x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Velký slovník marketingových komunikací

Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1417205
EAN kód:
9788024743547
Autor:
Jurášková Olga, Horňák Pavel a kolektiv
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží
Velký slovník marketingových komunikací poskytuje ucelený přehled a vysvětlení základních pojmů používaných v oblasti marketingových komunikací, a to nejen jejich základních forem (reklama, podpora prodeje, direct marketing, public relations, osobní prodej), ale také základních pojmů v oblasti marketingu, výstav a veletrhů, psychologie spotřebitele a nových forem marketingových komunikací.

Zejména uvedení pojmů spadajících do oblasti nových forem marketingových komunikací je výrazným přínosem slovníku, neboť tyto pojmy často nebyly v jiné odborné literatuře dosud definovány.

Velký slovník marketingových komunikací je přehledným, komplexním shrnutím pojmů a odborných výrazů z oblasti marketingových komunikací a souvisejících oborů. Je určený pracovníkům v oblastí marketingu, marketingových komunikací, studentům středních a vysokých škol.

Autory Velkého slovníku marketingových komunikací jsou odborníci v jednotlivých oblastech, akademičtí pracovníci a odborníci z praxe.

Obsah:

 • O autorech 6
 • Seznam zkratek autorů 8
 • Úvod 9
 • Slovníková část A/Z 11-258
 • Summary 259
 • Seznam zkratek 259
 • Seznam literatury 260

O autorech


Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.
Absolvovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu multimediálních komunikací, obor Marketingové komunikace. Vystudovala Vysokou školu chemickou-technologickou v Praze, obor Měřicí technika. Disertační práci obhájila na Fakultě mana­gementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Je držitelkou certifikátu CIMA - B, certifikátu ogilvyinstitute.com, certifikátu projektový praktikant IPMA level D, absolvovala London School of Public Relations. Je držitelkou ceny Merkur 2006 za jedinečné využívání prostředků public relations.
V současné době je ředitelkou Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jako lektorka se specializuje na oblast public relations.
Má dlouholeté zkušenosti v oblasti tvorby firemních marketingových a komunikačních strategií. Je autorkou řady příspěvků v odborných monografiích a sbornících.

Prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.
Vysokoškolský pedagog Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vedoucí katedry marketingové komunikace Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Byl spoluzakladatelem České společnosti pro propagaci a PR (MOSPRA), Rady pro reklamu SR a dlouhodobým členem její arbitrážní komise, zakladatelem prvního vysokoškolského studia marketingové komunikace (MK) na Slovensku (Bratislava 1990) i studia MK na Akademii médií (Bratislava 2011), prezidentem Slovenské společnosti pro propagaci (SOSPRA) a je autorem prvního kodexu reklamní etiky (Brno 1992), množství vědeckých studií a publikací o reklamě, např. Abeceda reklamy (1997), Reklama - propagácia - public relations v médiách (1997), Reklama 2000 (1999), Etika reklamy (2000), Nová abeceda reklamy 2003), Reklama - teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie (2010). Byl členem odborných porot na reklamních festivalech doma i v zahrani
čí. Prezentuje se také tvorbou reklamních sloganů a kampaní, ale i beletristickým žánrem (např. Lexikon nadprirodzených bytostí, Od cigary k whisky).

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
Nezávislý poradce v oboru psychologie trhu a marketingové komunikace, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS), členka Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR) a Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS).
V současné době působí jako nezávislý poradce pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu a zastává významné funkce v oborových a profesních organizacích. Přednáší na UTB Zlín a dalších školách i konferencích, je členkou porot v oblasti reklamy, publikuje v mnoha odborných periodikách. Je autorkou nebo spoluautorkou knižních publikací jako např. Psychologie reklamy, Psychologie spotřebitele, Psychologie trhu, Marketing, Reklama - Jak dělat reklamu, Image a firemní identita a dalších.
V jednom rozhovoru na sebe prozradila, že jejím oblíbeným citátem je: "Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu." (Oscar Wilde) Jinak má ráda posezení s přáteli při dobrém bílém víně.

Doc. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.
Vysokoškolský pedagog, zakladatel a předseda redakční rady vědecko-odborného časopisu Marketing Science and Inspirations, nezávislý marketingový poradce, autor, resp. spoluautor, knižních publikací Priamy marketing alebo Priama cesta ako si získať a udržať zákazníka (Štarchoň - Faltys - Dzugasová, 2004), Vademecum reklamy. Vybrané teoretické aspekty (2004), Základy marketingu (Bartáková - Cibáková - Štarchoň, 2007), Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu (Hesková - Štarchoň, 2009); vedoucí autorského kolektivu vědecké monografie Marketingová komunikácia 2007 - teória a slovenská prax, autor více než čtyř desítek odborných článků, studií a příspěvků na konferencích.

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.
Absolvovala obor Marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, rigorózní práci obhájila na Fakultě masmédií Bratislavské vysoké školy práva, doktorský titul jí byl udělen na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Pracovala ve firmách v různých pozicích v oblasti propagace, od roku 1995 jako samostatný konzultant a lektor se zaměřením na vytváření image organizace, vizuální identitu a firemní kulturu a s tím související manažerské, obchodní, prezentační a týmové dovednosti. Pro svůj obor je atestována u České společnosti pro propagaci a public relations. Dále je certifikovaným lektorem a konzultantem v oblasti manažerského rozvoje, absolventem tříletého britského projektu Know How Fund Training of Management Trainers, ukončeného britským certifikátem. Má více než dvacetileté zkušenosti se vzděláváním dospělých tréninkovými metodami, s důrazem na motivaci účastníků.
Je autorkou řady odborných článků a příspěvků. Na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přednáší komunikaci a prezentaci, týmovou práci, osobní prodej a podporu prodeje.

Mgr. Milan Banyár, Ph.D.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, obory estetika a výtvarná výchova. Doktorská studia absolvoval na katedře masmediální komunikace a reklamy, Filozofická fakulta, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, v oboru masmediální studia, specializace marketingové komunikace a reklama.
V současnosti působí jako odborný asistent na katedře marketingové komunikace Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a jako akademický pracovník Ústavu marketingových komunikací na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci svého výzkumu a pedagogické činnosti se specializuje na marketingové komunikace a nové trendy v marketingové komunikaci, na reklamu, na teorii sémiotiky, sémiotiku reklamy, estetiku a dějiny estetiky. Je autorem vícerých příspěvků v odborných monografiích a sbornících, byl vedoucím řešitelem a spoluřešitelem několika grantových úloh, aktivně vystupuje na odborných konferencích, seminářích a workshopech.
V rámci praxe se věnuje poradenství pro firmy a společnosti v oblasti marketingové komunikace, návrhům marketingověkomunikačních kampaní, tvorbě logotypů, grafickým návrhům obálek knih a v umělecké oblasti se specializuje na malbu, kresbu a fotografii.

PhDr. Václav Svoboda
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor žurnalistika. Doktorát z oboru všeobecné dějiny se zaměřením na novinářství složil na téže univerzitě v roce 1980. Do roku 2000 působil v podniku BVV, Veletrhy a výstavy Brno v propagačních komunikacích. Po roce 1989 vedl v BVV odbor práce s veřejností, byl ředitelem tiskového střediska a později ředitelem odboru komunikací.
Spoluzaložil první československý Klub práce s veřejností a do roku 1990 byl jeho předsedou. V letech 1990-1999 působil jako prezident České společnosti pro propagaci a public relations MOSPRA.

Realizoval desítky propagačních projektů a kampaní a byl spoluautorem filmů o brněnském výstavnictví. Je autorem odborných publikací a statí z oblasti výstavnictví a několika vysokoškolských skript k tématům marketingových komunikací, public relations a corporate identity. Účastnil se přednášek a sympozií v zahraničí a v roce 2003-2004 přednášel na rakouské univerzitě Wirtschafts­universität Wien.
 
Nyní působí jako poradce public relations a marketingových komunikací a je externím pedagogem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vyučuje předměty Public relations a Výstavy a veletrhy.Parametry

EAN kód:
9788024743547
Rok vydání:
2012
Formát:
17x24
Počet stran:
272

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.