x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1045 / Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
K7099105
EAN kód:
9788074880711
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 20.10.2014

Publikace obsahuje tzv. krizovou legislativu – novelizovaný krizový zákon a novelizovaný zákon o integrovaném záchranném systému; dále zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území. Ve dvou dalších kapitolách je zákon a vyhlášky o Hasičském záchranném sboru ČR a předpisy požární ochrany.

Celkem 28 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v aktuálním znění, které se významně týkají orgánů státní správy, krajů a obcí. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

Obsah publikace:


Kapitola I - Krizový zákon, Integrovaný záchranný systém, Hospodářská opatření pro krizové stavy

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Vyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol
Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a pod...
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).
Vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou...

Kapitola II - Hasičský záchranný sbor

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) - viz Kap. III
Vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
Nařízení vlády č. 263/2013 Sb., o paušální výši úhrady nákladů zásahu

Kapitola III - Požární ochrana

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)
Vyhláška č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) 
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany  (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)


Parametry

EAN kód:
9788074880711
Rok vydání:
2014
Formát:
14x21
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
288

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.