vychází z činnostního učení, např. z pozorování, třídění, porovnávání, zobecňování, vyvozování závěrů
  • učebnice rozvíjejí schopnost aplikačního využití látky a přispívají tak k rozvoji funkční gramotnosti žáků
  • preferuje se práce s informacemi (s přehledy učiva, tabulkami, slepými mapami, s internetem), aby se vyhledávání, vybírání, třídění a zpracovávání informací stalo ve výuce trvale užívanou metodou
  • v učebnicích se uplatňuje nadpředmětový charakter; učebnice jsou průběžně aktualizovány
  • učebnice umožňují průběžné hodnocení pomocí bodovacího systému – ten žáky vnitřně motivuje a je možné z něho vycházet jak pro hodnocení známkou, tak i pro hodnocení slovní
  • učebnice umožňují individualizaci výuky tak, aby každý žák mohl pracovat na své osobní maximum, aby nebyl přetěžován nebo naopak srážen k průměrným výkonům (rozšiřující učivo a podněty pro péči o nadané žáky)
 

Nejprodávanější produkty

60,00 Kč 54,55 Kč bez DPH
Upřesnit výběr
Skrýt filtr