x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Nové trendy v nabídce cestovního ruchu

Cena s DPH
289,00
Cena bez DPH
262,73 Kč
skladem 1 kus
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1428405
EAN kód:
9788024746036
Autor:
Halina Kotíková
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží
Kniha je první na našem trhu, která se věnuje novým trendům v nabídce cestovního ruchu a představuje je na konkrétních příkladech ze zahraničí i z České republiky. Je určena pracovníkům a podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a místních samospráv, studentům vysokých škol a odborným organizacím v cestovním ruchu.
V první části knihy jsou stručně a přehledně uvedena teoretická východiska. Druhá část popisuje nové produkty z hlediska motivace účastníků cestovního ruchu – jde např. o dobrodružný cestovní ruch, kulinářský cestovní ruch, filmový cestovní ruch, dobrovolnický cestovní ruch nebo cestování za zdravím a léčbou a jiné. Ve třetí části se čtenáři seznámí s novými trendy v nabídce cestovního ruchu z pohledu nově definovaných cílových skupin, např. cestovní ruch osob se zdravotním postižením, cestovní ruch seniorů, cestování „halal“ a „košer“ nebo cestovní ruch sexuálních menšin a další. Publikace přináší informace, náměty a příklady, které dosud v ucelené podobě nebyly na našem trhu publikovány a měly by inspirovat k dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

Obsah publikace:
O autorce 9
Úvod 11
První část: Teoretická východiska
1 Cestovní ruch – vymezení základních pojmů
1.1 Definice cestovního ruchu 15
1.2 Cestovní ruch jako předmět výzkumu, nebo samostatná vědní disciplína 18
1.3 Klasifikace cestovního ruchu 19
2 Trendy ve vývoji cestovního ruchu
2.1 Současné tendence ve vývoji cestovního ruchu 25
2.2 Masový a alternativní cestovní ruch 27
Druhá část: Nové produkty z hlediska motivace účastníků
3 Gastronomický (kulinářský) cestovní ruch (Food tourism)
3.1 Vymezení pojmů 37
3.2 Jídlo a pití jako součást cestovního ruchu 40
3.3 Členění kulinářského cestovního ruchu 43
3.4 Gastronomie na seznamu kulturního dědictví UNESCO 47
3.5 Podpora rozvoje gastronomického cestovního ruchu 49
4 Zdravotní (léčebný) cestovní ruch (Medical tourism)
4.1 Vymezení pojmu zdravotní cestovní ruch 53
4.2 Zdravotní cestovní ruch – motivy účasti 56
4.3 Problémy a perspektivy rozvoje zdravotního cestovního ruchu 59
4.4 Výsledky výzkumů zdravotního cestovního ruchu 60
4.5 Zdravotní cestovní ruch v České republice 62
5 Dobrodružný cestovní ruch (Adventure tourism)
5.1 Vymezení pojmu dobrodružný cestovní ruch 65
5.2 Členění dobrodružného cestovního ruchu 69
5.3 Organizovaný dobrodružný cestovní ruch 74
6 Temný cestovní ruch (Dark tourism)
6.1 Vymezení pojmu 79
6.2 Motivy účasti na temném cestovním ruchu na straně poptávky 80
6.3 Klasifikace temného cestovního ruchu na straně nabídky – produkty
temného cestovního ruchu 81
6.4 Výsledky výzkumu v oblasti temného cestovního ruchu 87
7 Event turismus (Event tourism)
7.1 Vymezení pojmu event turismus 91
7.2 Klasifikace eventů v cestovním ruchu 93
7.3 Charakteristika eventů podle obsahu 98
7.4 Event turismus a event marketing v cestovním ruchu 110
7.5 Dopady eventů na destinaci cestovního ruchu 112
8 Dobrovolnický cestovní ruch (Volunteer tourism)
8.1 Vymezení pojmů 115
8.2 Vývoj dobrovolnického cestovního ruchu v České republice 117
8.3 Motivace účasti na dobrovolnickém cestovním ruchu 119
8.4 Negativní dopady dobrovolnického cestovního ruchu 121
9 Svatební cestovní ruch (Wedding tourism, Honeymoon
tourism)
9.1 Vymezení pojmu 125
9.2 Svatební turismus – cesty za účelem uzavření sňatku 127
9.3 Svatební turismus – svatební cesty 128
9.4 Loučení se svobodou 129
9.5 Svatební turismus v České republice 130
10 Filmový turismus
10.1 Vymezení pojmu filmový turismus 131
10.2 Nabídka v oblasti filmového turismu 133
10.3 Typologie filmového turisty (účastníka filmového turismu) 136
10.4 Film jako efektivní nástroj marketingu destinace cestovního ruchu 137
10.5 Produkty filmového turismu 140
11 Vesmírný cestovní ruch
11.1 Vymezení pojmů 143
11.2 Historie vesmírného cestovního ruchu 144
11.3 Klasifikace vesmírného cestovního ruchu 145
11.4 Problémy vesmírného cestovního ruchu 148
11.5 Současnost a perspektivy vesmírného cestovního ruchu 148
Třetí část: Nové produkty z hlediska potřeb cílových skupin
12 Cestovní ruch seniorů a osob se zdravotním postižením
12.1 Senioři jako cílový segment cestovního ruchu 153
12.2 Segmentace seniorů jako cílové skupiny 153
12.3 Senioři jako účastníci cestovního ruchu – základní znaky 156
12.4 Marketingová komunikace a informační zdroje 158
12.5 Nové zájmy v cestovním ruchu seniorů 159
12.6 Omezení pro cestování seniorů 161
12.7 Cestovní ruch osob se zdravotním postižením 162
12.8 Podpora cestovního ruchu seniorů a osob se zdravotním hendikepem
v Evropské unii a v České republice 165
13 Cestovní ruch zaměřený na segment LOHAS
13.1 Vymezení základních pojmů 169
13.2 LOHAS jako spotřebitelský segment 171
13.3 LOHAS a cestovní ruch 171
14 Cestovní ruch sexuálních menšin – LGBT tourism
14.1 Vymezení pojmů 177
14.2 Vývoj a současný stav LGBT turismu 178
14.3 Důvody růstu LGBT turismu 179
14.4 Organizace působící v oblasti LGBT turismu 180
14.5 Výzkumy v oblasti LGBT turismu 181
15 Cestovní ruch „košer“ (Kosher tourism)
a „halal“ (Halal tourism)
15.1 Košer turismus 183
15.2 Halal turismus 187
Závěr 191
Shrnutí 195
Summary 196
Použitá literatura 198
Internetové zdroje 207

Informace o autorovi:
Ing. Halina Kotíková, Ph.D. vystudovala Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu v Banské Bystrici (1983). Titul Ph.D. získala v roce 2000. Pracovala v oblasti veřejného stravování a v cestovních kancelářích. Od roku 1995 působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své pedagogické i odborné činnosti se zaměřuje na cestovní ruch a marketing. Několik semestrů přednášela cestovní ruch v Polsku a v Rakousku. Je autorkou učebních textů a odborných publikací s tematikou cestovního ruchu. Působí jako odborná konzultantka a lektorka v oblasti celoživotního vzdělávání, podílí se na řešení projektů Evropské unie zaměřených na vzdělávání v cestovním ruchu. Je členkou Komise cestovního ruchu Rady města Olomouc.Parametry

ISBN kód:
9788024746036
EAN kód:
9788024746036
Rok vydání:
2013
Formát:
17x24 cm
Počet stran:
208

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.