x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Dějepis 6.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
12045405
EAN kód:
9788072382088
Autor:
kolektiv
Výrobce:
Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Popis zboží
Učebnice, pracovní sešit a příručka učitele jsou připravovány za součinnosti vícečlenného týmu sestávajícího z odborníků na dané historické etapy, učitelů z praxe a zkušených didaktiků výuky dějepisu. Celková koncepce učebnice odpovídá záměrům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učivo je chápáno jako prostředek k dosažení klíčových kompetencí, dovedností potřebných pro praktický život a celoživotní vzdělávání. Motivační verbální a ikonické texty v úvodu každé lekce mají za cíl upoutat pozornost a získat zájem žáků. Zvídavost a zájem o studium podporují častá setkávání žáků s upravenými překlady dobových textů, vyobrazením předmětů a dalšími artefakty. Údaje na lištách umožňují žákům porovnávání historických jevů v našich zemích s jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku. Jsou vedeni k zamýšlení se nad hodnotami, které vyznávali lidé v minulosti a jaký vztah k nim máme dnes my. Přinášejí nabídky na využití znalostí z jiných předmětů. Žákům tak umožňují aplikovat jejich dosavadní poznatky z jiných oborů a dávat je do souvislostí s dějepisným učivem. Typ informací, které může žák pouze přečíst, pochopit a vzít na vědomí a bez nichž se žádná učebnice neobejde je omezován na nezbytně možnou míru. Autoři respektují názor, že učivo je třeba chápat jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených výstupů, klíčových kompetencí. Učebnice umožňuje vyučujícím systematicky rozvíjet schopnost žáků porozumět různým typům textů, záznamů i obrazových materiálů. Vést je k přemýšlení o informacích získaných jejich čtením. Podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování i řešení problémů. Vybízet je k reakcím na sdělované myšlenky i ke kreativnímu využívání získaných poznatků. Učebnice nabízí pohledy na práci historiků. Umožňuje žákům poznat její obtížnost i vnímat relativnost závěrů, ke kterým docházejí. Při čtení verbálních a neverbálních textů je pozornost žáků usměrňována sériemi různě obtížných otázek. Základním vzděláním prochází celá populace děvčat a chlapců, kdy je potřeba stimulovat nejschopnější z nich, stejně jako povzbuzovat méně nadané. Je proto cílenou snahou, aby v každém souboru otázek byla alespoň jedna, kterou lze považovat za snadnou. Výběr otázek, úkolů a dalších aktivit, které učebnice, pracovní sešity a příručka učitele nabízejí, je výsledkem samostatné tvůrčí činnosti učitele, která je součástí jeho didaktické analýzy učiva s ohledem na konkrétní situaci ve třídě. Žáci a učitelé si mohou prostřednictvím konkrétních a splnitelných úkolů v závěru lekcí ověřovat úspěšnost společné práce a tím získat potřebnou reflexi pro úspěšné koncipování dalších postupů.

Parametry

Škola:
Třída:
6-6
Učebnice:
učebnice
Pohlaví:
Holka
Pohlaví:
Kluk
EAN kód:
9788072382088
Rok vydání:
2007
Formát:
A4, brožovaná
Počet stran:
0
Počáteční ročník:
6
Koncový ročník:
6

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

   

  Nejsou žádná hodnocení produktu.

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.