x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1042 / Životní prostředí

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
K7098805
EAN kód:
9788074880681
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2014

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého.

Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně; největší změny nastaly v zákoně o odpadech.

Obsah publikace:


Kapitola I - OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

ZÁKON č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky - vybraná ustanovení
ZÁKON č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
ZÁKON č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
ZÁKON č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
ZÁKON č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 123/1998 Sb.

Kapitola II - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁKON č. 305/2000 Sb., o povodích
ZÁKON č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 254/2001 Sb.
ZÁKON č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 274/2001 Sb.

Kapitola III - OCHRANA OVZDUŠÍ

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 201/2012 Sb.
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 73/2012 Sb.
ZÁKON č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 383/2012 Sb.
 
Kapitola IV - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

ZÁKON č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 114/1992 Sb.
ZÁKON č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 115/2000 Sb.

Kapitola V - OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

ZÁKON č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 334/1992 Sb.

Kapitola VI - OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

ZÁKON č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 44/1988 Sb.
ZÁKON č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 61/1988 Sb.
ZÁKON č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 62/1988 Sb.

Kapitola VII - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, OBALY

ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.10.2013 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 185/2001 Sb.
ZÁKON č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 477/2001 Sb.
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Kapitola VIII - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁKON č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 100/2001 Sb.

Kapitola IX - NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

ZÁKON č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů (chemický zákon) 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 350/2011 Sb.

Kapitola X - NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A PRODUKTY

ZÁKON č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 78/2004 Sb.

Kapitola XI - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

ZÁKON č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 59/2006 Sb.

Kapitola XII - INTEGROVANÁ PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

ZÁKON č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 76/2002 Sb.
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 25/2008 Sb.

Kapitola XIII - PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 167/2008 Sb.

Kapitola XIV - UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO

Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů


Parametry

EAN kód:
9788074880681
Rok vydání:
2014
Formát:
14x21
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
672

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.