x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Průvodcovské činnosti

Původní cena
269,00 Kč
Sleva 15 %
40,00 Kč
Cena s DPH
229,00
Sleva platí do vyprodání zásob
Cena bez DPH
208,18 Kč
skladem 1 kus
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1429105
EAN kód:
9788024748078
Autor:
Seifertová a kolektiv Věra
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží
Zcela nová, prakticky zaměřená a na našem trhu ojedinělá publikace je určena průvodcům, podnikatelům a pracovníkům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a studentům odborných škol zaměřených na cestovní ruch a průvodcovské služby. Zkušení autoři se zabývají činnostmi a technikami jednotlivých kategorií průvodců (vedoucí skupiny, delegát, animátor, horský vůdce atd.), využitím moderních technologií při jejich práci, možnostmi získávání zakázek, obchodními a marketingovými znalostmi a dovednostmi průvodců. Věnují se též legislativní úpravě a vzdělávání průvodců v ČR a mezinárodnímu rozměru průvodcovské činnosti z pohledu mezinárodních organizací i z pohledu mezinárodních norem a smluv. Opomenut není ani význam přírodního a kulturního dědictví pro práci průvodce. Zajímavý je úvod knihy, který přibližuje historické kořeny činnosti průvodců a na konkrétních příkladech mapuje zatím nepublikovanou historii této činnosti v českých zemích od 19. století do současnosti.

Obsah publikace:
O autorech 8
1 Historie průvodcovské činnosti a současná právní úprava 11
1.1 Od starověku po novověk 11
1.2 Průvodcovská činnost v českých zemích za Rakouska-Uherska a první
československé republiky 17
1.3 Vývoj českého cestovního ruchu a činnosti průvodců od znárodnění
do roku 1990 20
1.3.1 První etapa vývoje 20
1.3.2 Druhá etapa vývoje 21
1.4 Uvolnění podnikatelské činnosti s přihlédnutím k průvodcovské činnosti
po roce 1990 a do současnosti 22
1.4.1 Obecná charakteristika období 22
1.4.2 První etapa vývoje 24
1.4.3 Druhá etapa vývoje 25
1.5 Současné právní úpravy průvodcovské činnosti 25
2 Průvodci, udržitelný rozvoj cestovního ruchu a ochrana přírodního a kulturního dědictví UNESCO 27
2.1 Památky UNESCO v České republice 31
2.2 Nehmotné památky UNESCO v České republice 46
3 Současné podmínky průvodcovské činnosti 54
3.1 Vzdělávání průvodců 54
3.1.1 Kompetence 54
3.1.2 Rámec pro vzdělávací programy 55
3.1.3 Všeobecně vzdělávací předměty 56
3.1.4 Odborné předměty 57
3.1.5 Praktická výuka 59
3.1.6 Hodnocení způsobilosti 59
3.1.7 Poskytovatelé vzdělávání (školení) 59
3.2 Podnikání v oblasti průvodcovské činnosti v ČR 61
3.2.1 Všeobecné předpoklady k výkonu profese průvodce 62
3.2.2 Odborná způsobilost 62
3.2.3 Poskytování služeb turistických průvodců v členských státech Evropské unie 64
Orgány Evropské unie a jejich působnost v oblasti služeb cestovního ruchu 64
Zásadní kauzy projednávané Evropským soudním dvorem vtahující se
k problematice turistických průvodců 65
3.2.4 Odstraňování překážek pro svobodné poskytování služeb turistických průvodců 68
Význam Směrnice o službách na vnitřním trhu pro fungování jednotného trhu EU 69
3.2.5 Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění 70
3.2.6 Řešení pojistných událostí 72
3.2.7 Systém uznávání odborných kvalifikací 75
3.2.8 Svoboda usazení a přeshraniční poskytování služeb 76
3.2.9 Uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie
pro oblast podnikání v režimu živnostenského zákona v České republice 78
3.2.10 Řešení sporů při uznávání odborné způsobilosti průvodců 82
4 Charakteristika průvodcovské činnosti 85
4.1 Základní kategorie průvodcovské činnosti 86
4.2 Další členění průvodců v cestovním ruchu dle jejich specifického zaměření 87
4.3 Eko-turistika jako fenomén cestovního ruchu v současném období 92
4.4 Dobrodružný cestovní ruch 94
4.4.1 Informace před započetím cesty 94
4.4.2 Minimum informací poskytovaných v rámci činnosti dobrodružného cestovního ruchu 97
4.4.3 Minimum informací poskytovaných po ukončení činnosti dobrodružného
cestovního ruchu 97
4.4.4 Úloha průvodce 97
4.4.5 Požadované kompetence (schopnosti) průvodce 100
4.4.6 Udržování a zlepšování způsobilosti průvodce 102
4.5 Teoretické vymezení a význam kvality v cestovním ruchu 103
4.5.1 Význam kvality poskytovaných služeb pro rozvoj cestovního ruchu 103
4.5.2 Přístupy zajišťující, symbolizující a určující kvalitu v cestovním ruchu 104
Klasifikace (kategorie, třída, zařazení, ohodnocení) 104
Značky kvality (quality lables) 104
Certifikace 107
4.5.3 Kvalita průvodcovských služeb a řešení stížností 108
Sytémy hodnocení kvality služeb průvodců v zahraničí 111
4.5.4 Mezinárodní normalizace a průvodcovské služby 111
4.5.5 Turistické informační značky a symboly 114
Mezinárodní spolupráce v oblasti veřejného a turistického značení 114
Veřejné a turistické značení v České republice 116
5 Obchodní dovednosti průvodce 121
5.1 Obchodní aktivity a dovednosti 122
5.2 Praxe obchodních aktivit průvodce v České republice 125
5.3 Základní obchodní agenda průvodce 128
6 Marketingové znalosti průvodce 131
6.1 Změny na trhu cestovního ruchu a aplikace marketingu 131
6.2 Základní faktory ovlivňující trávení volného času a kvalitu poskytovaných
průvodcovských služeb v cestovním ruchu 133
6.3 Segmentace trhu cestovního ruchu 137
6.4 Marketingový mix 138
6.5 Komunikace průvodce 140
6.6 Obchodní značky (brands) 144
7 Průvodcovská činnost v praxi - technika průvodcovské činnosti 149
7.1 Osobnost průvodce cestovního ruchu 149
7.2 Role průvodce 151
7.3 Průvodcovská činnost v praxi dle WFTGA 153
7.3.1 Co je vlastně itinerář 156
7.3.2 Co má obsahovat odborný výklad 159
8 Informační a komunikační technologie v činnosti průvodce 172
8.1 Využití informačních technologií v práci průvodce 172
8.2 Význam a tvorba vlastních webových stránek průvodce 184
9 Mezinárodní i tuzemské organizace a profesní sdružení mající vztah k průvodcovské činnosti 192
9.1 Na tuzemské úrovni 192
9.2 Na mezinárodní úrovni 193
Seznam literatury 202
Internetové zdroje 204
Seznam organizací se vztahem k cestovnímu ruchu 205
Summary 207

Informace o autorech:
Doc. Ing. Věra Seifertová, CSc.
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde od ukončení studia působila jako asistentka, odborná asistentka a docentka. Už od studií pracovala jako průvodkyně v několika jazycích, vedoucí zájezdu a delegátka u různých cestovních kanceláří. V roce 1990 založila a vedla vlastní incomingovou cestovní kancelář, především pro studenty z USA.
Zastávala pozici marketingové a obchodní ředitelky v zahraniční CK ve Vídni. Na Fakultě dopravní ČVUT vytvořila a vyučovala předmět Management a marketing cestovního ruchu, přednášela na MÚVS ČVUT Praha. V letech 2002-2011 působila jako rektorka Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. V Oxfordu obdržela mezinárodní cenu Socrates Award - za osobní přínos v intelektuálním rozvoji moderní společnosti.
V současné době je vedoucí katedry průvodcovské činnosti Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s.

Ing. Petr Houška
Absolvoval Fakultu obchodní na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současné době dokončuje doktorandské studium na univerzitě v Prešově. Za dobu svého působení na Ministerstvu pro místní rozvoj zastával různé pozice na úseku cestovního ruchu. V rámci své činnosti působil jako člen Poradního výboru pro cestovní ruch Evropské komise a dále jako akreditovaný expert za ČR pro oblast cestovního ruchu u Světové obchodní organizace WTO. Byl autorem vyhlášky č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.
Je členem oborové skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismus Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a členem odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu. V současné době vyučuje na katedře průvodcovské činnosti Vysoké škole obchodní v Praze, o. p. s.

PhDr. Stanislav Voleman
Od studií na Filozofické fakultě UK se věnuje průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Během dlouholeté praxe působil také jako vedoucí zájezdu, místní zástupce cestovní kanceláře či sportovní instruktor. V současnosti je předsedou Asociace průvodců ČR a regionálním zástupcem Word Federation of Tourist Guide Association. Je vyhledávaným odborníkem pro domácí i mezinárodní otázky průvodcovské profese. Vedle řízení vlastní cestovní kanceláře zaměřené na korporátní a kongresovou turistiku se věnuje také pedagogické a publikační činnosti. Stále pracuje jako aktivní průvodce v několika cizích jazycích.

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová
Vystudovala na Filozofické fakultě UK obor Historie. Na počátku 90. let založila a vede TYRKYS, školu kultury podnikání v cestovním ruchu, a incomingovou cestovní kancelář JOMYS, tourist centrum, kde propojuje činnost pedagogickou s praxí cestovní kanceláře. Má bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je členkou představenstva Asociace cestovních kanceláří České republiky a předsedkyní Sekce památek a významných turistických cílů ACK ČR. Od studentských let aktivně provádí v jazyce německém, ruském, anglickém a českém (v tuzemsku i zahraničí).


Parametry

ISBN kód:
9788024748078
EAN kód:
9788024748078
Rok vydání:
2013
Formát:
17x24 cm
Vazba:
Paperback
Počet stran:
204

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.