x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Podnikové informační systémy

Původní cena
429,00 Kč
Sleva 15 %
65,00 Kč
Cena s DPH
364,00
Sleva platí do vyprodání zásob
Cena bez DPH
330,91 Kč
skladem 1 kus
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1399705
EAN kód:
9788024743073
Autor:
Basl Josef, Blažíček Roman
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Podnik v informační společnosti – 3., aktualizované a doplněné vydání

Třetí, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků.

Autoři přibližují aktuální rysy a trendy informační společnosti s ohledem na nové ekonomické podmínky a požadavky vyplývající z nároků na udržitelnost. Zcela netradičním způsobem jsou v knize do oblasti podnikových informačních systémů aplikovány principy a nástroje TOC (Theory of Constraint), a to s ohledem na efektivnost IS, jejich inovace, řešení projektů a dosažení "business" přínosů IS v podnicích. Tématice inovací IS/ICT v podnicích se publikace věnuje zcela novým způsobem. Autoři využívají praktické zkušenosti z podniků a podklady získané vlastními průzkumy. Jedním z důležitých rysů knihy je integrované využití nových ICT technologií, konkrétně internetu, jejichž prostřednictvím může čtenář nalézt v případě zájmu řadu dalších detailnějších a zejména aktualizovaných informací. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.

O autorovi
Prof. Ing. Josef Basl, CSc. (* 1961)
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor automatizované systémy řízení výrobních procesů. Absolvoval stáže v USA, Velké Británii a Německu. V současné době pracuje na katedře průmyslového inženýrství a managementu Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na oblast celopodnikových informačních systémů (ERP), optimalizaci podnikových procesů a aplikaci principů teorie omezení (TOC) v podnikové praxi. Zaměřuje se na metodické aspekty inovací informačních systémů v podnicích a jejich podporu udržitelného rozvoje, zejména ve vztahu k malým a středním podnikům. Je zástupcem České republiky v TC 8 organizace IFIP a viceprezidentem České společnosti pro systémovou integraci.
 
Ing. Roman Blažíček (* 1963)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy řízení. Po vysoké škole pracoval v oboru ICT nejprve jako systémový programátor, později v oblasti poradenství při zavádění ERP systémů do podnikové sféry. Aktivně řídil několik desítek projektů systémové integrace dodávek ICT.
Od roku 2000 pracuje ve společnosti Lasselsberger, která je výrobcem keramických obkladových materiálů, stavebních hmot a surovin. Nejprve zde pracoval ve funkci hlavního controllera, později jako finanční ředitel. Od roku 2004 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem. Od roku 2009 byl členem mezinárodního holdingového managementu keramické divize. V roce 2010 byl finalistou soutěže Manažer roku organizovanou Českou manažerskou asociací. Příležitostně přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni, Vysoké škole ekonomické v Praze a na různých odborných seminářích a konferencích


Z obsahu:
O autorech 9
Poděkování 10
Úvod 11
Část I. Podnik v informační společnosti
1. Globalizační trendy ve společnosti 18
1.1 Budoucnost se stává obtížněji predikovatelná 18
1.2 Projevy globalizace 20
1.3 Globalizační trendy a?role ICT 23
2. Vliv rozvoje informační společnosti na podnikovou sféru 28
2.1 Informační společnost jako další vývojová etapa 28
2.2 Informační společnost přináší podnikům nové příležitosti 30
2.3 Změny forem podnikání 33
2.4 Proměny role ICT v podnicích 35
3. Hodnocení podniků v?informační společnosti 41
3.1 Informační společnost z pohledu evropských iniciativ 41
3.2 Statistické ukazatele pro hodnocení podniků v?informační společnosti 44
Část II. Informační systém v?podniku
4. Vývoj podnikových informačních systémů 52
4.1 Vymezení přístupu k podnikovým IS 52
4.2 Od vlastních programů k?prosazení nákupu parametrizovatelného aplikačního softwaru 54
4.3 Vývoj obsahového zaměření celopodnikových řešení 56
4.4 Vývoj k integrovaným řešením se společnou datovou základnou 61
5. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- ERP 66
5.1 Definice ERP 66
5.2 Funkční moduly ERP 68
6. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- řízení dodavatelského řetězce?- SCM 76
6.1 Řízení dodavatelských řetězců 76
6.2 Funkčnost současných aplikací pro SCM 78
6.3 IS?pro podporu výrobních systémů 80
6.4 Podpora materiálového toku prostřednictvím e-businessu 84
7. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- další moduly rozšířeného ERP (ERP II)?- CRM a?BI 87
7.1 Charakteristika ERP II 87
7.2 Řízení vztahu se zákazníkem?- CRM 89
7.3 Aplikace kategorie Business Intelligence 93
8. Datový pohled na podnikové informační systémy 99
8.1 Postavení databází v podnikových IS 99
8.2 Základní vrstvy podnikového IS 100
8.3 Hlavní data používaná v podnikových IS 101
8.4 Data pro podnikové analýzy 104
8.5 Datový pohled za hranice ERP II 107
9. Procesní pohled na podnikové informační systémy 112
9.1 Důvody procesní orientace podniků 112
9.2 Základní principy podnikových procesů 114
9.3 Podnikové procesy a?jejich podpora informačními systémy 118
9.4 Podnikové procesy v životním cyklu podnikových IS 120
9.5 IS jako základ pro měření a?zvyšování výkonnosti podnikových procesů 122
10. Podnikové informační systémy z?pohledu organizace podniku 125
10.1 Důležité atributy podniku zohledňující IS 125
10.2 Zohlednění uživatelů v?podniku 126
10.3 IS zohledňují velikosti podniků 128
10.4 IS pro různá odvětví podniků 129
10.5 IS pro různé typy výrob 131
10.6 Uplatnění IS z hlediska formy struktury výrobku?- VAT analýza 134
11. Podnikové informační systémy z pohledu aplikovaných metod řízení 139
11.1 Metody řízení aplikované v podnikových IS 139
11.2 Metoda MRP II 142
11.3 Metoda TOC?- OPT a?DBR 151
11.4 Podpora podnikových plánů v informačních systémech 155
12. Nabídka a?trendy podnikových informačních systémů na českém trhu 159
12.1 Vývoj podnikových informačních systémů od 90. let 159
12.2 Stav nabídky podnikových IS v ČR 164
12.3 Trendy v?podnikových IS 167
Část III. Efekty a inovace informačního systému v podniku
13. Efekty informačních systémů v podnicích 178
13.1 IS podporují podnikové cíle a?metody řízení 178
13.2 Potenciál informačních systémů v podnicích 180
13.3 Kategorizace efektů IS v podnicích 183
13.4 Metody a?techniky měření efektivnosti IS v?podnicích 185
13.5 Přístup k efektům IS z pohledu vedení podniku 189
14. Projekty zavádění informačních systémů do podniků 198
14.1 Charakteristika projektů podnikových IS 198
14.2 Etapy projektu zavedení ERP 203
14.3 Etapa I?- Rozhodnutí pro změnu podnikového IS a?vytvoření týmu 203
14.4 Etapa II?- Výběr vhodného řešení 207
14.5 Etapa III?- Vlastní implementace vybraného ERP 212
14.6 Organizační zajištění projektu ERP 214
14.7 Hlavní rysy integrace systémů ERP do podniku při jeho zavádění 216
14.8 Etapa IV?- Provoz a?údržba vybraného ERP 218
14.9 Náklady spojené se zavedením IS 220
15. Inovace a?řízení změny informačních systémů v podnicích 230
15.1 Inovace v?životním cyklu podnikového informačního systému 230
15.2 Změny v přístupu k inovacím v podnikových IS 232
15.3 Typologie inovace ICT 236
15.4 Inovační řády?- stupně zralosti?- podnikových IS 240
16. Inovace podnikových informačních systémů s?využitím TOC (teorie omezení) 247
16.1 Rámec přístupu TOC k inovacím IS 247
16.2 Uplatnění technik TOC Thinking Process při přípravě změny podnikového IS 250
16.3 Uplatnění přístupu Necessary but not sufficient a?řízení projektů metodou Critical Chain v inovaci podnikového IS 253
16.4 Uplatnění průtokového účetnictví v inovaci podnikového IS 256
16.5 Integrace dalších metod TOC pro efektivní inovaci 257
17. Udržitelnost a?její podpora podnikovými informačními systémy 263
17.1 Udržitelný rozvoj a?jeho podpora 263
17.2 Vztah ICT a?udržitelného rozvoje 265
17.3 Konceptuální model vlivu ICT na udržitelný rozvoj 267
17.4 Green IT a?jeho vztah k?udržitelnému rozvoji 268
17.5 Přístupy ke green IT v?podnicích 271
17.6 Green IT v malých a?středních podnicích 274
17.7 Podpora udržitelnosti na bázi inovací ICT v?malých a?středních podnicích 275
Závěr 280
Přílohy 285
Příloha 1 - Indikátory EUROSTAT pro oblast informační společnosti 286
Příloha 2 - Klíčové indikátory ICT sledované organizací OECD 290
Příloha 3 - Indikátory udržitelného rozvoje 292
Příloha 4 - Přehled produktů podnikových IS na českém trhu 297
Příloha 5 - Příklad klasické funkcionality podpory logistických procesů v produktech SAP 301
Příloha 6 - Příklad obsahu výrobní databáze?- základních souborů používaných pro chod MRP II a?TOC 304
Příloha 7 - Ukázková struktura poptávkového dokumentu 308
Příloha 8 - Vzorová osnova Úvodní studie / hrubého konceptu zavedení ERP 309
Příloha 9 - Řešitelské týmy v průběhu vlastní implementace IS 311
Seznam zkratek 313
Summary 316
Použitá literatura 317

Parametry

ISBN kód:
9788024743073
EAN kód:
9788024743073
Rok vydání:
2012
Formát:
17x24 cm
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
328

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.