x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1076 / Rozpočet a financování, Majetek státu

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720K7100505
EAN kód:
9788074881046
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží
podle stavu k 9.2.2015

Soubor 32 předpisů obsahuje zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – oba zákony byly významně změněny v únoru 2015. Dále je zde novelizovaná vyhláška o rozpočtové skladbě, zákon o podpoře regionálního rozvoje, o rozpočtovém určení daní, o majetku státu aj. Změnami byly dotčeny také další zákony a vyhlášky.

Obsah publikace:

Kapitola I – Rozpočet a financování
Přehled rozpočtových pravidel
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě             
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Nařízení vlády č.  494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu  na podporu regenerace panelových sídlišť  
Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro  vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu  a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního  rozpočtu – přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění         
Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v  organizačních  složkách státu a státních příspěvkových organizacích   
Metodický výklad čj. 434/107 277/2001, k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu  a k úloze finančních úřadů v této oblasti
Vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku - přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění
Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
Sdělení čj. MF-58 973/2014/11-1105, k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
Vyhláška č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací
Vyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Pokyn GFŘ D-15 čj. 46732/12/1710, k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)
Vyhláška č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním  samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon  o rozpočtovém určení daní)
Vyhláška č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů)- (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Sdělení MF čj. 124/102 515/2000, o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací  územních samosprávných celků do obchodního rejstříku
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Kapitola II – Majetek státu
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


Parametry

ISBN kód:
9788074881046
EAN kód:
9788074881046
Rok vydání:
2015
Formát:
14x21 cm
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
336

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.