x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Cena s DPH
229,00
Cena bez DPH
208,18 Kč
skladem 1 kus
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1440705
EAN kód:
9788024751665
Autor:
Novotný Petr
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Orientujte se v novém občanském zákoníku!

Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.Ve třetí části ediční řady vymezujeme pojem věc a členění věcí.

Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně se věnujeme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví.

Speciální pozornost věnujeme bytovému spoluvlastnictví, především právům a povinnostem vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i zcela nové úpravě správy cizího majetku.


Z obsahu


 Úvod
 Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva
 i. Věci a jejich rozdělení
 Rozdělení věcí
 Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
 Věci nemovité a movité
 Věci zastupitelné
 Zuživatelná věc
 Hromadná věc
 Obchodní závod, rodinný závod
 Pobočka a odštěpný závod
 Obchodní tajemství
 Součást věci
 Příslušenství
 Cenné papíry
 Zastupitelné cenné papíry
 Forma cenného papíru
 Emise cenného papíru
 Vydání cenného papíru
 Stejnopisy
 Kupón a talón
 Hromadná listina
 Zaknihované cenné papíry
 Evidence zaknihovaných cenných papírů
 Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
 ii. Věcná práva
 Veřejný seznam
 Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
 Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
 Kapitola 2 Držba
 i. Co je to držba
 Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
 ii. Kdo může být držitelem
 iii. Co lze držet
 iv. Okamžik a způsob nabytí držby
 v. Aspekty držby
 Řádná držba
 Poctivá a nepoctivá držba
 Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
 (Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
 Pravá držba
 Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
 vi. Ochrana držby
 Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
 Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
 vii. Zánik držby
 Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
 i. Co lze vlastnit
 ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
 Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
 iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
 Reivindikační žaloba
 Co lze žalobou požadovat
 Rozhodnutí soudu
 Negatorní žaloba
 Formulace nároku v žalobě
 Rozhodnutí soudu
 Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
 iv. Přírůstky
 Přírůstky movité věci
 Umělé přírůstky
 Zpracování
 Smísení
 Stavba
 Přestavek
 v. Vydržení
 Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
 Mimořádné vydržení
 vi. Nabytí vlastnického práva převodem
 Převod vlastnictví k movité věci
 Nabytí nemovitých věcí
 vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
 Kapitola 4 Omezení vlastnického práva
 i. Ochrana sousedských práv
 ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
 iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
 iv. Stromy u společné hranice pozemků
 v. Opora pozemků
 vi. Voda, sníh a led
 vii. Stavba na sousedním pozemku
 viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
 ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
 Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady
 i. Nezbytná cesta
 ii. Rozhrada
 Kapitola 6 Přivlastnění
 Kapitola 7 Nález
 i. Panství nad věcí
 ii. Povinnost nálezce
 iii. Postup při nálezu
 iv. Správa nalezené věci
 v. Věci skryté
 Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci
 i. Pojem spoluvlastnictví
 ii. Ochrana spoluvlastnictví
 iii. Vznik spoluvlastnictví
 iv. Spoluvlastnický podíl
 v. Správa společné věci
 vi. Správce společné věci
 vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
 viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
 ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
 x. Přídatné spoluvlastnictví
 xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
 Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví
 i. Vznik jednotky
 Prohlášení
 Výstavba domu s jednotkami
 ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
 iii. Převod jednotky
 iv. Správa domu a pozemku
 Správce
 Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
 Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
 Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
 Zrušení společenství vlastníků
 v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
 vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
 Kapitola 10 Právo stavby
 i. Pojem práva stavby
 ii. Doba trvání práva stavby
 iii. Vznik a zánik práva stavby
 Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena
 i. Služebnosti
 ii. Pozemkové služebnosti
 Služebnost inženýrské sítě
 Opora cizí stavby
 Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
 Právo na vodu
 Služebnost rozlivu
 Služebnost stezky, průhonu a cesty
 Právo pastvy
 iii. Užívací právo
 iv. Požívací právo
 v. Služebnost bytu
 vi. Zánik služebností
 vii. Reálná břemena
 Kapitola 12 Zástavní právo
 i. Vznik zástavního práva
 Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
 Způsobilý předmět zástavního práva
 Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
 Zástavní smlouva
 Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
 Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
 Zákonné zástavní právo
 ii. Druhy zástav
 Movitá věc
 Nemovitá věc
 Věc hromadná
 Podíl v korporaci
 Cenný papír
 Pohledávka
 iii. Rozsah zástavního práva
 iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
 v. Výkon zástavního práva
 vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
 vii. Zánik zástavního práva
 Kapitola 13 Zadržovací právo
 Kapitola 14 Správa cizího majetku
 i. Prostá a plná správa cizího majetku
 ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
 iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
 iv. Inventář, jistota a pojištění
 v. Společná správa
 vi. Obezřetné investice
 vii. Skončení správy
 viii. Svěřenský fond
 Založení svěřenského fondu
 Svěřenský správce
 Obmyšlený


Parametry

ISBN kód:
9788024751665
EAN kód:
9788024751665
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
168

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.