Nová škola – DUHA s.r.o.

Nakladatelství Nová škola - DUHA navazuje na více jak dvacetileté zkušenosti s vydáváním učebnic a pracovních sešitů.
 
Vydává novou moderní řadu učebnic vytvořenou v rámci edice Čtení s porozuměním. Všechny ediční tituly se zaměřují na podporu čtenářské gramotnosti.
 
Do učebnic jsou zařazeny tematicky vhodné motivační úryvky z krásné literatury, odborných a novinových článků nebo encyklopedií. S nimi souvisí otázky na porozumění, posuzování a interpretaci textu a na samostatné vyvozování závěrů. Žákům se tak lépe zpřístupní probírané učivo a poukáže se na vzájemné souvislosti.
 
V učebnicích se dále využívají metody činnostního učení. Předkládané informace jsou přehledné a přiměřené věku žáků. Jsou vhodně propojeny s doprovodnou ilustrační nebo fotografickou částí učebnice. Rychlou orientaci v učebnici umožňuje systém ikon.
 
Na základní poznatky navazuje množství mezipředmětových vztahů a námětů na skupinové aktivity, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zároveň dbáme na to, aby všechny předkládané informace byly pro žáky využitelné v praktickém životě. Důraz se také klade na etickou výchovu žáků.
 
Pracovní sešity Nové školy – DUHA doplňují učebnice a zaměřují se na praktické ověření získaných vědomostí prostřednictvím jazykových doplňovaček, rébusů a her nebo pomocí pozorování a pokusů.
 

Nejprodávanější produkty

32,00 Kč 29,09 Kč bez DPH
Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník

Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník

Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení ke každému druhu vyjmenovaných slov, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz je kladen na slova stejně a podobně zn...

30,00 Kč 27,27 Kč bez DPH
32,00 Kč 29,09 Kč bez DPH
Tak je lehké dělení  - pracovní sešit pro 3.ročník ZŠ

Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník ZŠ

Začíná opakováním učiva 2. ročníku. Důraz je kladen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení pomáhají názorné nákresy, které provázejí rozmanité příklady i slovní úlohy.

Upřesnit výběr
Skrýt filtr