x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Forum 1-učebnice

Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
11248305
EAN kód:
9782011550859
Autor:
Baylon,Murillo a kol.
Výrobce:
Popis zboží
Učebnice Forum rozvíjí všeobecné i jazykově komunikativní schopnosti - pochopit, porozumět, zvládnout jazyk a kladou důraz na to, aby výuka byla studentu sympatická a dodala mu chuť se učit a podněcovala ho k aktivnímu přístupu. Tomu odpovídá i výběr nově pojatých dokumentů a cvičení, členění jednotlivých lekcí i postupné uvádění gramatických struktur, které tvoří nezbytné základy rozvoje autonomního učení. Přináší dostatečné znalosti francouzského jazyka, chování a životního stylu, aby student zvládl běžnou komunikaci ve francouzštině. Také učí studenty poznávat, jednat, žít společně s druhými, tedy učit se učit i učit se být. Pracovní sešit k řadě učebnic Forum není v české verzi. K dispozici je pouze původní - francouzské vydání. - třídílný učebnicový soubor pro výuku francouzštiny - pro starší dospívající a dospělé studenty středních škol - každý díl pro 120 hodin výuky (první díl pro začátečníky) - při 3hodinách výuky jednotlivé díly na 2 roky - třetí díl pro pokročilé studenty po 250-300 hodinách výuky - odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky - 1.díl připravuje na zkoušku DELF 1. stupně (A1, A2 a A3), - 2. díl prohlubuje přípravu na zkoušku DELF 1. stupně (A1, A2 a A3) - 3. díl připraví na DELF 1.stupně (A3 a A4) a DELF 2. stupně (A5 a A6) Členění učebnice 1. a 2. dílu - 3 moduly přibližují každodenní život, volný čas, mezilidské vztahy - každý modul má 3 lekce, nultá lekce tvoří úvod - úvod každé z 9 lekcí jasně formuluje cíl dané lekce: komunikativní, jazykový, interkulturní - situační fotografie uvádí určité fórum, ke kterému se váží texty iautentické dokumenty, odehrávají se v něm dialogy, které vedou studenta k cíli: jednat a reagovat (Agir et réagir) - po globálním porozumění si student utřídí nové jevy do systému v části věnované gramatice (Connaître et reconnaître) - oddíl (S´exprimer) nabízí prostředky k realizaci řečových záměrů, rozšíření slovní zásoby, fonetická cvičení a úkoly cílené na ústní ipísemný projev - na konci všech lekcí je zařazena lekce opakovací, je rozptýlením izábavou v hodině (Pause-jeux) - část poznávání vzájemné kultury a reálií (Interculturel) - je pojata zdvojího pohledu : chování a zvyklosti Francouzů a informace okulturním dědictví Francie formou malého ilustrovaného průvodce - každou lekci uzavírá část zkoušky (Point-DELF) - umožňující poznat úroveň znalostí - za poslední lekcí v učebnici je Portfolio - evaluace znalostí - znalosti je možné si ověřit na stránkách internetu: www.club-forum.com (doplňující aktivity, další autokorektivní cvičení a testy pro samostatnou práci studentů i výměnu zkušeností učitelů) - v učebnici je volně vložen osobní sešit (Carnet de route), do kterého si student v průběhu výuky a dle svých schopností zaznamenává a vytváří si tak vlastní agendu: gramatika (G) a slovníček (S) s osobními poznámkami po straně sešitu - na konci učebnice je přepis nahrávek, jejichž text v učebnici není, přehled mluvnice a tabulka časování sloves Pracovní sešit k 1. a 2. dílu: - obsahuje cvičení na rozvoj všech schopností dle jednotlivých lekcí ajejich částí v učebnici - je doplněn abecedním několikajazyčným slovníčkem. Studijní příručka ke 1 a 2. dílu Forum:české zpracování Jana Haiderová a Helena Svobodová - pomůcka pro studenty na SŠ a v jazykových kurzech, usnadní pochopení probírané látky a rychlejší orientaci v cizojazyčném textu - přehled francouzské mluvnice v češtině, příklady ve francouzštině s českými ekvivalenty - abecední francouzsko-český slovníček uspořádaný podle lekcí, slovní zásoba rozdělena na základní a rozšiřující - francouzsko-český a česko-francouzský terminologický slovníček Členění učebnice 3. dílu: - 12 samostatných lekcí, zaměřených na různá témata - dynamický a interaktivní přístup ke zdokonalení se ve znalosti jazyka a francouzské kultury - více autentických textů a dokumentů, písemných i zvukových - cíl - schopnost písemného či mluveného projevu na dané úlohy, schopnost zúčastnit se debaty, prohloubení práce s jazykem Ke každému dílu je k dispozici: - učebnici pro žáka (Livre de l´éleve) - osobní sešit vložený v učebnici (Carnet de route) - pracovní sešit (Cahier d´exercices) - studijní příručku (1.díl a 2. díl) - metodickou příručku (Guide pédagogique) - 3 audiokazety nebo 2 CD audio pro práci ve třídě - 3.díl má pouze - 2 audiokazety nebo 2 CD audio - videokazeta PAL nebo NTSC - stránka na Internetu www.club-forum.com

Parametry

Řada FJ:
Forum
Škola:
Cizí jazyk:
Učebnice
Pohlaví:
Holka
Pohlaví:
Kluk
EAN kód:
9782011550859
Počet stran:
0

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

   

  Nejsou žádná hodnocení produktu.

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.