x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1469 / Rozpočet a financování 2022

Cena s DPH
189,00
Cena bez DPH
171,82 Kč
skladem 2 kusy
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153494295
EAN kód:
9788074885082
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

Územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí. Podle stavu k 12.1.2022

Od ledna 2022 se mění oba klíčové předpisy – zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; současně se také mění vyhláška o rozpočtové skladbě, do jejíhož textu jsou zapracovány instrukce k jednotlivým položkám podle nového pokynu Ministerstva financí. Změny nastaly také ve vyhlášce o údajích pro hodnocení plnění rozpočtů, ve vyhlášce o FKSP a v některých dalších předpisech. Celkem 26 právních předpisů v aktuálním znění; všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

Obsah publikace
V edici ÚZ dosud vyšly předpisy z oblasti účetnictví organizačních složek státu, příspěvkových organizací a obcí pod č. 92, 122, 158, 194, 251, 278, 288, 313, 358, 372, 406, 461, 470, 537, 589, 614, 664, 717, 772, 826, 876, 946, 1017, 1076, 1129, 1183, 1251, 1294, 1357 a 1420. Toto č. 1469 se od č. 1420 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.
 

Obsah publikace:

Přehled rozpočtových pravidel
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě            
Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Nařízení vlády č.  494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu  na podporu regenerace panelových sídlišť 
Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro  vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu  a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního  rozpočtu – přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění        
Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v  organizačních  složkách státu a státních příspěvkových organizacích  
Metodický výklad čj. 434/107 277/2001, k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu  a k úloze finančních úřadů v této oblasti
Vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku - přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění
Vyhláška č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací
Vyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)
Vyhláška č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Nařízení vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)
Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o ocenění udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Pokyn GFŘ D-38 čj. 74816/18/7500-30091, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Nařízení vlády č. 236/2019 Sb., o ocenění udělovaném předsedou vlády
Pokyn GFŘ D-46 čj. 45811/20/7700-40500-050429, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Nařízení vlády č. 387/2020 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
Nařízení vlády č. 197/2021 Sb., o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Vyhláška č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
INFORMACE pro příjemce výnosu daně z hazardních her
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Zákon č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Pokyn GFŘ-D-52 čj. 82981/21/7700-40470-010198, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Parametry

EAN kód:
9788074885082
Počet stran:
384

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.