x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1021 / Autorské právo, Průmyslová práva

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
K7096705
EAN kód:
9788074880476
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 24.2.2014

Kompletní soubor 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících předpisů.

Publikace obsahuje autorský zákon, zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik a další. Řada zákonů se měnila v souvislosti s rekodifikací soukromého práva k 1.1.2014.

Obsah publikace:


Kapitola I – Autorské právo a práva související

Přehled autorského zákona
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Kapitola II – Průmyslová práva

Přehled zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
Instrukce Federálního úřadu pro vynálezy, kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie polovodičových výrobků ze dne 1.1.1992
Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru
Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži - vybraná ustanovení
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik
Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Vyhláška č. 243/2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) (vybraná ustanovení)
Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (vybraná ustanovení)

Kapitola III – Ostatní

Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vybraná ustanovení)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (vybraná ustanovení)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)  (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) (vybraná ustanovení)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vybraná ustanovení
Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (vybraná ustanovení)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vybraná ustanovení)
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práva a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (vybraná ustanovení)
Přehled mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou
Přehled práva duševního vlastnictví Evropské unie


Parametry

EAN kód:
9788074880476
Rok vydání:
2014
Formát:
14x21
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
208

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.