x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1041 / Školství (školský zákon, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství)

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
K7098705
EAN kód:
9788074880674
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 1.9.2014

Celkem 44 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. prováděcích předpisů, poskytování dotací, uznávání výsledků dalšího vzdělávání, poradenské služby, ukončování vzdělávání, evidence úrazů, organizace školního roku), pedagogičtí pracovníci, vysoké školství (zákon o vysokých školách vč. prováděcích vyhlášek) a výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

Od posledního vydání byly novelizovány 4 zákony a 12 prováděcích předpisů. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Obsah publikace:


Kapitola I - REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

Přehled školského zákona
ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
VYHLÁŠKA č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
VYHLÁŠKA č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
VYHLÁŠKA č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
VYHLÁŠKA č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
VYHLÁŠKA č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
VYHLÁŠKA č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
VYHLÁŠKA č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti Vzor služebního průkazu školního inspektora
VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
VYHLÁŠKA č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
VYHLÁŠKA č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
VYHLÁŠKA č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
VYHLÁŠKA č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
VYHLÁŠKA č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
VYHLÁŠKA č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
VYHLÁŠKA č. 107/2005 Sb., o školním stravování
VYHLÁŠKA č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
VYHLÁŠKA č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
VYHLÁŠKA č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
VYHLÁŠKA č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
VYHLÁŠKA č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
VYHLÁŠKA č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
VYHLÁŠKA č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
VYHLÁŠKA č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se největší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařizení neuvádějí
Vyhláška č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
ZÁKON č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
ZÁKON č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
VYHLÁŠKA č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Kapitola II - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

ZÁKON č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
NAŘĺZENĺ VLÁDY č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
VYHLÁŠKA č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

Kapitola III - VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ

Přehled zákona o vysokých školách
ZÁKON č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
VYHLÁŠKA č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
VYHLÁŠKA č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách

Kapitola IV - VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE

Přehled zákona  o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
VYHLÁŠKA č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
VYHLÁŠKA č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy


Parametry

EAN kód:
9788074880674
Rok vydání:
2014
Formát:
14x21
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
493

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.