SEVT pomáhá

Nemocnice na Bulovce

SEVT poskytl finanční dar nemocnici Na Bulovce ve výši 60 000 Kč pro potřeby ortopedického oddělení.
  


Lékaři bez hranicJsme hrdými dárci a podporujeme Lékaře bez hranic.