x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1073 / Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a Fondy, Komoditní burzy

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720K7100205
EAN kód:
9788074881015
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží
podle stavu k 2.2.2015

Publikace obsahuje 33 předpisů rozdělených do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Řada předpisů byla od posledního vydání dotčena významnými novelami, zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech (327 změn a doplnění) a zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Obsah publikace:

Kapitola I – Cenné papíry
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení)
Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový
Přehled zákona o dluhopisech
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
Vyhláška č. 323/2012 Sb., o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh
Vyhláška č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů

Kapitola II – Dohled nad kapitálovým trhem
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Kapitola III – Podnikání na kapitálovém trhu
Přehled zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
Vyhláška č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
Vyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
Vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
Vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele (přílohy zdarma na www.cnp.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)
Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky (přílohy zdarma na www.cnp.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)
Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
Vyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů
Vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Nařízení vlády č. 190/2011 Sb., kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
Vyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

Kapitola IV – Investiční společnosti a investiční fondy
Přehled zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Nařízení vlády č. 242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Vyhláška č. 245/2013 Sb., o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu
Vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Sdělení MF č. 203/2014 Sb., o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014

Kapitola V – Komoditní burzy
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách

Kapitola VI – Seznam dalších relevantních předpisů
Seznam dalších relevantních předpisů


Parametry

EAN kód:
9788074881015
Rok vydání:
2015
Formát:
14x21 cm
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
640

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.