x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Lingvistická antropologie

- 15 %
Skladem do 7 dnů
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720M1468605
EAN kód:
9788024728438
Autor:
Pokorný Jan
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

jazyk, mysl a kultura

Lingvistická antropologie je progresivně se vyvíjející obor, který nám prozrazuje mnoho o jazyce, lidské kultuře, myšlení a společnosti a hraje velkou roli v širokém spektru vědních oborů a praktických aplikací. Tato kniha je úvodem, který čtenáři poskytne široký základ k pochopení oboru. Čtenář se seznámí s historií a základy disciplíny, vývojem jazyka, rozdíly v řečových normách a chování příslušníků různých kultur a způsobu reprezentace světa, ve kterém žijeme. Dozvíte se, jak hovoří Austrálci se svými tchýněmi, proč papuánští muži počítají jinak než ženy nebo proč si amazonští indiáni neberou manželky, které mluví stejným jazykem. Kniha je určená pro studenty společenských věd i laiky, které otázky jazyka a kultury všeobecně zajímají.

Z obsahu:
Úvod
1 Lingvistika: vývoj a metody
 1.1 Neliterální společnosti
 1.2 Starověk a středověk
 1.2.1 Přední Východ
 1.2.2 Indie
 1.2.3 Čínská lingvistika
 1.2.4 Arabská a židovská lingvistika
 1.2.5 Počátky evropské lingvistiky
 1.3 Novověk
 1.3.1 Vzestup národních jazyků
 1.3.2 Osvícenství
 1.3.3 Vznik historické lingvistiky
 1.3.4 Wilhelm von Humboldt a etnopsychologická škola
 1.3.5 Vznik strukturalismu
 1.3.6 Neohumboldtovství
 1.3.7 Franz Boas
 1.3.8 Edward Sapir
 1.3.9 Benjamin Lee Whorf
 1.3.10 Od relativismu k univerzalismu
 1.3.11 Kognitivní a funkcionalistická lingvistika
 1.3.13 Kognitivní antropologie
 1.3.14 Etnografie řeči
 1.3.15 Sociolingvistické směry
 2 Stavba jazyka
 2.1 Základní znaky jazyka
 2.1.1 Jazyk jako systém
 2.1.2 Jazykové roviny a znak
 2.2 Fonetika a fonologie
 2.2.1 Samohlásky
 2.2.2 Souhlásky
 2.2.3 Slabika a prozódie
 2.2.4 Morfofonologie
 2.2.5 Sociofonetika
 2.2.6 Fonosémantika
 2.3 Morfologie
 2.3.1 Jazyky izolující a analytické
 2.3.2 Jazyky syntetické
 2.3.3 Polysyntetické jazyky
 2.3.4 Parametry morfologické typologie
 2.4 Syntax
 2.4.1 Slovosled
 2.4.2 Morfologické vyjádření syntaktického vztahu
 2.4.3 Alineace syntaktických vztahů
 2.4.5 Složené výrazy
 2.4.6 Anafora
 2.4.7 Aktuální členění a identifikovatelnost
 2.4.8 Koheze a koherence
 3 Vývoj jazyka
 3.1 Komunikace u zvířat
 3.1.1 Znakové systémy u lidoopů
 3.2 Komunikace u předků člověka
 3.2.1 Vznik jazyka podle kulturního vývoje
 3.2.2 Vznik jazyka podle fyzických znaků
 3.2.3 Protojazyk
 3.3 Jazyk, mozek a geny
 3.4 Univerzální gramatika
 3.5 Jazyková socializace
 3.5.1 Vznik jazyka "na zelené louce"
 3.6 Jazyk a rasa
 3.7 Jazyková změna
 3.7.1 Jazyk a migrace
 3.7.2 Rekonstrukce kultury
 3.7.3 Gramatikalizace
 3.8 Jazykový kontakt
 3.8.1 Jazykový areál
 3.8.2 Formy interference
 3.8.3 Bilingvismus
 3.8.4 Hybridní jazyky
 3.8.5 Zánik jazyka a jazyková revitalizace
 3.9 Umělé jazyky
 3.9.1 Umělé jazyky Evropy
 3.9.2 Moderní umělé jazyky
 4 Genealogická klasifikace jazyků
 4.1 Afrika
 4.2 Eurasie
 4.3 Papuánské jazyky
 4.4 Australské jazyky
 4.5 Amerika
 4.5.1 Severní Amerika
 4.5.2 Střední Amerika
 4.5.3 Jižní Amerika
 5 Jazyk a obraz světa
 5.1 Jazykový relativismus
 5.1.1 "Ontologická" jazyková relativita
 5.1.2 Psycholingvistická relativita
 5.1.3 Jazyk a kultura
 5.1.4 Relativita překladu
 5.1.5 Tzv. "Primitivní jazyk"
 5.2 Konceptualizace, kategorizace, význam
 5.2.1 Tvoření kategorií a kognitivní lingvistika
 5.3 Jmenná klasifikace
 5.3.1 Formy gramatické klasifikace
 5.4.2 Mužský a ženský rod
 5.4.3 Rod racionální a iracionální, životný a neživotný
 5.4.4 Klasifikace slovesná
 5.4.5 Další měřítka
 5.4 Kategorie barev
 5.4.1 Univerzalistická hypotéza
 5.4.2 Relativistická kritika
 5.4.3 Kategoriální percepce
 5.5 Kvantita
 5.6 Prostor
 5.6.1 Pozice
 5.6.2 Projektivní vztahy a směr
 5.6.7 Demonstrativa
 5.6.8 Pohyb
 5.6.9 Jazyk prostoru, kultura a myšlení
 5.7 Příbuzenství
 5.7.1 Funkce a vztah k mluvčímu
 5.7.2 Typy příbuzenské terminologie
 5.7.3 Gramatika příbuzenství
 5.7.4 Příbuzenství a kognice
 6 Řeč a kultura
 6.7 Pragmatika
 6.7.1 Řečové akty
 6.7.2 Struktura konverzace
 6.7.3 Konverzační maximy
 6.7.4 Zdvořilost
 6.8 Etnografie komunikace
 6.8.1 Komunikační událost
 6.8.2 Médium
 6.8.3 Kulturní role

Parametry

ISBN kód:
9788024728438
EAN kód:
9788024728438
Rok vydání:
2015
Formát:
17x24 cm
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
352

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.