x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1026 / Informace, eGovernment

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
K7097205
EAN kód:
9788074880520
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 1.4.2014

Publikace obsahuje 28 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Poskytování informací a jejich ochrana – svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností; Informatika – elektronický podpis, elektronické komunikace; eGovernment – elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy.

kapitola I - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A JEJICH OCHRANA

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
Zákon č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 101/2000 Sb.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků (přílohy zdarma na www.inf.sagit.cz)
Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací  (přílohy zdarma na www.inf.sagit.cz)
Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti (přílohy zdarma na www.inf.sagit.cz)
Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti (přílohy zdarma na www.inf.sagit.cz)
Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 412/2005 Sb.

kapitola II - INFORMATIKA

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb) (přílohy zdarma na www.inf.sagit.cz)
Vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Vyhláška č. 134/2012 Sb., o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
Vyhláška č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 127/2005 Sb.

kapitola III - eGOVERNMENT

Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 111/2009 Sb.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy) (příloha zdarma na www.inf.sagit.cz)
Nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 365/2000 Sb.


Parametry

EAN kód:
9788074880520
Rok vydání:
2014
Formát:
14x21
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
384

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.