x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy

Cena s DPH
199,00
Cena bez DPH
180,91 Kč
skladem 2 kusy
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1440505
EAN kód:
9788024751634
Autor:
Novotný Petr
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Orientujte se v novém občanském zákoníku!

Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.

V první části čtenář získá přehled o základních zásadách nového občanského zákoníku. Jde o základní pilíře, na kterých je nová právní úprava postavena a které jsou vodítkem pro interpretaci a aplikaci dalších zákonných ustanovení. Vysvětlujeme nově pojmy fyzická a právnická osoba, osobnost, svéprávnost. Vysvětlíme, jak vzniká právnická osoba, jaké má orgány, jak se mění a jak zaniká. Dále se věnujeme smluvnímu i zákonnému zastoupení a speciálním podmínkám zastoupení členem domácnosti a zastoupení podnikatele.

Získáte základní představu o věcech a právních skutečnostech, tedy právních jednáních a právních událostech.

Z obsahu


 Úvod
 Kapitola 1 Základní zásady nového občanského zákoníku
 i. Soukromé a veřejné právo
 ii. Základní zásady soukromého práva
 iii. Rozum, vědomost a odbornost
 iv. Ochrana soukromých práv
 v. Zvláštní zásady občanského zákoníku
 Kapitola 2 Osoby a jejich práva
 Právní osobnost a svéprávnost
 Přirozená práva
 Právnické osoby
 Osoba blízká
 i. Fyzická osoba – člověk
 Důkaz smrti
 Změna pohlaví
 ii. Zletilost
 Postavení nezletilých
 Přiznání svéprávnosti nezletilému
 iii. Omezení svéprávnosti
 Předběžné prohlášení
 Nápomoc při rozhodování
 Omezení svéprávnosti
 Nezvěstnost
 Domněnka smrti
 iv. Ochrana osobnosti
 Ochrana jména člověka
 Pseudonym
 Bydliště člověka
 Osobnost člověka
 Podoba a soukromí
 Právo na duševní a tělesnou integritu
 Zásah do integrity
 Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
 Nakládání s částmi lidského těla
 Ochrana lidského těla po smrti člověka
 v. Právnické osoby
 vi. Ustavení a vznik právnické osoby
 vii. Orgány právnické osoby
 viii. Jednání za právnickou osobu
 ix. Přeměna právnické osoby
 x. Zánik právnické osoby
 Zrušení právnické osoby bez likvidace
 Zrušení právnické osoby s likvidací
 Zrušení společnosti soudem
 Zánik společnosti
 Vstup do likvidace a jmenování likvidátora
 Průběh likvidace
 Co když se objeví majetek až po výmazu právnické osoby z rejstříku
 xi. Druhy právnických osob
 Změna občanských sdružení na spolky
 Založení spolku
 Stanovy spolku
 Ustavující schůze
 Pobočné spolky
 Kdo může být členem spolku
 Orgány spolku
 Zánik a zrušení spolku
 Fúze a rozdělení spolků
 Fundace
 Změna v právní úpravě nadací a nadačních fondů
 Co musí nadace a nadační fondy přizpůsobit novému občanskému zákoníku
 Nadace a nadační fondy v novém občanském zákoníku
 Účel nadace a nadačního fondu
 Založení nadace a nadačního fondu
 Okamžik vzniku nadace
 Statut nadace
 Změna nadační listiny
 Vklady do nadace
 Majetek nadace
 Zvýšení a snížení nadačního kapitálu
 Přidružený fond
 Poskytování nadačních příspěvků
 Podnikání nadací
 Výroční zpráva nadace
 Orgány nadace
 Správní rada
 Dozorčí rada
 Revizor
 Zrušení nadace s likvidací
 Přeměna nadace
 Rozdíly mezi nadačními fondy a nadacemi
 Povinnosti nadací a nadačních fondů vůči nadačnímu rejstříku
 Ústav
 Založení ústavu
 Orgány ústavu
 Zrušení a přeměna ústavu
 xii. Smluvní zastoupení, plná moc
 O zastoupení
 Smluvní zastoupení
 xiii. Zákonné zastoupení a opatrovnictví
 Zastupování právnických osob
 Vzájemné zastupování manželů
 Zastoupení dítěte
 Opatrovník osoby neznámého pobytu nebo osoby nesvéprávné
 Opatrovnická rada
 Kolizní opatrovník
 Opatrovnictví právnické osoby
 xiv. Zastoupení členem domácnosti
 xv. Zastoupení podnikatele
 xvi. Prokura
 xvii. Věci a jejich rozdělení
 Rozdělení věcí
 Kapitola 3 Právní skutečnosti
 i. Právní jednání
 Podmínky
 Doložení času
 Zdánlivé právní jednání
 Výklad právních jednání
 Forma právních jednání
 Soukromá a veřejná listina
 Právní jednání vůči nepřítomné osobě
 Domněnka doby dojití
 Neplatnost právních jednání
 Hlavní důvody neplatnosti
 Následky neplatnosti
 Relativní neúčinnost
 ii. Právní události
 Význam času
 Lhůty a doby
 Pravidla pro počítání času
 iii. Promlčení a prekluze
 Promlčecí lhůta
 Počátek promlčecí lhůty
 Délka promlčecí lhůty
 Běh promlčecí lhůty
 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
 Prekluze


Parametry

ISBN kód:
9788024751634
EAN kód:
9788024751634
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
144

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.