Ochrana soukromí

Společnost SEVT a.s. uchovává data o zákaznících dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Vaše informace podléhají vysokému stupni zabezpečení a nebudou předávány žádným třetím stranám a nebudou ani jinak využívány ke komerčním sdělením, která se netýkají nabídky společnosti SEVT a.s. Veškerá data budou použita pouze pro komunikaci s Vámi a k vyřízení Vaší objednávky.
 
Pokud nebudou zákazníci výslovně souhlasit, bude společnost SEVT a.s. nakládat s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje jsou uchovávány na dobu neurčitou.
 
O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem (viz Kontakty).
 
Společnost SEVT a.s. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00034640.
 
Pokud jste nenalezli odpověď na svoje otázky, zeptejte se přímo nás.
 
Další informace