x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Nový občanský zákoník - Dědické právo

na externím skladě
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1440805
EAN kód:
9788024751689
Autor:
Novotný Petr, Novotná Monika
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Orientujte se v novém občanském zákoníku!

Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Revoluce v občanském právu se nevyhnula ani dědickému právu, kterému je věnována čtvrtá část.

Čtenář se seznámí s možnými pořízeními pro případ smrti, tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel též povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění. V rámci pojednání o přechodu pozůstalosti na dědice vysvětlíme nabytí dědictví, správu pozůstalosti a její soupis, potvrzení a rozdělení pozůstalosti i problematiku dluhů přecházejících na dědice.

Poslední část zaměřujeme na problematiku zcizení dědictví.

Z obsahu


 Úvod
 Kapitola 1 Dědické právo
 Dědické tituly
 Dědický nápad
 Dědic a odkazovník
 Dědická nezpůsobilost
 Kapitola 2 Zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví
 i. Zřeknutí se dědického práva
 ii. Odmítnutí dědictví
 iii. Vzdání se dědictví
 Kapitola 3 Dědění ze zákona, dědické třídy
 Kapitola 4 Právo na povinný díl a nepominutelný dědic
 Nepominutelný dědic
 Povinný díl
 Ochrana nepominutelného dědice
 Výpočet povinného dílu
 Kapitola 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl
 i. Započtení na povinný díl
 Povinnost zpětného vydání
 Hodnota k započtení
 ii. Započtení na dědický podíl
 Kapitola 6 Právo na zaopatření
 Kapitola 7 Závěť
 i. Obecná pravidla pro pořízení pro případ smrti
 ii. Závěť a dovětek
 Závěť
 Dovětek
 iii. Pořizovací nezpůsobilost
 iv. Účinky omylu
 v. Forma závěti
 Písemná forma
 Závěť pořízená soukromou listinou
 Holografi cká závěť
 Alografi cká závěť
 Závěť nevidomých a osob se smyslovým postižením
 Závěť pořízená veřejnou listinou
 Svědkové závěti
 Úlevy při pořizování závěti
 Ústní forma závěti
 Závěť sepsaná starostou obce
 Závěť sepsaná velitelem námořního plavidla nebo letadla
 Závěť sepsaná vojenským velitelem
 Svědkové privilegované závěti
 Pozbytí platnosti privilegované závěti
 Mlčenlivost
 vi. Vedlejší doložky v závěti
 Vykonavatel závěti
 Správce pozůstalosti
 Podmínky
 Doložení času
 Přední a následný dědic
 Příkaz
 vii. Zrušení závěti
 Pořízení nové závěti
 Odvolání závěti
 Neúčinná zrušovací doložka
 viii. Připadnutí pozůstalosti dědicům
 Uvolněný podíl
 Náhradnictví
 Svěřenské nástupnictví
 Kapitola 8 Dědická smlouva
 Forma dědické smlouvy
 Omezení věcného rozsahu dědické smlouvy
 Zřeknutí se dědictví
 Podmínky dědické smlouvy
 Dispozice s majetkem za života zůstavitele
 Neplatnost dědické smlouvy
 Dědická smlouva mezi manžely
 Kapitola 9 Odkaz
 i. Obecná úprava odkazu
 Obtížení odkazem
 Pododkaz
 Neurčitá skupina odkazovníků
 Náhradnictví při odkazech
 Odvolání odkazu
 ii. Odkaz věcí určitého druhu
 iii. Odkaz určité věci
 iv. Odkaz pohledávky
 v. Odkaz dětem a příbuzným
 vi. Odkaz skupinám osob
 vii. Nabytí odkazu
 viii. Právo odkazovníka na zajištění
 ix. Uvolněný odkaz
 x. Odkazy v míře přesahující přípustný rámec
 Kapitola 10 Vydědění
 Kapitola 11 Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele
 i. Dluhy postihující dědice
 ii. Práva věřitelů před potvrzením dědictví
 iii. Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu
 iv. Právní účinky výhrady soupisu
 v. Odloučení pozůstalosti
 vi. Vyhledání dluhů zůstavitele
 vii. Zcizení dědictví
 Kapitola 12 Přechod pozůstalosti na dědice
 i. Nabytí dědictví
 ii. Výhrada soupisu
 iii. Správa pozůstalosti
 iv. Závěra pozůstalosti
 v. Soupis pozůstalosti
 vi. Potvrzení dědictví
 vii. Rozdělení pozůstalosti
 Kapitola 13 Dědické řízení
 i. Místní příslušnost
 ii. Soudní komisariát
 iii. Odměna za činnost soudního komisaře
 iv. Účastníci při pozůstalostním řízení
 Účastníci při projednání pozůstalosti
 Účastníci řízení při likvidaci pozůstalosti
 Opatrovnictví
 Procesní nástupnictví
 v. Rozhodnutí
 vi. Opravné prostředky
 vii. Projednání dědictví
 Zahájení řízení
 Předběžná šetření
 Zastavení řízení
 Správa pozůstalosti
 Vypořádání majetku ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela
 Zjišťování dědického práva
 Aktiva a pasiva pozůstalosti
 Soupis pozůstalosti
 Obvyklá cena pozůstalosti
 Projednání dědictví
 Rozhodnutí o dědictví
 Dodatečně najevo vyšlý majetek
 viii. Nabytí dědictví následným dědicem
 ix. Likvidace pozůstalosti
 Rozhodnutí o nařízení likvidace
 Jmenování likvidačního správce a jeho práva a povinnosti
 Účinky nařízení likvidace
 Likvidační podstata
 Zpeněžení majetku likvidační podstaty
 Přihlašování pohledávek
 Přezkoumání pohledávek
 Zjištění pohledávek
 Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty
 Dodatečně zjištěný majetek
 Zastavení likvidace pozůstalosti
 x. Úschovy v řízení o pozůstalosti


Parametry

ISBN kód:
9788024751689
EAN kód:
9788024751689
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
144

Přiložené dokumenty

    Náhled knihy
    Diskuze
    Vaše hodnocení

    Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.