x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1488 / Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Cena s DPH
289,00
Cena bez DPH
262,73 Kč
skladem 2 kusy
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153494468
EAN kód:
9788074885273
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 2. 5. 2022

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Novelizované vyhlášky ke stavebnímu zákonu – technické požadavky na stavby, požadavky na využívání území, požadavky na společné stavební povolení; dalších 8 prováděcích vyhlášek. Celkem 17 právních předpisů s tučně vyznačenými změnami; plné citace odkazů na související předpisy

Obsah publikace
V edici ÚZ dosud vyšel stavební zákon a související předpisy pod č. 7, 25, 30, 43, 136, 141, 223, 269, 291, 327, 366, 390, 440, 495, 560, 593, 677, 744, 796, 847, 885. 953, 1081, 1172, 1260, 1266, 1334, 1367 a 1396. Toto č. 1488 se od č. 1396 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.


Obsah publikace:

Kapitola I - STAVEBNÍ ZÁKON, STAVEBNÍ PŘEDPISY, VYVLASTNĚNÍ, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Přehled zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - účinnost do 30. 6. 2023
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
Sdělení č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech - účinnost do 30. 6. 2023
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - účinnost do 30. 6. 2023
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - účinnost do 30. 6. 2023
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - účinnost do 30. 6. 2023
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - účinnost do 30. 6. 2023
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - účinnost do 30. 6. 2023
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - účinnost do 30. 6. 2023
Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa - účinnost do 30. 6. 2023
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
Kapitola II - AUTORIZOVANÉ PROFESE VE VÝSTAVBĚ
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
Pozn. redakce:
v této publikaci nejsou v předpisech zapracovány ty změny, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Parametry

EAN kód:
9788074885273
Počet stran:
576

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.