x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Nová éra řízení lidských zdrojů ? ze servisu partnerem

Původní cena
495,00 Kč
Sleva 15 %
76,00 Kč
Cena s DPH
419,00
Sleva platí do vyprodání zásob
Cena bez DPH
380,91 Kč
skladem 1 kus
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1441805
EAN kód:
9788024750903
Autor:
Ulrich Dave
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Šest kompetencí pro HR budoucnosti

Může řízení lidských zdrojů napomáhat samotnému „podnikání firmy“? Ano, může a musí. A právě způsoby, jak toho může dosáhnout, jsou náplní této knihy. Překlad „bible“ HR business partneringu „HR From the Outside In“ je plný rad a doporučení směrujících pracovníky řízení lidských zdrojů tak, aby dokázali každému v organizaci přinášet hodnotu nového druhu.

Na základě poznatků studie „Human Resource Competency“ Study (HRCS) vás kniha naučí šesti klíčovým dovednostem řízení lidských zdrojů, od umění být strategickým pozicionérem až po roli inovátora a integrátora HR. Dále zjistíte, jak rozvíjet pracovníky HR tak, aby fungovali jako vysoce výkonní a plnohodnotní business partneři, jak nastavit strukturu oddělení řízení lidských zdrojů, aby přinášelo maximální hodnotu, nebo co je třeba pro udržení konkurenceschopnosti a aktuálnosti v neustále se rozšiřujícím světě pracovníků HR.

Pokud jsou vynikající pracovníci HR přizváni, aby se ještě více zapojili do všeobecného fungování společnosti, dokážou přispívat skutečnou, finančně vyjádřitelnou hodnotou k jejímu vyššímu hospodářskému výsledku. Jen málo firem si proto může dovolit luxus nepoložit si následující otázku: „Využíváme plnohodnotně veškeré nadání, kterým v oblasti řízení lidských zdrojů disponujeme?“

Z obsahu


 O autorech 13
 Předmluva k českému vydání 14
 Řekli o knize... 16
 Úvod 25
 Komu je tato kniha určena 25
 Struktura této knihy 27
 Komu bychom rádi poděkovali 28
 1. HR příští generace 31
 1.1 Co firmu živí 33
 Kontext podnikání firmy 34
 Skupiny zaINTEresované na podnikání firmy 35
 Firemní strategie 37
 Řízení lidských zdrojů v tom není samo 38
 1.2 Co firmu živí: Nový "normál" řízení lidských zdrojů a jeho
dopady 41
 Vlny vývoje řízení lidských zdrojů 41
 1.3 Ověřte si, jak jste na tom vy sami 47
 Závěr: Co čeká oblast řízení lidských zdrojů v budoucnu? 48
 2. Přístup našeho výzkumu a jeho zjištění 49
 2.1 Účel a vize 49
 2.2 BAE Systems 50
 2.3 Vývoj dovednostního přístupu 52
 2.4 Výzkumné metody využívané pro studii HRCS 58
 2.5 Vývoj dovednostního modelu řízení lidských zdrojů 65
 2.6 Přehled zjištění výzkumu provedeného v roce 2012 70
 Výkon 72
 Vliv dovedností na vnímanou efektivitu 73
 Dopad HR dovedností na úspěšnost podnikání 74
 Závěr: Budování odbornosti pomocí dovedností 78
 3. Strategický pozicionér 79
 3.1 Skupina MOL 79
 3.2 Singapore Housing Development Board 80
 3.3 Novartis 81
 3.4 Co přesně rozumíme pojmem strategický pozicionér? 82
 3.5 Faktory charakterizující strategického pozicionéra 86
 Faktor 1: Interpretace globálního kontextu podnikání 87
 Zběhlost v podnikání firmy 88
 Navazování vztahů s klíčovými zainteresovanými stranami 89
 Pochopení kontextu 91
 Faktor 2: Porozumění očekáváním zákazníků 92
 Faktor 3: Spoluúčast na strategických otázkách 95
 Vypravěč 96
 Interpret strategie 97
 Účastník přípravy strategie 99
 Závěr: Pracovníci HR jako strategičtí pozicionéři 100
 4. Důvěryhodný iniciátor 101
 4.1 Humana 101
 4.2 Olsson Associates 102
 4.3 Co přesně rozumíme pojmem důvěryhodný iniciátor? 103
 Důvěryhodnost a iniciativa 104
 Vývoj důvěryhodného iniciátorství jako domény dovedností 104
 Prvky důvěryhodného iniciátorství ve výzkumu z roku 2007 106
 4.4 Faktory důvěryhodného iniciátorství 106
 Faktor 1: Získávání důvěry pomocí dosahovaných výsledků 107
 Stanovit jasná očekávání výkonu a cílů 108
 Dostát slibům 108
 Vykazovat integritu 109
 Budovat důvěru 110
 Faktor 2: Ovlivňování ostatních a navazování vztahů s nimi 111
 Faktor 3: Zdokonalování se díky uvědomění si svých dovedností 115
 Faktor 4: Utváření podoby HR profese 119
 Závěr 121
 5. Tvůrce předpokladů úspěchu 123
 5.1 Co přesně rozumíme pojmem tvůrce předpokladů úspěchu? 125
 5.2 Faktory tvůrce předpokladů úspěchu 128
 Faktor 1: Využívání předpokladů úspěchu organizace 129
 Poznatky získané při provádění auditů předpokladů úspěchu 133
 Co nás čeká 134
 Faktor 2: Slaďování strategie, kultury, přístupů a chování 134
 Faktor 3: Vytváření prostředí potvrzujícího smysluplnost práce 139
 Závěr: Pracovníci HR jako tvůrci předpokladů úspěchu 142
 6. Šampion změny 143
 6.1 Hilton Worldwide 143
 6.2 Viterra 144
 6.3 Co přesně rozumíme pojmem šampion změny? 146
 Ke změně dojde 146
 Změna vyžaduje odezvu 148
 Většina pokusů o změnu selhává 148
 Změna je důležitá 149
 Změna pomáhá 149
 Změna vyžaduje odstranění rozdílu mezi tím, co známe, a tím,
co děláme 150
 Změna vychází jak z evoluce, tak z revoluce 150
 Změna může být tlačena nebo tažena 150
 Změna nastává na více úrovních 151
 Změna sleduje obecný proces 151
 6.4 Faktory šampiona změny 151
 Faktor 1: Vyvolání změny 153
 Faktor 2: Udržení změny 154
 6.5 Navrhované kroky v doméně šampiona změny 156
 Úroveň 1: Individuální změna 157
 Úroveň 2: Změna na úrovni iniciativy 158
 Úroveň 3: Institucionální změna 162
 Závěr: Jak se stát šampionem změny 166
 7. Inovátor a integrátor HR 167
 7.1 Co přesně rozumíme pojmem inovátor a integrátor HR? 168
 Hlavní HR systémy 169
 Úrovně inovace a integrace 171
 Rámec inovace a integrace 172
 7.2 Faktory inovátora a integrátora HR 173
 Faktor 1: Optimalizace lidského kapitálu pomocí plánování a analýz
pracovních sil 175
 Faktor 2: Rozvoj talentu 177
 Stanovování standardů 177
 Hodnocení jednotlivců a organizací 177
 Investování do rozvoje talentu 178
 Sledování a monitoring dovedností 179
 Faktor 3: Utváření organizace a komunikačních postupů 179
 Provádění auditu komunikace 182
 Faktor 4: Pohánění výkonu 183
 Faktor 5: Budování značky vedení 184
 Kodex vedení 185
 Diferenciátory vedení 187
 Problém integrace 188
 Závěr: Pracovníci HR jako inovátoři a integrátoři 189
 8. Zastánce technologií 191
 8.1 Co přesně rozumíme pojmem zastánce technologií? 192
 8.2 Faktory zastánce technologií 195
 Faktor 1: Zvyšování užitku HR činností prostřednictvím technologií 195
 Faktor 2: Využívání nástrojů sociálních médií 198
 Faktor 3: Propojování lidí pomocí technologií 200
 Vyhledávání klíčových informací o trhu 202
 Vnášení důležitých informací z trhu do firmy 203
 Eliminace informací s nízkou hodnotou 204
 Šíření informací napříč organizací 204
 Využívání informací při rozhodování a následných krocích 206
 Budování externí značky 207
 Závěr: Pracovníci HR jako zastánci technologií 208
 9. Co udělat pro další rozvoj své kariéry v HR 209
 9.1 Rozvoj jednotlivce 210
 Krok 1: Staňte se pány své kariéry 211
 Krok 2: Poznejte sami sebe 211
 Krok 3: Definujte svou značku 212
 Krok 4: Zhodnoťte své silné a slabé stránky 216
 Krok 5: Vytvářejte příležitosti pro další růst 217
 Krok 6: Realizujte projekty a provádějte experimenty 221
 Krok 7: Zhodnoťte dosažený stav a upravte své kroky pro další rozvoj 222
 9.2 Vedoucí pracovník řízení lidských zdrojů: Utváření kompetentních týmů 223
 Standardy výkonu 224
 Napojení rozvoje na výkon 224
 Zpětná vazba a rozvoj týmů 225
 Akademie HR 226
 Akční učení a výuková řešení 227
 Learning Partnership 228
 Rebranding řízení lidských zdrojů 229
 Závěr: Rozvoj řízení lidských zdrojů 230
 10. Efektivní oddělení řízení lidských zdrojů 231
 10.1 Prudential PLC 231
 10.2 Accenture 232
 10.3 Co ukázal náš výzkum, pokud jde o fungování oddělení HR 234
 1. zjištění: Skutečný příjemce hodnoty vytvářené oddělením HR 235
 2. zjištění: Zaměření oddělení HR 237
 10.4 Jak vytvořit efektivní oddělení HR 241
 Vytvořte business plán řízení lidských zdrojů 241
 Krok 1: Definujte kontext podnikání 242
 Krok 2: Formulujte vizi HR 243
 Krok 3: Specifikujte výstupy 243
 Krok 4: Proveďte investice do HR 243
 Krok 5: Vytvořte strukturu a pravidla řízení HR 243
 Krok 6: Připravte akční plány 244
 Krok 7: Zajistěte potřebné dovednosti HR 244
 Dolaďte vnitřní organizaci svého oddělení HR 244
 Definujte základní možnosti organizačního uspořádání 245
 Slaďte uspořádání HR se strukturou společnosti 247
 Uzpůsobte organizaci potřebě převádět znalosti HR do produktivity klientů 248
 Vyjasněte zodpovědnost každé HR role 248
 Připravte dohodu o spolupráci mezi jednotlivými rolemi řízení
lidských zdrojů 249
 Poskytujte dobré analýzy HR 249
 Řiďte lidské zdroje uvnitř řízení lidských zdrojů 250
 Závěr: Přínosné oddělení HR 252
 11. O čem to je? Co z toho vyplývá? A co teď? 253
 11.1 O čem to je? Nejzajímavější poznatky tohoto výzkumu 253
 11.2 Co z toho vyplývá? Dopady na HR 257
 11.3 A co teď? Kam HR směřuje? 258
 Závěr: Další utváření oblasti HR 263
 Dodatek A
Několik nápadů pro další rozvoj dovedností pracovníků HR 265
 Manuál dalšího rozvoje podle studie HRCS 265
 Strategický pozicionér 265
 Důvěryhodný iniciátor 267
 Tvůrce předpokladů úspěchu 269
 Šampion změny 271
 Inovátor a integrátor HR 272
 Zastánce technologií 275
 Dodatek B
Zhodnocení vlastních dovedností 277
 Dodatek C
Podpora rozvoje: Vzdělávání v oblasti HR 285
 Poznámky 289
 Kapitola 1 289
 Kapitola 2 289
 Kapitola 3 292
 Kapitola 4 293
 Kapitola 5 294
 Kapitola 6 296
 Kapitola 7 297
 Kapitola 8 298
 Kapitola 9 298
 Kapitola 10 299
 Kapitola 11 302

O autorovi


Dave Ulrich je profesorem na Ross School of Business při University of Michigan, partnerem poradenské společnosti RBL Group a výkonným ředitelem RBL Institute. Publikoval přes 200 článků nebo kapitol knih a sám je autorem 23 knižních titulů.
Jon Younger je partnerem poradenské společnosti RBL Group a vede její divizi strategického HR. Je také ředitelem RBL Institute. Je autorem čtyř knih a pilně se věnuje své poradenské činnosti v Severní Americe, Evropě a Asii.
Wayne Brockbank působí jako Clinical Professor of Business na Ross School of Business při University of Michigan a je emeritním partnerem poradenské společnosti RBL Consulting Group.
Mike Ulrich je studentem doktorandského studia na Moore School of Business při University of South Carolina v oboru výzkumných metod a statistické analýzy.Parametry

ISBN kód:
9788024750903
EAN kód:
9788024750903
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
304

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.