x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1019 / České účetní standardy 2014

Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
K7096605
EAN kód:
9788074880452
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 17.2.2014

Publikace obsahuje 47 Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele (změny 19 z 23 standardů), ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (změny 11 ze 14 standardů) a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady (změněno 8 standardů z 10).

Obsah publikace:

Kapitola I – České účetní standardy pro podnikatele

Úvod
ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech
ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
ČÚS č. 003 Odložená daň
ČÚS č. 004 Rezervy
ČÚS č. 005 Opravné položky
ČÚS č. 006 Kursové rozdíly
ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly
ČÚS č. 009 Deriváty
ČÚS č. 011 Operace s podnikem
ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu
ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek
ČÚS č. 015 Zásoby
ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy
ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
ČÚS č. 019 Náklady a výnosy
ČÚS č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka
ČÚS č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
ČÚS č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
ČÚS č. 023 Přehled o peněžních tocích

Kapitola II – České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Úvod
ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví
ČÚS č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní závěrka
ČÚS č. 403 Inventarizační rozdíly
ČÚS č. 404 Kursové rozdíly
ČÚS č. 405 Deriváty
ČÚS č. 406 Cenné papíry, podíly a směnky
ČÚS č. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
ČÚS č. 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
ČÚS č. 409 Dlouhodobý majetek
ČÚS č. 410 Zásoby
ČÚS č. 411 Zúčtovací vztahy
ČÚS č. 412 Náklady a výnosy
ČÚS č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
ČÚS č. 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

Kapitola III – České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Úvod
ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech
ČÚS č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih
ČÚS č. 703 Transfery
ČÚS č. 704 Fondy účetní jednotky 
ČÚS č. 705 Rezervy
ČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek
ČÚS č. 707 Zásoby
ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
ČÚS č. 709 Vlastní zdroje
ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek


Parametry

EAN kód:
9788074880452
Rok vydání:
2014
Formát:
14x21
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
240

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.