Reference

Oblast státních zakázek

 • Úřad vlády - "Eurokurýr" eurozprávy z české správy
 • Administrace předplatného - věstníky a zpravodaje ústředních orgánů a institucí
 • Česká správa sociálního zabezpečení - výhradní dodavatel tiskopisů důchodového, sociálního a nemocenského pojištění
 • Úřední věstník EU a dalších publikací EU - oficiální distributor
 • Ministerstvo financí ČR - daňové tiskopisy
 • Úřady práce - tiskopisy
 • Ministerstvo zahraničí ČR - distribuce časopisu pro krajany "České listy" do celého světa
 • Ústřední vojenská nemocnice - tiskopisy
 • Volby 1991 - výroba, kompletace a distribuce volebních materiálů
 • Kupónová privatizace - kompletace a distribuce kupónových knížek
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna - kompletace a distribuce legitimace pojištěnce

Podnikatelská sféra

 • Mladá fronta
 • Lidové noviny
 • Monitor CZ
 • Ahold
 • Mittal Steel Ostrava
 • A.S.A.
 • Vítkovice a.s.
 • ČZ a.s.  Strakonice
 • Česká televize
 • Xaverov holding, a.s.
 • Toyoda Gosei
 • Barum Continental
 • Bonatrans, a.s.
 • Škoda-auto a.s. Mladá Boleslav
 • Vouchercloud