x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Savo WC - citron 700 ml

Cena s DPH
65,00
Cena bez DPH
53,72 Kč
skladem >10 kusů
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
58006800
EAN kód:
8720182273413
Výrobce:
SAVO
Popis zboží

Přípravek pro čistou toaletu s vůní citronu.

Savo WC čistič Citrón je tekutý čisticí a dezinfekční přípravek, který nabízí účinné složení pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně Citrónu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Vlastnosti SAVO WC čističe:
 • Citrón
 • Čisticí a dezinfekční přípravek na toalety
 • Odstraňuje 99,9 % bakterií
 • Účinné složení
 • Pro zářivě bílou toaletu bez usazenin
 • Příjemná vůně
 • Osvědčená kvalita
Použití SAVO WC čističe
Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Upozornění SAVO WC čističe:
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Nebezpečí

 • H290    Může být korozivní pro kovy.
 • H314    Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • P102    Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P234    Uchovávejte pouze v původním obalu.
 • P273    Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280    Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301    PŘI POŽITÍ:
 • P303+P361+P353    PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338    PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
 • P310    Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P312    Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P330    Vypláchněte ústa.
 • P331    NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P338    Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P351    Několik minut opatrně oplachujte vodou.
 • P353    Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P361    Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
 • P391    Uniklý produkt seberte.
 • P501    Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


Parametry

EAN kód:
8720182273413
Počet stran:
0

Přiložené dokumenty

Diskuze

Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

Jméno
Předmět
Text
 
 
 
 
 
Vaše hodnocení

Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

 

Nejsou žádná hodnocení produktu.

Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.