x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Daňová evidence podnikatelů 2014

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1437505
EAN kód:
9788024751177
Autor:
Jaroslav Sedláček, Jiří Dušek
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého práva. Podle nového občanského zákoníku, platného od 1. 1. 2014, uvádí nové pojmy, zároveň obsahuje překladový slovník starých a nových pojmů.

Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Publikace je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe.

Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2013.

Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti.

Z obsahu


 Předmluva 7
 Předmluva k aktuálnímu vydání 8
 1 Předmět a cíl daňové evidence 9
 1.1 Právní úprava daňové evidence 9
 1.2 Předmět daňové evidence 10
 1.3 Cíl daňové evidence 11
 1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 12
 1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 13
 2 Forma a obsah daňové evidence 14
 2.1 Obsah daňové evidence 14
 2.2 Forma daňové evidence 14
 2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů 15
 2.4 Skutečný stav majetku a dluhů 16
 2.5 Daňový doklad 17
 2.6 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence 18
 3 Evidence příjmů a výdajů 19
 3.1 Evidence příjmů 19
 3.2 Evidence výdajů 20
 3.3 Výdaje paušálem 21
 3.4 Deník příjmů a výdajů 22
 4 Daňová evidence pohledávek 27
 4.1 Oceňování pohledávek 27
 4.2 Obsah a forma evidence pohledávek 27
 5 Daňová evidence dluhů 30
 5.1 Oceňování dluhů 30
 5.2 Obsah a forma evidence dluhů 30
 5.3 Zápočet pohledávek a dluhů 31
 5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem 32
 5.5 Platební kalendář 32
 6 Evidence daně z přidané hodnoty 34
 6.1 Předmět daně z přidané hodnoty 34
 6.2 Registrační povinnost plátce DPH 34
 6.3 Ostatní k DPH 35
 6.4 Vedení evidence DPH 36
 7 Evidence dlouhodobého majetku 38
 7.1 Oceňování dlouhodobého majetku 39
 7.1.1 Ocenění pořizovací cenou 39
 7.1.2 Ocenění vlastními náklady 40
 7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění 41
 7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou 41
 7.2 Evidence dlouhodobého majetku 41
 7.3 Odpisy dlouhodobého majetku 43
 7.3.1 Rovnoměrné odpisování 44
 7.3.2 Zrychlené odpisování 46
 7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku 51
 7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje 51
 7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování 52
 7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka 52
 7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace 53
 7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání 53
 7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku 54
 8 Evidence najatého majetku 55
 8.1 Operativní leasing 55
 8.2 Finanční leasing 55
 8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené 56
 8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu 57
 8.5 Způsob evidence najatého majetku 58
 8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním 58
 9 Zásoby a jejich evidence 60
 9.1 Vymezení zásob 60
 9.2 Oceňování zásob 60
 9.3 Evidence zásob 61
 10 Krátkodobý finanční majetek 64
 10.1 Korunová pokladna 64
 10.2 Valutová pokladna 64
 10.3 Ceniny 65
 10.4 Korunové bankovní účty 65
 10.5 Devizové bankovní účty 65
 10.6 Krátkodobé cenné papíry 65
 11 Mzdová evidence 67
 12 Rezervy a jejich evidence 71
 12.1 Rezervy na opravy hmotného majetku 71
 12.2 Rezervy na pěstební činnost 73
 12.3 Ostatní rezervy 73
 13 Evidence jízd a ostatních skutečností 74
 13.1 Evidence jízd 74
 13.2 Silniční daň 77
 13.3 Náhrady při použití motorového vozidla 77
 13.4 Evidence ostatních skutečností 80
 14 Vedení deníku příjmů a výdajů 81
 14.1 Transakce před zahájením podnikání 81
 14.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období 83
 14.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů 90
 15 Minimum daňové optimalizace 93
 16 Přechod z daňové evidence na účetnictví 94
 17 Komplexní příklad 95
 18 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 122
 18.1 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2013 – zadání 122
 18.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2013 123
 Seznam literatury

O autorovi


 Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou se podílel na zavedení informačních systému ASŘ (1980) a ASŘ ZPOK ( 1990). Od roku 1999 se věnuje vývoji informačního systému WinFAS. V lektorské činnosti se věnuje především účetní závěrce a novelám daňových zákonů. Své zkušenosti z dlouholeté praxe přenesl do odborných publikací. V roce 2009 objevil pentální účetnictví.
 -
 doc. Ing. Jaroslav Sedláček,CSc. je docentem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se financováním podniků (finančním řízením, finanční analýzou a účetnictvím). V minulosti řešil vědecké i pedagogické projekty financované ze zdrojů Evropské unie, Grantové agentury ČR i Fondu rozvoje VŠ, věnované komparaci vývoje finančních trhů, multifaktorové analýze, měření výkonnosti podniků a tvorbě nových předmětů. Výsledky prováděného výzkumu publikuje ve vědeckých monografiích i odborných knihách, článcích ve vědeckých i odborných časopisech a prezentuje na mezinárodních konferencích. Je auditorem a soudním znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví management a účetnictví.Parametry

EAN kód:
9788024751177
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
136

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.