x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1028 / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
K7097405
EAN kód:
9788074880544
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 22.4.2014

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů.

Od posledního vydání bylo změněno 6 právních předpisů – všechny změny jsou v textu zvýrazněny tučně.

Obsah publikace:Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná  ustanovení) 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (vybraná  ustanovení)  
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (vybraná  ustanovení)  
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad  bezpečností práce
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a  desinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a  pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s  chovem zvířat
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na  pracovištích obdobného charakteru
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a  pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy  dopravními prostředky
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a  stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška  č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená  zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich  bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená  plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Vyhláška č. 394/2006 Sb.,  kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a  postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Parametry

EAN kód:
9788074880544
Rok vydání:
2014
Formát:
14x21
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
400

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.