x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1289 / Trestní předpisy

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153492703
EAN kód:
9788074883224
Výrobce:
Zákony 2019
Popis zboží

podle stavu k 1. 1. 2019

Trestní předpisy a přestupky dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 16, 39, 117, 150, 175, 192, 215, 246, 272, 282, 314, 322, 350, 392, 414, 434, 459, 486, 489, 558, 580, 622, 655, 679, 716 (číslo 721 a 747 obsahovala pouze trestní zákoník a trestní řád), 768, 825, 870, 909, 930, 966, 1006, 1083, 1143, 1187, 1208 a 1259. Toto č. 1289 se od č. 1259 liší v předpisech vyznačených v obsahu tučným písmem.


Obsah publikace:

kapitola I - TRESTNÍ PŘEDPISY

Přehled trestního zákoníku

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)
Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)
Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)
Přehled trestního řádu

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Vyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení
Vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 88/2015 Sb., o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů


kapitola II - VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

kapitola III - VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE

Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

kapitola IV - VÝKON VAZBY

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

kapitola V - PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

kapitola VI - OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
Vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů
Vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů (přílohy č. 1 až 3 zdarma na www.tre.sagit.cz)

kapitola VII - AMNESTIE od roku 2013


Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013

Parametry

ISBN kód:
9788074883224
EAN kód:
9788074883224
Rok vydání:
2018
Počet stran:
480

Přiložené dokumenty

    Náhled knihy
    Diskuze
    Vaše hodnocení

    Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.