x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Český jazyk 8.r.ZŠ a víceletá gymnázia-učebnice

Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
11622505
EAN kód:
9788072384198
Autor:
Krausová,Pašková
Výrobce:
Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Popis zboží
Řada moderních učebnic podporujících vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Učebnice věnují zvýšenou pozornost propojování a systemizaci jednotlivých poznatků, kromě tradičních metod užívaných ve výuce českého jazyka nenásilně zavádějí prvky integrované výuky, podporují samostatné získávání informací z různých zdrojů (odborných příruček, internetu, rejstříku v závěru učebnic), přinášejí práci s texty různého zaměření, audionahrávka umožňuje pracovat i s mluvenou podobou jazyka. Učebnice obsahují typy cvičení orientované na rozvoj logického uvažování, porovnávání jednotlivých jevů a na řešení problémů. V roce 2006 vychází již čtvrtý komplet dané řady učebnic - Český jazyk 9 - navazující na tři učebnice předchozí, v tomto roce bude k dispozici kompletní řada pro 2. stupeň ZŠ. Komplet pro každý ročník tvoří učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, cvičení a odkazy na internetových stránkách nakladatelství a audionahrávka. Učebnice obsahují tradičně členěné oddíly (zvuková stránka jazyka, tvarosloví, skladba, nauka o významu slov, nauka o tvoření slov, pravopis, obecné výklady o českém jazyce) včetně samostatně komponovaného oddílu Komunikace a sloh. Opakování z předchozího ročníku je zařazeno vždy na začátku Pracovního sešitu. Atraktivní a přehledná úprava Celobarevné učebnice jsou graficky atraktivně a zároveň přehledně pojaté. Grafická úprava využívá kombinace barevných fotografií a ilustrací, aplikována je i aktivní práce s obrazovým doprovodem. Učebnice mají jednotnou strukturu: tvoří ji základní část komponovaná jako hlavní strana textu a obsahující přehledný, tabulkově zpracovaný výklad gramatiky, práci s texty a cvičení včetně námětů pro skupinovou či samostatnou práci žáků, a lišta, která má především motivační charakter a koncepčně preferuje systemizaci izolovaných poznatků. Lišta umožňuje jednak posilovat úkoly s komunikativním zaměřením, jednak je orientovaná na propojení obsahu učiva jednotlivých složek českého jazyka a cizího jazyka, kterému se žáci učí. Za jednotlivými tematickými celky je zařazován speciální blok nazvaný Hledání souvislostí obsahující prvky vnější integrace, který posiluje hledání a nalézání vztahů a práci s informací. Další novinkou jsou cvičení na internetových stránkách nakladatelství a práce se zvukovými nahrávkami pravidelně zařazovaná v celé učebnici. Orientaci v učebnici usnadňují vhodně zvolené grafické piktogramy a orientační loga, nedílnou součástí je i věcný a jmenný rejstřík. Pracovní sešit Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku. Příručka učitele Představuje nezbytnou součást učebnice. Obsahuje klíč ke všem cvičením a všem úkolům v učebnici a v pracovním sešitě. Nedílnou součástí jsou i stručně formulované cíle, upozornění na problémová místa výkladu, další náměty pro práci v hodině i doma, prověřovací testy a prověřovací úkoly, jazykové rozbory, diktáty a pravopisná cvičení. Samozřejmostí je podrobný návrh časově-tematického plánu. Dalším doplňkem jsou kopírovatelné předlohy pro doplňovací cvičení a testy. Navíc odkazy na užitečné stránky www, na knižní publikace, jednoduchý návod pro práci s internetovými stránkami nakladatelství a místo na poznámky učitele. Audionahrávka Audionahrávka (na audiokazetě i CD) je společná pro český jazyk a literaturu. Přibližně třetina je věnována českému jazyku a obsahuje ukázky nářečí, lidové písničky a čtený text. Zbývající část představují hudební ukázky a ukázky textů kontextově spjaté s čítankou. On-line podpora Na internetových stránkách nakladatelství www.fraus.cz najdete zdarma ke stažení velké množství dalších cvičení ke všem oddílům v učebnicích, vč. opakování z 5. ročníku (ve formátu pdf, který je možné použít v nezměněné podobě), návrh časově-tematického plánu učiva pro usnadnění Vaší práce (ve formátu MS Word, který Vám umožní dokument podle vlastní potřeby upravovat) a řadu užitečných odkazů.

Parametry

Škola:
Třída:
8-8
Učebnice:
učebnice
Pohlaví:
Holka
Pohlaví:
Kluk
ISBN kód:
9788072384198
EAN kód:
9788072384198
Rok vydání:
2012
Počet stran:
0

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

   

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.