x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Finanční trhy

Cena s DPH
890,00
Cena bez DPH
809,09 Kč
na externím skladě
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1458005
EAN kód:
9788024736716
Autor:
Rejnuš Oldřich
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

4., aktualizované a rozšířené vydání

Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů.

Čtvrté vydání knihy je jednak aktualizováno v návaznosti na nedávné legislativní změny, jednak je rozšířeno o problematiku regulace a dohledu ve finančním systému, o obchodování na měnových trzích a o investování do drahých kovů. A v neposlední řadě se rovněž věnuje rizikům soudobého vývoje a možným dopadům na ekonomiku a lidskou společnost.

Publikace je určena odborným pracovníkům finančních institucí, učitelům a studentům ekonomických VŠ a rovněž všem těm, kteří se o problematiku finančních trhů zajímají.

Z obsahu


 ÚVOD 33
 SUMMARY 34
 VORWORT 35
 KAPITOLA 1
 FINANČNÍ TRHY, JEJICH VYMEZENÍ A FUNKCE V EKONOMICE 37
 1 Úvod do teorie finančních trhů 38
 1.1 Historický vývoj peněz 38
 1.2 Finanční systém a jeho funkce 40
 1.3 Vzájemné vztahy ekonomického a finančního systému 41
 1.3.1 Základní toky v ekonomickém systému 41
 1.3.2 Základní druhy trhů působících v ekonomickém systému 44
 1.4 Možné způsoby externího financování ekonomických subjektů 48
 1.4.1 Přímé financování 49
 1.4.2 Polopřímé financování 50
 1.4.3 Nepřímé financování 50
 2 Podstata investic a základní způsoby jejich členění 52
 2.1 Reálné a finanční investice 52
 2.1.1 Reálné investice 53
 2.1.2 Finanční investice 53
 2.1.2.1 Vymezení reálných a finančních aktiv 54
 2.1.2.1.1 Druhy finančních aktiv 54
 2.1.2.1.2 Proces tvorby finančních aktiv 56
 2.2 Přímé a portfoliové investice 60
 2.2.1 Přímé investice 60
 2.2.2 Portfoliové investice 60
 3 Členění finančního trhu 60
 3.1 Peněžní trh 61
 3.1.1 Trh krátkodobých úvěrů 62
 3.1.2 Trh krátkodobých cenných papírů 62
 3.2 Kapitálový trh 62
 3.2.1 Trh dlouhodobých úvěrů 63
 3.2.2 Trh dlouhodobých cenných papírů 63
 3.3 Trhy s cizími měnami 64
 3.3.1 Trhy devizové 64
 3.3.2 Trhy valutové 64
 3.4 Trhy drahých kovů 64
 4 Struktura trhu cenných papírů 65
 4.1 Trhy primární a sekundární 65
 4.1.1 Primární trhy cenných papírů 66
 4.1.2 Sekundární trhy cenných papírů 66
 4.2 Trhy veřejné a neveřejné 66
 4.2.1 Veřejné trhy cenných papírů 67
 4.2.1.1 Veřejné trhy primární 67
 4.2.1.2 Veřejné trhy sekundární 67
 4.2.1.2.1 Veřejné sekundární organizované trhy 67
 4.2.1.2.1.1 Trhy burzovní 67
 4.2.1.2.1.2 Organizované trhy mimoburzovní 68
 4.2.1.2.2 Veřejné sekundární neorganizované trhy 68
 4.2.2 Neveřejné (smluvní) trhy cenných papírů 68
 4.2.2.1 Neveřejné trhy primární 69
 4.2.2.2 Neveřejné trhy sekundární 69
 5 Efektivnost fungování finančních trhů 69
 5.1 Ideální (dokonalý) trh 69
 5.2 Efektivní trh 70
 5.3 Reálný trh 70
 6 Faktory integrace jednotlivých segmentů finančního trhu 70
 6.1 Aktuální podmínky na finančním trhu 70
 6.2 Spekulace, resp. "hedging" 71
 6.3 Arbitráž 71
 KAPITOLA 2
 FINANČNÍ INSTITUCE, JEJICH PRODUKTY A?SLUŽBY 73
 1 Kategorizace subjektů působících ve finančním sektoru 74
 1.1 Teoretické členění finančních institucí 74
 1.2 Systemizace finančních institucí používaná v praxi 75
 2 Bankovní instituce 77
 2.1 Centrální banka 78
 2.1.1 Funkce centrální banky 78
 2.1.1.1 Makroekonomická funkce centrální banky 78
 2.1.1.1.1 Měnová /monetární/ politika 79
 2.1.1.1.2 Emitování hotovostních peněz 79
 2.1.1.1.3 Devizová činnost 79
 2.1.1.2 Mikroekonomická funkce centrální banky 79
 2.1.1.2.1 Regulace obchodních bank a?provádění bankovního dohledu 80
 2.1.1.2.2 Působení jako "banka bank" 81
 2.1.1.2.3 Působení jako "banka státu" (vlády) 81
 2.1.1.2.4 Reprezentace státu v měnové oblasti 81
 2.1.2 Nástroje měnové politiky centrální banky 82
 2.1.2.1 Nepřímé nástroje monetární regulace 82
 2.1.2.1.1 Diskontní nástroje 82
 2.1.2.1.1.1 Diskontní úvěry 83
 2.1.2.1.1.2 Reeskontní úvěry 84
 2.1.2.1.1.3 Lombardní úvěry 84
 2.1.2.1.2 Obchody na volném trhu 84
 2.1.2.1.2.1 Nákupy a?prodeje cenných papírů 85
 2.1.2.1.2.2 Repo obchody a?reverzní repo obchody 85
 2.1.2.1.3 Povinné minimální rezervy 86
 2.1.2.1.4 Konverze a?swapy cizích měn 87
 2.1.2.1.5 Devizové intervence 88
 2.1.2.2 Přímé nástroje monetární regulace 89
 2.1.2.2.1 Pravidla likvidity 89
 2.1.2.2.2 Úvěrové kontingenty 89
 2.1.2.2.3 Úrokové limity (úrokové stropy) 90
 2.1.2.2.4 Povinné vklady 90
 2.2 Obchodní banky 90
 2.2.1 Funkce obchodních bank 90
 2.2.2 Zásady činnosti obchodních bank 91
 2.2.3 Vymezení pojmů bankovní operace, bankovní obchody a?bankovní produkty 92
 2.2.3.1 Bankovní operace 92
 2.2.3.2 Bankovní obchody 92
 2.2.3.3 Bankovní produkty 93
 2.2.4 Druhy bankovních produktů 93
 2.2.5 Úvěrové bankovní produkty 93
 2.2.5.1 Teoretické aspekty systemizace bankovních úvěrů 94
 2.2.5.2 Standardní úvěrové produkty obchodních bank 98
 2.2.5.2.1 Peněžní úvěry 98
 2.2.5.2.1.1 Kontokorentní úvěry 98
 2.2.5.2.1.2 Lombardní úvěry 99
 2.2.5.2.1.3 Eskontní úvěry 100
 2.2.5.2.1.4 Osobní a?spotřebitelské úvěry 101
 2.2.5.2.1.5 Emisní úvěry 101
 2.2.5.2.1.6 Hypoteční úvěry 102
 2.2.5.2.2 Závazkové úvěry a?záruky 102
 2.2.5.2.2.1 Bankovní záruky 102
 2.2.5.2.2.2 Akceptační úvěry 103
 2.2.5.2.2.3 Avalové úvěry 103
 2.2.5.2.3 Speciální finančně úvěrové produkty 104
 2.2.5.2.3.1 Faktoring 104
 2.2.5.2.3.2 Forfaiting 104
 2.2.5.2.3.3 Finanční leasing 105
 2.2.5.2.4 Syntetické úvěrové bankovní produkty 105
 2.2.5.2.4.1 Kreditní (úvěrové) karty 106
 2.2.5.2.4.2 Úvěry spadající do produktů bankopojištění 106
 2.2.6 Investiční bankovní produkty 106
 2.2.6.1 Bankovní vklady (depozita) 107
 2.2.6.1.1 Vklady na bankovních účtech 107
 2.2.6.1.1.1 Vklady vedené na běžných účtech 107
 2.2.6.1.1.2 Vkladové (depozitní) účty 108
 2.2.6.1.2 Vklady na vkladních knížkách 109
 2.2.6.1.3 Speciální druhy úsporných vkladů 109
 2.2.6.1.3.1 Spoření účelová 110
 2.2.6.1.3.2 Majetková spoření 110
 2.2.6.1.3.3 Podřízené vklady 110
 2.2.6.1.3.4 Spoření spojená se životním pojištěním 110
 2.2.6.2 Bankovní dluhopisy 111
 2.2.6.2.1 Depozitní certifikáty 111
 2.2.6.2.2 Depozitní směnky 111
 2.2.6.2.3 Bankovní obligace 112
 2.2.6.2.4 Hypoteční zástavní listy (hypoteční obligace) 112
 2.2.6.3 Ostatní druhy bankovních produktů 112
 2.2.7 Bankovní obchody komerčních bank na mezibankovním trhu 112
 2.2.7.1 Mezibankovní obchody uzavírané mezi obchodními bankami 113
 2.2.7.2 Mezibankovní obchody mezi obchodními bankami a?bankou centrální 114
 2.2.8 Obchody komerčních bank s vlastními cennými papíry na sekundárním trhu 114
 2.3 Nebankovní spořitelní instituce 115
 2.3.1 Spořitelní a?úvěrní družstva 115
 2.3.2 Další nebankovní spořitelní instituce 116
 2.4 Ostatní instituce bankovního sektoru 116
 3 Nebankovní instituce sektoru investičních služeb 116
 3.1 Obchodníci s cennými papíry 117
 3.1.1 Brokerské společnosti 117
 3.1.2 Dealerské společnosti 117
 3.2 Investiční společnosti 118
 3.3 Investiční fondy 119
 3.3.1 Investiční fondy kolektivního investování 119
 3.3.2 Hedgeové fondy, resp. investiční fondy kvalifikovaných investorů 120
 3.4 Penzijní společnosti a?penzijní fondy 121
 3.4.1 Penzijní (důchodové) spoření 122
 3.4.2 Doplňkové penzijní (důchodové) spoření 123
 3.5 Burzy, resp. regulované organizované trhy 123
 3.5.1 Systemizace burz podle předmětného zaměření jejich činnosti 124
 3.5.1.1 Burzy cenných papírů 124
 3.5.1.2 Burzy devizové 125
 3.5.1.3 Burzy komoditní 125
 3.5.2 Členění burz z hlediska časové prodlevy ve vypořádání obchodů 125
 3.5.2.1 Burzy promptní (spotové) 125
 3.5.2.2 Burzy termínové 126
 4 Instituce sektoru pojišťovnictví 126
 4.1 Pojišťovny 127
 4.1.1 Rozdělení pojišťoven z hlediska šíře zaměření jejich činnosti 128
 4.1.1.1 Pojišťovny specializované 128
 4.1.1.2 Pojišťovny univerzální 128
 4.1.2 Rozdělení pojišťoven z hlediska jejich právní formy 128
 4.1.2.1 Pojišťovny s právní formou akciových společností 128
 4.1.2.2 Vzájemné pojišťovny 128
 4.1.2.3 Státní, resp. veřejnoprávní pojišťovny 129
 4.1.3 Rozdělení pojišťoven z hlediska předmětného zaměření jejich činnosti 129
 4.1.3.1 Pojišťovny působící v odvětví životních pojištění 129
 4.1.3.1.1 Pojištění pro případ smrti 130
 4.1.3.1.2 Pojištění pro případ dožití 130
 4.1.3.1.3 Smíšené životní pojištění 130
 4.1.3.1.3.1 Kapitálové životní pojištění 130
 4.1.3.1.3.2 Investiční životní pojištění 131
 4.1.3.2 Pojišťovny působící v odvětví neživotních pojištění 132
 4.1.3.2.1 Pojištění úrazová 132
 4.1.3.2.2 Komerční zdravotní pojištění 132
 4.1.3.2.3 Pojištění majetková 133
 4.1.3.2.4 Pojištění odpovědnostní 133
 4.2 Zajišťovny 133
 5 Další licencované subjekty finančního systému 134
 5.1 Licencované instituce podnikatelského zaměření 134
 5.1.1 Provozovatelé vypořádacích systémů 134
 5.1.2 Tiskárny cenných papírů 135
 5.1.3 Ratingové agentury 135
 5.1.4 Zpracovatelé bankovek a?mincí 135
 5.2 Instituce účelově zřizované státem 135
 5.2.1 Instituce regulace a?dohledu 136
 5.2.2 Subjekty nezbytné pro fungování finančního systému 136
 5.2.3 Státní fondy 137
 5.2.4 Ostatní státní instituce 137
 5.3 Licencované (resp. registrované) profese fyzických osob 137
 6 Ostatní subjekty působící ve finančním sektoru 138
 6.1 Nelicencované právnické osoby 138
 6.1.1 Organizované mimoburzovní trhy 138
 6.1.2 Nebankovní faktoringové, forfaitingové a?leasingové společnosti 139
 6.1.3 Účelově zřizované neziskové organizace 139
 6.2 Nelicencované fyzické osoby 139
 7 Finanční konglomeráty 140
 8 Nadnárodní finanční instituce 141
 9 Mezinárodní finanční instituce 142
 KAPITOLA 3
 ÚROKOVÉ SAZBY A JEJICH VÝZNAM V EKONOMICE 143
 1 Funkce úrokových sazeb ve finančním a ekonomickém systému 144
 2 Teorie úrokových sazeb 145
 2.1 Klasická teorie úrokových sazeb 145
 2.2 Úroková teorie preference likvidity 149
 2.3 Úroková teorie zapůjčitelných fondů 153
 2.4 Úroková teorie racionálního očekávání 158
 3 Vzájemné vazby jednotlivých druhů úrokových sazeb 159
 3.1 Úrokové sazby vyhlašované centrální bankou 159
 3.2 Mezibankovní úrokové sazby 160
 3.3 Tržní úrokové sazby 161
 3.3.1 Základní tržní ("prime rate") úrokové sazby 162
 3.3.2 Standardní tržní úrokové sazby 162
 4 Mechanismus regulace úrokových sazeb 162
 KAPITOLA 4
 KLÍČOVÉ FAKTORY FUNGOVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU 163
 1 Vymezení termínu "investice" a jejich základní charakteristika 164
 2 Všeobecné předpoklady investiční aktivity 164
 2.1 Bohatství 165
 2.2 Kvalita investičního prostředí 166
 3 Faktory individuální investiční strategie 166
 3.1 Výnosnost 167
 3.1.1 Hodnocení výnosnosti finančních investic 167
 3.1.2 Statické hodnocení výnosnosti finančních investic 169
 3.1.2.1 Ukazatele nominální výnosnosti 169
 3.1.2.1.1 Jednotlivé druhy (dílčích) výnosů 169
 3.1.2.1.1.1 Běžné výnosy 170
 3.1.2.1.1.2 Kapitálové výnosy 171
 3.1.2.1.2 Celkový výnos 171
 3.1.2.1.3 Míra celkového výnosu, resp. výnosové procento 172
 3.1.2.2 Ukazatele reálné výnosnosti 175
 3.1.3 Dynamické metody hodnocení výnosnosti finančních investic 176
 3.1.3.1 Hodnota peněz v čase 176
 3.1.3.2 Současná a budoucí hodnota investic 177
 3.1.3.2.1 Podstata úročení a odúročení (diskontování) 177
 3.1.3.2.2 Diskontování vícenásobných "cash flow" získaných v budoucnosti 181
 3.1.3.3 Funkční podstata dynamických metod hodnocení výnosnosti finančních
investic 184
 3.1.3.4 Nejvýznamnější faktory ovlivňující velikost odúročitele, resp. úročitele 186
 3.1.3.5 Způsoby použití dynamických metod v procesu investičního rozhodování 189
 3.1.3.5.1 Metoda čisté současné hodnoty 189
 3.1.3.5.2 Metoda vnitřní míry výnosu (metoda vnitřního výnosového procenta) 198
 3.2 Rizikovost 201
 3.2.1 Druhy investičního rizika 201
 3.2.1.1 Riziko změn tržní úrokové míry (resp. úrokových sazeb) 202
 3.2.1.2 Riziko inflační 202
 3.2.1.3 Riziko událostí 202
 3.2.1.4 Riziko insolvence, resp. případného úpadku emitenta 202
 3.2.1.5 Riziko ztráty likvidity předmětného investičního instrumentu 203
 3.2.1.6 Riziko měnové 203
 3.2.1.7 Riziko právní 203
 3.2.1.8 Riziko operační 203
 3.2.1.9 Riziko vlastností (resp. smluvních ustanovení) jednotlivých investičních
nástrojů 203
 3.2.2 Predikce rizikovosti finančních investic 204
 3.2.2.1 Určování rizikovosti prostřednictvím subjektivních odhadů 204
 3.2.2.2 Určování rizikovosti prostřednictvím statistických nástrojů 204
 3.2.3 Diverzifikace investičního portfolia 207
 3.3 Likvidita 209
 4 Vzájemná provázanost jednotlivých investičních faktorů 210
 4.1 Rozhodování při souběžném uvažování výnosnosti, rizikovosti a likvidity 211
 4.1.1 Uvažování faktorů rizikovosti a likvidity při použití metody čisté současné
hodnoty 211
 4.1.2 Uvažování faktorů rizikovosti a likvidity při použití metody vnitřní míry
výnosu 216
 KAPITOLA 5
 ZÁKLADNÍ DRUHY FINANČNÍCH INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ 217
 1 Finanční nástroje investičního a neinvestičního charakteru 218
 1.1 Finanční investiční instrumenty 218
 1.2 Finanční instrumenty neinvestiční povahy 218
 2 Základní druhy investičních instrumentů 219
 2.1 Klasické investiční nástroje 219
 2.1.1 Základní druhy finančních investičních instrumentů 220
 2.1.2 Základní druhy reálných investičních instrumentů 222
 2.2 Termínové derivátové instrumenty 223
 2.3 Cenné papíry "majetkových" investičních a podílových fondů 223
 2.4 Strukturované produkty 223
 3 Aspekty právního vymezení cenných papírů 225
 KAPITOLA 6
 KLASICKÉ FINANČNÍ INVESTIČNÍ INSTRUMENTY 227
 1 Vymezení klasických investičních cenných papírů 228
 1.1 Členění klasických investičních cenných papírů z hlediska délky jejich
životnosti 228
 1.1.1 Cenné papíry peněžního trhu 228
 1.1.2 Cenné papíry kapitálového trhu 229
 1.2 Členění klasických investičních cenných papírů podle majetkové podstaty 229
 1.2.1 Majetkové cenné papíry 229
 1.2.2 Dluhové (dlužní) cenné papíry 230
 2 Podnikové (korporační, akcie 230
 2.1 Základní druhy akcií 230
 2.1.1 Kmenové akcie 231
 2.1.1.1 Členění kmenových akcií z hlediska s nimi spojených hlasovacích práv 232
 2.1.1.2 Členění kmenových akcií z hlediska práv jejich majitelů na dividendu 232
 2.1.1.3 Členění kmenových akcií z hlediska jejich vazby na základní kapitál
společnosti 233
 2.1.2 Prioritní (preferenční) akcie 233
 2.1.2.1 Členění prioritních akcií podle dividendových práv jejich držitelů 234
 2.1.2.2 Členění prioritních akcií z hlediska s nimi spojených zvláštních druhů práv 235
 2.1.2.3 Další druhy prioritních akcií 236
 2.1.3 Ostatní druhy akcií, resp. cenných papírů akcie nahrazujících 236
 2.2 Fundamentální akciová analýza 237
 2.2.1 Globální /makroekonomická/ akciová analýza 239
 2.2.1.1 Reálný výstup ekonomiky 240
 2.2.1.2 Fiskální politika 240
 2.2.1.3 Peněžní nabídka 241
 2.2.1.4 Úrokové sazby 241
 2.2.1.5 Inflace 242
 2.2.1.6 Příliv, resp. odliv zahraničního kapitálu 243
 2.2.1.7 Kvalita investičního prostředí 243
 2.2.1.7.1 Schodky a nerovnováha 243
 2.2.1.7.2 Cenové regulace a černý trh 243
 2.2.1.7.3 Ekonomické a politické šoky 244
 2.2.1.7.4 Korupce, hospodářská kriminalita a právní systém 244
 2.2.2 Odvětvová (oborová) analýza 244
 2.2.2.1 Citlivost odvětví na hospodářský cyklus 245
 2.2.2.1.1 Odvětví cyklická 245
 2.2.2.1.2 Odvětví neutrální 245
 2.2.2.1.3 Odvětví anticyklická 245
 2.2.2.2 Tržní struktura odvětví 246
 2.2.2.3 Způsoby státní regulace v odvětví 246
 2.2.2.4 Perspektivy budoucího vývoje odvětví 246
 2.2.3 Analýza jednotlivých akciových společností a jimi emitovaných akcií 246
 2.2.3.1 Dividendové diskontní modely 249
 2.2.3.1.1 Konstrukční podstata dividendových diskontních modelů 249
 2.2.3.1.2 Dividendové diskontní modely s nulovým růstem 252
 2.2.3.1.3 Jednostupňové dividendové diskontní modely s konstantním růstem
(poklesem) 253
 2.2.3.1.4 Vícestupňové (lineární) dividendové diskontní modely 256
 2.2.3.2 Ziskové modely 258
 2.2.3.2.1 Konstrukční podstata ziskových modelů 258
 2.2.3.2.2 Ziskové modely s nulovým růstem 260
 2.2.3.2.3 Jednostupňové ziskové modely s konstantním růstem 261
 2.2.3.2.4 Vícestupňové ziskové modely složeného růstu 264
 2.2.3.3 Bilanční modely 264
 2.2.3.3.1 Bilanční model vycházející z nominálních hodnot akcií 265
 2.2.3.3.2 Bilanční model založený na účetní hodnotě akcie 265
 2.2.3.3.3 Bilanční model založený na substanční hodnotě akcie 266
 2.2.3.3.4 Bilanční model založený na likvidační hodnotě akcie 266
 2.2.3.3.5 Bilanční model založený na reprodukční hodnotě akcie 267
 2.2.3.3.6 Bilanční model založený na substituční hodnotě akcie 267
 2.2.3.4 Finanční analýza podniku 267
 2.2.3.4.1 Vertikální analýza (procentní rozbor) 269
 2.2.3.4.2 Horizontální analýza (analýza trendů) 270
 2.2.3.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 270
 2.2.3.4.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti) 271
 2.2.3.4.3.2 Ukazatele zadluženosti 273
 2.2.3.4.3.3 Ukazatele likvidity 274
 2.2.3.4.3.4 Ukazatele aktivity 276
 2.2.3.4.3.5 Ukazatele tržní hodnoty firmy 277
 2.2.3.5 Bonitní modely 282
 2.2.3.5.1 Rychlý test 283
 2.2.3.5.2 Index bonity 284
 2.2.3.5.3 Další druhy bonitních modelů 286
 2.2.3.6 Bankrotní modely 286
 2.2.3.6.1 Altmanovy bankrotní modely (Z-score) 286
 2.2.3.6.2 Taflerův bankrotní model 289
 2.2.3.6.3 Další druhy bankrotních modelů 290
 2.2.3.7 Metody mezipodnikového srovnávání 290
 2.2.3.7.1 Ranking podniků podle (jednoho) vybraného ukazatele 291
 2.2.3.7.2 Metoda jednoduchého (resp. váženého) součtu pořadí 292
 2.2.3.7.3 Metoda jednoduchého (resp. váženého) podílu 294
 2.2.3.7.4 Bodovací metoda 296
 2.2.3.7.5 Další metody vzájemného srovnávání podniků 298
 2.2.4 Spolehlivost výsledků získaných metodami fundamentální akciové analýzy 298
 2.3 Technická analýza 300
 2.3.1 Teoretická východiska technické analýzy 301
 2.3.1.1 Dowova teorie 301
 2.3.1.1.1 Základní poznatky Dowovy teorie 301
 2.3.1.1.2 Problémové oblasti Dowovy teorie 304
 2.3.1.2 Teorie Elliottových vln 304
 2.3.1.2.1 Základní rámec Elliottových vln 305
 2.3.1.2.2 Hierarchická struktura Elliottových vln 306
 2.3.1.2.3 Základní charakteristika idealizovaných impulzních a korekčních vln 307
 2.3.1.2.4 Idealizovaná představa o jednotlivých impulzních a korekčních
(pod)vlnách 308
 2.3.1.2.5 Reálné impulzní a korekční (pod)vlny 309
 2.3.1.2.6 Problémové oblasti teorie Elliottových vln 310
 2.3.2 Grafická analýza 310
 2.3.2.1 Základní druhy grafů 311
 2.3.2.1.1 Čárové (liniové) grafy 311
 2.3.2.1.2 Čárkové (sloupkové) grafy 312
 2.3.2.2 Analýza vzestupných a sestupných trendů 314
 2.3.2.2.1 Hladiny podpory a odporu 315
 2.3.2.2.2 Trendové linie 317
 2.3.2.2.3 Trendové kanály 318
 2.3.2.2.4 Procenta návratu 321
 2.3.2.3 Analýza grafických formací 322
 2.3.2.3.1 Reverzní formace 323
 2.3.2.3.1.1 Formace vrchol a dno 323
 2.3.2.3.1.2 Zaoblený vrchol a zaoblené dno (tzv. talířky) 324
 2.3.2.3.1.3 V-Formace (tzv. špičky) 324
 2.3.2.3.1.4 Formace dvojitý vrchol a dvojité dno 325
 2.3.2.3.1.5 Formace trojitý vrchol a trojité dno 326
 2.3.2.3.1.6 Formace hlava a ramena 326
 2.3.2.3.1.7 Formace diamant 327
 2.3.2.3.1.8 Formace (reverzní) obdélník 328
 2.3.2.3.2 Konsolidační formace 329
 2.3.2.3.2.1 Formace vlajka 329
 2.3.2.3.2.2 Formace praporek 330
 2.3.2.3.2.3 Formace konsolidační hlava a ramena 330
 2.3.2.3.2.4 Trojúhelníkové formace 331
 2.3.2.3.2.5 Formace pokračující (upevňující) obdélník 334
 2.3.2.3.3 Mezery 335
 2.3.2.3.3.1 Formace běžná mezera 335
 2.3.2.3.3.2 Formace prolamující mezera 336
 2.3.2.3.3.3 Formace pádící mezera 337
 2.3.2.3.3.4 Formace mezera z vyčerpání 337
 2.3.2.3.3.5 Ostrov zvratu 338
 2.3.2.4 Speciální grafické techniky 339
 2.3.2.4.1 Point & Figure graf 339
 2.3.2.4.2 Svíčkový graf 342
 2.3.2.4.3 Candle Volume graf 344
 2.3.2.5 Problémy praktické využitelnosti grafické analýzy 344
 2.3.3 Analýza založená na technických indikátorech 345
 2.3.3.1 Technické indikátory používané k analýze jednotlivých akciových titulů 345
 2.3.3.1.1 Klouzavé průměry 345
 2.3.3.1.1.1 Jednoduchý klouzavý průměr 346
 2.3.3.1.1.2 Vážený klouzavý průměr 348
 2.3.3.1.1.3 Exponenciální klouzavý průměr 348
 2.3.3.1.1.4 Způsoby praktického použití klouzavých průměrů 349
 2.3.3.1.2 Pásmová analýza 352
 2.3.3.1.2.1 Procentní pásma 352
 2.3.3.1.2.2 Bollingerova pásma 353
 2.3.3.1.2.3 Pásy klouzavých průměrů 355
 2.3.3.1.3 Oscilátory 355
 2.3.3.1.3.1 "Momentum" 355
 2.3.3.1.3.2 "Rate of Change" /ROC/ 356
 2.3.3.1.3.3 "Relative Strenght Index" /RSI/ 357
 2.3.3.1.3.4 "Moving Average Convergence Divergence" /MACD/ 359
 2.3.3.1.4 Cenově objemové a objemové indikátory 360
 2.3.3.1.4.1 Indikátor "Bilance objemu" /OBV/ 360
 2.3.3.1.4.2 Indikátor "Money Flow Index" /MFI/ 362
 2.3.3.1.4.3 Indikátor "Volume Rate-of-change" /VROC/ 363
 2.3.3.2 Technické indikátory celkového trhu 364
 2.3.3.2.1 Indikátory založené na vývoji kurzů akcií příslušného akciového trhu 364
 2.3.3.2.1.1 Indikátor "Advance-Decline Line" [ADL] 364
 2.3.3.2.1.2 Indikátor "Advance-Decline Ratio" [ADR] 365
 2.3.3.2.1.3 Indikátor "Advance-all Ratio" [AAR] 365
 2.3.3.2.1.4 Indikátor "New High-New Low Ratio" 366
 2.3.3.2.2 Indikátory založené na vývoji zobchodovaných objemů akcií na příslušném
trhu 366
 2.3.3.2.2.1 Indikátor "Upside-Downside Volume Line" 366
 2.3.3.2.2.2 Indikátor "Upside-Downside Volume Ratio" 367
 2.3.3.2.3 Psychologické indikátory 367
 2.3.3.2.3.1 Indikátor neúplných jednotek obchodování 368
 2.3.3.2.3.2 Indikátor krátkých (prázdných) prodejů 368
 2.3.3.2.3.3 Indikátor nejaktivnějších akcií 369
 2.3.3.2.3.4 Indikátor poměru prodejních a kupních opcí 369
 2.3.3.2.3.5 Index důvěry 369
 2.3.3.2.3.6 Další druhy psychologických indikátorů 370
 2.3.3.3 Využitelnost technických indikátorů v investiční praxi 370
 2.3.4 Omezení technické analýzy a specifika jejího použití 371
 2.4 Psychologická analýza 372
 2.4.1 Keynesova spekulativní rovnovážná hypotéza 372
 2.4.2 Kostolanyho burzovní psychologie 373
 2.4.3 Teorie spekulativních bublin 376
 2.4.3.1 Krachy na akciových trzích a jejich důsledky 377
 2.4.3.1.1 Velký krach na New Yorské burze v letech 1929-1931 378
 2.4.3.1.2 Krach na americkém akciovém trhu v roce 1987 380
 2.4.3.1.3 Krach japonského akciového trhu v roce 1990 381
 2.4.3.1.4 Krach amerického trhu NASDAQ v roce 2000 382
 2.4.3.1.5 Celosvětový propad akciových trhů v roce 2008 382
 2.4.3.2 Nejvýznamnější faktory způsobující prudké poklesy na akciových trzích 388
 2.4.4 Drasnarova koncepce psychologické analýzy 392
 3 Dluhové cenné papíry (dluhopisy) 393
 3.1 Model zapůjčitelných fondů 393
 3.2 Základní druhy dluhopisů 396
 3.2.1 Krátkodobé dluhopisy peněžního trhu 396
 3.2.2 Dlouhodobé dluhopisy (obligace) 397
 3.2.2.1 Členění obligací z hlediska ohraničenosti jejich životnosti, resp. délky
splatnosti 398
 3.2.2.2 Členění obligací podle výnosů plynoucích z jejich držby 399
 3.2.2.3 Členění obligací podle způsobů jejich splacení 402
 3.2.2.4 Členění obligací z hlediska zajištěnosti finančních nároků jejich držitelů 403
 3.2.2.5 Členění obligací z hlediska zvláštních práv emitenta nebo jejich držitelů 404
 3.2.2.6 Obligace s dalšími druhy specifických vlastností 406
 3.2.2.7 Členění obligací z hlediska jejich denominace a upisování na domácích a zahraničních trzích 406
 3.3 (Fundamentální) analýza dluhopisů 408
 3.3.1 Globální /makroekonomická/ dluhopisová analýza 409
 3.3.1.1 Reálný výstup ekonomiky 409
 3.3.1.2 Fiskální politika 411
 3.3.1.3 Peněžní nabídka 412
 3.3.1.4 Úrokové sazby 412
 3.3.1.5 Inflace 413
 3.3.1.6 Příliv, resp. odliv zahraničního kapitálu 414
 3.3.1.7 Kvalita investičního prostředí 415
 3.3.2 Analýza jednotlivých emisí dluhopisů 415
 3.3.2.1 Úročení dluhopisů z hlediska délky jejich splatnosti 415
 3.3.2.2 Kategorizace dluhopisů podle druhu jejich emitenta 416
 3.3.2.2.1 Podnikové /korporační/ obligace 416
 3.3.2.2.2 Bankovní obligace 417
 3.3.2.2.3 Komunální obligace 417
 3.3.2.2.4 Státní obligace 417
 3.3.2.3 Analýza rizikovosti jednotlivých emitentů dluhopisů 418
 3.3.2.4 Faktor likvidity dluhopisů 420
 3.3.2.5 Vzájemné působení jednotlivých faktorů při formování úrokových sazeb dluhopisů 421
 3.3.2.6 Výpočet vnitřní (současné) hodnoty základních druhů dluhopisů 422
 3.3.2.6.1 Výpočet vnitřní (současné) hodnoty fixně úročených kuponových obligací 422
 3.3.2.6.2 Výpočet vnitřní (současné) hodnoty variabilně úročených kuponových
obligací 424
 3.3.2.6.3 Výpočet vnitřní (současné) hodnoty diskontovaných obligací 426
 3.3.2.6.4 Výpočet vnitřní (současné) hodnoty dalších druhů obligací 427
 4 Vývoj na trzích cenných papírů v průběhu hospodářského cyklu 427
 5 Obchodování akcií a dluhopisů na primárních a sekundárních trzích 430
 5.1 Základní způsoby spekulace 431
 5.1.1 Spekulace na vzestup kurzu 431
 5.1.2 Spekulace na pokles kurzu 433
 5.2 Emitování cenných papírů a jejich uvádění do oběhu 434
 5.2.1 Obecné zásady pro emitování veřejně obchodovatelných cenných papírů 434
 5.2.2 Způsoby uvádění nově emitovaných, veřejně obchodovatelných cenných
papírů do oběhu 437
 5.2.2.1 Prodej nově emitovaných cenných papírů za předem určenou cenu 437
 5.2.2.2 Tendr 438
 5.2.2.3 Aukce 438
 5.3 Obchodování cenných papírů na veřejných sekundárních trzích 438
 5.3.1 Burzovní obchodování akcií 439
 5.3.1.1 Funkce obchodního systému burzy 439
 5.3.1.1.1 Segmentace burzovních trhů 440
 5.3.1.1.2 Druhy burzovních obchodních systémů 440
 5.3.1.1.2.1 Obchodní systém řízený příkazy 441
 5.3.1.1.2.2 Obchodní systém s centrální příkazovou knihou 441
 5.3.1.1.2.3 Obchodní systém řízený cenou 442
 5.3.1.1.2.4 Obchodní systém řízený kotacemi 442
 5.3.1.1.2.5 Aukční obchodní systém 442
 5.3.1.1.2.6 Aukční obchodní systém s jednotnou cenou 443
 5.3.1.1.3 Druhy burzovních příkazů 443
 5.3.1.1.4 Bezpečnostní mechanismy burzovního obchodování 445
 5.3.1.1.4.1 Omezení povolených kurzových pohybů 445
 5.3.1.1.4.2 Přerušení obchodování 446
 5.3.1.1.4.3 Zamezení programového obchodování 446
 5.3.1.1.4.4 Stanovení pohotovostních pravidel 447
 5.3.1.1.4.5 Monitorování mimořádných kurzových a objemových změn 447
 5.3.1.1.4.6 Povinné zveřejňování obchodů s cennými papíry vlastního podniku 448
 5.3.1.2 Funkce informačního systému burzy 448
 5.3.1.2.1 Průběžné informace o vývoji obchodování cenných papírů během
obchodního dne 448
 5.3.1.2.2 Informace o denních uzavíracích kurzech a zobchodovaných objemech
cenných papírů 449
 5.3.1.2.3 Akciové burzovní indexy 449
 5.3.1.2.3.1 Výběrové a souhrnné akciové burzovní indexy 449
 5.3.1.2.3.2 Cenově vážené a hodnotově vážené akciové burzovní indexy 450
 5.3.1.2.3.3 Akciové burzovní indexy s nezapočítávanými a započítávanými
dividendami 451
 5.3.1.2.3.4 Členění akciových burzovních indexů z hlediska jejich mezinárodního
významu 452
 5.3.1.2.3.5 Globální akciové indexy 454
 5.3.1.2.3.6 Indexy volatility 455
 5.3.1.2.3.7 Indexy investičních strategií 457
 5.3.1.2.4 Ostatní burzovní informace 457
 5.3.1.3 Vypořádávání burzovních obchodů 458
 5.3.2 Veřejné obchodování dluhopisů 460
 5.3.2.1 Specifické odlišnosti obchodování obligací 461
 5.3.2.2 Dluhopisové indexy 461
 6 Obchodování cizích měn 462
 6.1 Devizový trh 463
 6.1.1 Charakteristika spotového devizového trhu 463
 6.1.2 Měnové páry 464
 6.1.3 Účastníci obchodování na spotovém devizovém trhu 465
 6.1.4 Specifika obchodování na spotovém devizovém trhu 468
 6.2 Valutový trh 471
 7 Investice do drahých kovů 472
 7.1 Investice do zlata 472
 7.1.1 Vymezení (fyzického) investičního zlata 473
 7.1.2 Nejvýznamnější držitelé fyzického zlata 474
 7.1.3 Specifika obchodování se zlatem 475
 7.2 Investice do stříbra 476
 7.3 Investice do platiny 477
 7.4 Investice do palladia 478
 KAPITOLA 7
 TERMÍNOVÉ DERIVÁTOVÉ INSTRUMENTY 479
 1 Vymezení promptních a termínových obchodů 480
 1.1 Promptní obchody 480
 1.2 Termínové obchody 480
 2 Základní druhy termínových derivátových instrumentů 482
 2.1 Členění termínových kontraktů podle vlastností a obchodovatelnosti 482
 2.2 Členění termínových kontraktů podle podkladových aktiv 483
 3 Pevné termínové kontrakty typu forward a futures 484
 3.1 Kontrakty typu forward 485
 3.1.1 Základní druhy forwardových kontraktů podle podkladových aktiv 487
 3.1.1.1 Úrokové forwardy 487
 3.1.1.1.1 Kontrakty typu "Forward-Forward Agreement" 488
 3.1.1.1.2 Forwardy na dluhové cenné papíry 488
 3.1.1.1.3 Kontrakty typu "Forward Rate Agreement" 488
 3.1.1.2 Měnové forwardy 491
 3.1.1.3 Akciové forwardy 492
 3.1.1.4 Komoditní forwardy 492
 3.1.1.5 Úvěrové forwardy 492
 3.1.2 Nestandardní druhy forwardových smluv 492
 3.2 Kontrakty typu futures 493
 3.2.1 Vztah mezi vývojem kurzu futures a vývojem spotového kurzu jeho
podkladového aktiva 493
 3.2.2 Specifika burzovního obchodování futures instrumentů 496
 3.2.3 Nejvýznamnějsí druhy futures instrumentů 498
 3.2.3.1 Úrokové futures 498
 3.2.3.1.1 Futures na dluhové cenné papíry 499
 3.2.3.1.2 Futures na úrokovou sazbu 499
 3.2.3.2 Měnové futures 499
 3.2.3.3 Akciové futures 500
 3.2.3.4 Indexové futures 500
 3.2.3.5 Komoditní futures 500
 3.2.4 Praktické příklady spekulace a hedgingu prostřednictvím futures
instrumentů 501
 4 Swapové kontrakty 503
 4.1 Standardizované swapové kontrakty 504
 4.1.1 Úrokové swapy 505
 4.1.1.1 Úrokové swapy založené na výměně fixních a variabilních úrokových
plateb 506
 4.1.1.2 Úrokové swapy založené na výměně odlišně stanovených variabilních
úrokových plateb 507
 4.1.2 Měnové swapy 507
 4.1.2.1 Měnové swapy založené na výměně pevných úrokových plateb 508
 4.1.2.2 Měnové swapy založené na výměně pevných a variabilních úrokových
plateb 508
 4.1.2.3 Měnové swapy založené na výměně dvou různých druhů variabilních
úrokových plateb 509
 4.1.3 Devizové swapy 509
 4.2 Nestandardní swapové kontrakty 509
 4.3 Vzájemné kombinace swapových kontraktů 510
 5 Opční instrumenty 511
 5.1 Základní druhy opčních instrumentů ("Plain Vanilla" opce) 512
 5.1.1 Kupní a prodejní opce 512
 5.1.1.1 Kupní opce 512
 5.1.1.2 Prodejní opce 512
 5.1.2 Opce evropské a opce americké 513
 5.1.2.1 Evropské opce 513
 5.1.2.2 Americké opce 513
 5.1.3 Nejvýznamnější charakteristické vlastnosti "Plain Vanilla" opcí 513
 5.1.3.1 Vztahy mezi "Plain Vanilla" opcemi a jejich podkladovými aktivy 513
 5.1.3.2 Vnitřní a časová hodnota opcí 517
 5.1.3.3 Kryté a nekryté opce 518
 5.1.3.4 Finanční páka a zajišťovací poměr 519
 5.1.4 Oceňování "Plain Vanilla" opcí 520
 5.1.5 Kombinace opcí 522
 5.1.5.1 Opční kombinace typu straddle 522
 5.1.5.2 Jiné příklady opčních kombinací 524
 5.1.6 Burzovní obchodování opcí 524
 5.1.7 Základní druhy opčních instrumentů podle podkladových aktiv 527
 5.1.7.1 Úrokové opce 528
 5.1.7.1.1 Opce na dluhové cenné papíry 528
 5.1.7.1.2 Další druhy úrokových opcí 528
 5.1.7.2 Měnové opce 528
 5.1.7.3 Akciové opce 528
 5.1.7.4 Indexové opce 529
 5.1.7.5 Komoditní opce 529
 5.1.7.6 Úvěrové opce 529
 5.2 Exotické opce 530
 5.2.1 Exotické opce založené na kombinování vlastností evropských
a amerických opcí 531
 5.2.1.1 Bermudské opce 531
 5.2.1.2 Kanárské opce 531
 5.2.2 Exotické opce s nestandardní závislostí své hodnoty na podkladovém
aktivu 532
 5.2.2.1 Asijské opce 532
 5.2.2.1.1 "Average Price" a "Average Strike" opce 532
 5.2.2.1.1.1 "Average Price" opce 532
 5.2.2.1.1.2 "Average Strike" opce 534
 5.2.2.1.2 Další vlastnosti asijských opcí 534
 5.2.2.2 "Lookback" opce 535
 5.2.2.2.1 "Fixed-strike Lookback" opce 535
 5.2.2.2.2 "Floating-strike Lookback" opce 535
 5.2.2.2.3 "Perpetual American Lookback" opce 536
 5.2.2.3 "Shout" opce 536
 5.2.2.4 "Ladder" opce 537
 5.2.2.5 Bariérové opce 538
 5.2.2.5.1 "Knock-in" a "Knock-out" bariérové opce 538
 5.2.2.5.1.1 "Knock-in" bariérové opce 539
 5.2.2.5.1.2 "Knock-out" bariérové opce 539
 5.2.2.5.2 Opce s jednou, resp. se dvěma bariérami 540
 5.2.2.5.2.1 Jednobariérové opce 540
 5.2.2.5.2.2 Opce se dvěma bariérami 540
 5.2.2.5.3 Reverzní bariérové opce 540
 5.2.2.5.4 "Partial-time" bariérové opce 541
 5.2.2.5.5 Pařížské opce 541
 5.2.2.5.6 "Soft" bariérové opce 542
 5.2.2.5.7 Bariérové opce se dvěma podkladovými aktivy 542
 5.2.2.5.7.1 Jednobariérové opce se dvěma podkladovými aktivy 542
 5.2.2.5.7.2 Dvoubariérové opce se dvěma podkladovými aktivy 543
 5.2.2.5.8 Další modifikace bariérových opcí 543
 5.2.2.6 Binární opce 543
 5.2.2.6.1 (Standardní) druhy binárních opcí 543
 5.2.2.6.1.1 "Cash-or-nothing" opce 544
 5.2.2.6.1.2 "Asset-or-nothing" opce 545
 5.2.2.6.2 "One-touch" a "No-touch" binární opce 545
 5.2.2.6.2.1 "One-touch" binární opce 546
 5.2.2.6.2.2 "No-touch" binární opce 546
 5.2.2.6.3 Další modifikace binárních opcí 547
 5.2.2.7 Pásmové opce 547
 5.2.2.7.1 Pásmové opce evropského typu 548
 5.2.2.7.2 Pásmové opce amerického typu 548
 5.2.2.8 "Fader" opce 549
 5.2.2.8.1 "Fade-in" opce 549
 5.2.2.8.2 "Fade-out" opce 549
 5.2.2.8.3 Další modifikace "Fader" opcí 550
 5.2.2.9 "Step-up" a "Step-down" opce 551
 5.2.2.9.1 "Step-up" opce 552
 5.2.2.9.2 "Step-down" opce 552
 5.2.3 Exotické opce s více podkladovými aktivy 552
 5.2.3.1 "Basket" opce 552
 5.2.3.2 Opce na cenové rozpětí podkladových aktiv 553
 5.2.3.2.1 "Spread" opce 553
 5.2.3.2.2 Opce úvěrového rozpětí 554
 5.2.3.3 Opce na výměnu podkladových aktiv 555
 5.2.3.4 "Rainbow" opce 555
 5.2.3.5 "Outperformance" opce 557
 5.2.4 Exotické opce s dalšími nestandardními (doplňujícími) vlastnostmi 558
 5.2.4.1 "Chooser" opce 558
 5.2.4.1.1 Jednoduché chooser opce 559
 5.2.4.1.2 Komplexní chooser opce 559
 5.2.4.2 Prodloužitelné opce 559
 5.2.4.2.1 "Holder extendible" opce 559
 5.2.4.2.2 "Writer extendible" opce 559
 5.2.4.3 Předčasně ukončitelné opce 559
 5.2.4.3.1 "Game" opce, resp. "Israeli" opce 560
 5.2.4.3.2 "Termination" opce 560
 5.2.4.4 Opce s odloženými platbami 560
 5.2.4.4.1 "Deferred payment" opce 560
 5.2.4.4.2 "Deferred premium" opce 560
 5.2.4.5 Podmíněné opce 561
 5.2.4.5.1 "Contingent payout" opce 561
 5.2.4.5.2 "Contingent premium" opce 561
 5.2.4.5.2.1 "Path-independent" opce 561
 5.2.4.5.2.2 "Path-dependent" opce 561
 5.2.4.6 "Quanto" opce 562
 5.2.5 Další druhy exotických opčních instrumentů 563
 5.2.5.1 Opční listy 563
 5.2.5.2 Opční instrumenty vytvářené řetězením opcí 564
 5.2.5.2.1 Opční instrumenty "Cap", "Floor", resp. "Collar" 565
 5.2.5.2.1.1 Opční kontrakty typu "Cap" 565
 5.2.5.2.1.2 Opční kontrakty typu "Floor" 569
 5.2.5.2.1.3 Opční kontrakty typu "Collar" 570
 5.2.5.3 "Cliquet" opce 571
 5.2.5.3.1 "Cliquet" opce s jednorázovým vyplacením 572
 5.2.5.3.2 "Cliquet" opce s postupným vyplácením 572
 5.2.5.4 "Swing" opce 572
 5.2.5.5 Další druhy exotických opcí 573
 6 Syntetické termínové derivátové instrumenty 574
 6.1 Syntetické termínové derivátové instrumenty první generace 574
 6.1.1 Swapy úvěrového selhání 574
 6.1.1.1 (Standardní) swapy úvěrového selhání 576
 6.1.1.2 Košové swapy úvěrového selhání 578
 6.1.1.2.1 Košové swapy úvěrového selhání vázané na první úvěrovou událost 578
 6.1.1.2.2 Košové swapy úvěrového selhání vázané na více úvěrových událostí 579
 6.1.1.2.3 Košové swapy úvěrového selhání s omezenou velikostí možné ztráty 579
 6.1.1.2.4 Další konstrukce košových swapů úvěrového selhání 579
 6.1.1.3 Binární swapy úvěrového selhání 580
 6.1.1.4 Navyšovací swapy úvěrového selhání 580
 6.1.1.5 Zrušitelné swapy úvěrového selhání 580
 6.1.1.6 Podmíněné swapy úvěrového selhání 580
 6.1.2 Swapy veškerých výnosů 581
 6.1.2.1 (Standardní) swapy veškerých výnosů 581
 6.1.2.2 Košové swapy veškerých výnosů 583
 6.1.2.3 Indexové swapy veškerých výnosů 583
 6.1.3 Akciové default swapy 584
 6.1.3.1 (Standardní) akciové default swapy 584
 6.1.3.2 Košové akciové default swapy 585
 6.2 Syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 585
 6.2.1 Pevné (nepodmíněné) syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 585
 6.2.1.1 Kontrakty typu "Forward na swap" 586
 6.2.1.2 Kontrakty typu "Forward na opci" 586
 6.2.2 Podmíněné (opční) syntetické termínové derivátové instrumenty druhé
generace 587
 6.2.2.1 Opce na termínové kontrakty typu "forward" 587
 6.2.2.2 Opce na "futures" instrumenty 588
 6.2.2.2.1 Podstata burzovního obchodování opcí na futures 588
 6.2.2.2.2 Členění opcí na futures z hlediska druhu podkladových aktiv 590
 6.2.2.3 Swapce (opce na swap) 590
 6.2.2.4 Opce na opce, resp. na různé druhy opčních instrumentů 592
 6.2.2.4.1 Opce na opce (složené opce) 592
 6.2.2.4.2 Opce na další druhy opčních instrumentů 594
 6.3 Syntetické termínové derivátové instrumenty vyšších generací 594
 KAPITOLA 8
 CENNÉ PAPÍRY MAJETKOVÝCH INVESTIČNÍCH A PODÍLOVÝCH FONDŮ 595
 1 Vymezení majetkových investičních a podílových fondů 596
 2 "Klasické" investiční a podílové fondy kolektivního investování 596
 2.1 Cenné papíry investičních fondů kolektivního investování 597
 2.1.1 Specifika uzavřených investičních fondů kolektivního investování 598
 2.1.2 Specifika otevřených investičních fondů kolektivního investování 598
 2.2 Cenné papíry podílových fondů kolektivního investování 598
 2.2.1 Specifika uzavřených podílových fondů kolektivního investování 599
 2.2.2 Specifika otevřených podílových fondů kolektivního investování 599
 2.3 Základní faktory investiční strategie při kolektivním investování 600
 2.3.1 Předmětné zaměření investic 600
 2.3.1.1 Fondy akciové 601
 2.3.1.2 Fondy peněžního trhu 601
 2.3.1.3 Fondy dlouhodobých dluhopisů (obligací) 601
 2.3.1.4 Fondy reálných aktiv 602
 2.3.1.5 Fondy smíšené 602
 2.3.1.6 Fondy fondů (střešní fondy) 602
 2.3.1.7 Další druhy fondů kolektivního investování 603
 2.3.2 Tuzemská, resp. zahraniční orientace investic 604
 2.3.3 Způsob nakládání s hospodářským výsledkem 604
 2.3.3.1 Fondy důchodové (příjmové) 604
 2.3.3.2 Fondy růstové 604
 2.3.3.3 Fondy vyvážené 605
 2.3.4 Aktivní, resp. pasivní správa portfolia 605
 2.3.4.1 Fondy s aktivní správou portfolia 605
 2.3.4.2 Fondy s pasivní správou portfolia 605
 2.3.4.3 Možné omezení doby existence fondu 605
 2.3.5 Úroveň státní regulace a dohledu 606
 2.3.5.1 Standardní fondy kolektivního investování 606
 2.3.5.2 Speciální fondy kolektivního investování 606
 2.3.6 Další investiční faktory 606
 3 "Exchange Traded Funds" 607
 3.1 Základní charakteristika "Exchange Traded Funds" 607
 3.2 Druhy "Exchange Traded Funds" 610
 3.2.1 "Exchange Traded Funds" standardních vlastností 610
 3.2.1.1 Indexové ETF s úplnou fyzickou replikací 611
 3.2.1.2 Indexové ETF s částečnou fyzickou replikací 611
 3.2.1.3 Indexové ETF se syntetickou replikací 611
 3.2.2 "Exchange Traded Funds" specifických vlastností 611
 3.2.2.1 Pákové "Exchange Traded Funds" 612
 3.2.2.2 "Bullish" a "Bearish" "Exchange Traded Funds" 612
 3.2.2.3 Další druhy "Exchange Traded Funds" 612
 4 Hedgeové fondy, resp. fondy kvalifikovaných investorů 612
 KAPITOLA 9
 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY 615
 1 Základní vymezení strukturovaných produktů 616
 2 Strukturované vklady 618
 3 Strukturované dluhové cenné papíry 620
 3.1 Strukturované dluhopisy 621
 3.1.1 Členění strukturovaných dluhopisů podle druhů podkladových aktiv 621
 3.1.2 Členění strukturovaných dluhopisů podle jejich charakteristických vlastností 621
 3.1.2.1 (Standardní) strukturované dluhopisy 622
 3.1.2.1.1 Strukturované dluhopisy s garancí emitenta na vyplacení zaručeného
výnosu 623
 3.1.2.1.2 Strukturované dluhopisy s garancí emitenta na navrácení investované
částky 624
 3.1.2.1.3 Strukturované dluhopisy s částečnou garancí emitenta na splacení
investované částky 625
 3.1.2.2 Vyměnitelné (strukturované) dluhopisy 626
 3.1.2.2.1 (Standardní) vyměnitelné dluhopisy 626
 3.1.2.2.2 Reverzní vyměnitelné dluhopisy 627
 3.1.2.2.2.1 Základní konstrukce reverzních vyměnitelných dluhopisů 628
 3.1.2.2.2.2 Složitější konstrukce reverzních vyměnitelných dluhopisů 631
 3.1.2.2.3 Povinně vyměnitelné dluhopisy 633
 3.1.2.3 Zvláštní druhy strukturovaných dluhopisů 634
 3.1.2.3.1 Inflačně vázané dluhopisy 634
 3.1.2.3.2 Další možné druhy strukturovaných dluhopisů 634
 3.2 Investiční (strukturované) certifikáty 635
 3.2.1 Základní charakteristika investičních certifikátů 635
 3.2.2 Druhy investičních certifikátů 636
 3.2.2.1 Členění investičních certifikátů podle druhů podkladových aktiv 636
 3.2.2.1.1 Investiční certifikáty s jednoduchými podkladovými aktivy 636
 3.2.2.1.2 Indexové certifikáty 636
 3.2.2.1.3 "Basket certifikáty" 637
 3.2.2.1.3.1 Strategické certifikáty 637
 3.2.2.1.3.2 Tematické certifikáty 637
 3.2.2.2 Členění investičních certifikátů podle výnosově rizikového profilu 638
 3.2.2.2.1 "Plain-Vanilla" certifikáty 638
 3.2.2.2.2 Exotické certifikáty 639
 3.2.2.2.2.1 "Garantované certifikáty" 639
 3.2.2.2.2.2 "Discount certifikáty" 640
 3.2.2.2.2.3 "Airbag certifikáty" 641
 3.2.2.2.2.4 "Bonus certifikáty" 642
 3.2.2.2.2.5 "Sprint certifikáty" 643
 3.2.2.2.2.6 "Outperformance certifikáty" 644
 3.2.2.2.2.7 Další druhy exotických certifikátů 645
 3.2.2.3 Členění investičních certifikátů podle časové ohraničenosti jejich životnosti 646
 3.2.2.3.1 Investiční certifikáty s pevně stanoveným termínem splatnosti 646
 3.2.2.3.2 Časově neohraničené investiční certifikáty 646
 3.2.3 Obchodování investičních certifikátů a jejich další specifické vlastnosti 647
 3.3 "Exchange Traded Notes" 648
 3.4 Úvěrové (kreditní) dluhopisy 649
 3.4.1 Základní druhy úvěrových dluhopisů 650
 3.4.1.1 Úvěrové dluhopisy s vloženým CDS 650
 3.4.1.1.1 Standardní úvěrové dluhopisy s vloženým CDS 650
 3.4.1.1.2 Košové úvěrové dluhopisy s vloženým CDS 653
 3.4.1.2 Úvěrové dluhopisy veškerých výnosů 653
 3.4.1.3 Úvěrové dluhopisy úvěrového rozpětí 653
 3.4.2 Sekuritizované kolateralizované dluhopisy 654
 3.4.2.1 Podstata sekuritizace, její charakteristika a ekonomický význam 654
 3.4.2.2 Druhy (resp. způsoby) sekuritizace 658
 3.4.2.2.1 Tradiční sekuritizace 658
 3.4.2.2.2 Syntetická sekuritizace 659
 3.4.2.3 "Collateralized debt obligations" 660
 3.4.2.3.1 Hotovostní "Collateralized debt obligations" 661
 3.4.2.3.2 Syntetické "Collateralized debt obligations" 661
 3.4.2.4 Další vlastnosti kolateralizovaných dluhopisů 662
 3.4.2.5 Kolateralizované dluhopisy vytvořené resekuritizací 663
 4 Cenné papíry strukturovaných fondů 664
 4.1 Strukturované fondy kolektivního investování 664
 4.1.1 Členění strukturovaných fondů podle podkladových aktiv 664
 4.1.2 Členění strukturovaných fondů podle vymezení doby jejich trvání 664
 4.1.2.1 Strukturované fondy na dobu určitou 665
 4.1.2.2 Strukturované fondy s možností předčasného ukončení 665
 4.1.3 Členění strukturovaných fondů podle faktoru rizikovosti 665
 4.1.3.1 Zajištěné strukturované fondy 665
 4.1.3.2 Částečně zajištěné strukturované fondy 666
 4.1.3.3 Nezajištěné strukturované fondy 666
 4.1.4 Konstrukční vlastnosti strukturovaných fondů 666
 4.2 Strukturované fondy kvalifikovaných investorů 668
 5 Sekuritizované pákové deriváty 669
 5.1 Warranty 669
 5.1.1 "Plain Vanilla" warranty 669
 5.1.2 Exotické warranty 674
 5.1.2.1 Bariérové warranty 674
 5.1.2.1.1 Knock-out warranty 675
 5.1.2.1.1.1 Knock-out warranty bez stop loss bariéry 676
 5.1.2.1.1.2 Knock-out warranty se stop-loss bariérou 676
 5.1.2.1.1.3 Rolovací Knock-out warranty 676
 5.1.2.1.1.4 Další konstrukce Knock-out warrantů 677
 5.1.2.1.2 Ostatní druhy bariérových warrantů 677
 5.1.2.2 Binární warranty 678
 5.1.2.3 Pásmové warranty 678
 5.1.2.4 Další druhy exotických warrantů 679
 5.2 Knock-out certifikáty 679
 5.2.1 Knock-out certifikáty s ohraničenou dobou životnosti 681
 5.2.1.1 Časově omezené Knock-out certifikáty bez stop-loss bariéry 681
 5.2.1.2 Časově ohraničené Knock-out certifikáty se stop-loss bariérou 684
 5.2.2 Knock-out certifikáty s neomezenou dobou životnosti 684
 5.2.2.1 Časově neomezené Knock-out certifikáty bez stop-loss bariéry 685
 5.2.2.2 Časově neomezené Knock-out certifikáty se stop-loss bariérou 685
 5.2.3 Základní odlišnosti knock-out certifikátů oproti knock-out warrantům 685
 5.3 "Contracts for Difference" 687
 5.3.1 Základní charakteristika instrumentů "Contracts for Difference" 687
 5.3.2 Praktické používání instrumentů "Contracts for Difference" 690
 5.3.3 Specifika obchodování instrumentů "Contracts for Difference" 691
 6 Kombinace strukturovaných produktů s jinými finančními instrumenty 695
 KAPITOLA 10
 REGULACE A DOHLED VE FINANČNÍM SYSTÉMU 697
 1 Regulace finančního systému jako součást státní hospodářské
politiky 698
 2 Vymezení pojmů "regulace" a "dohled" 698
 2.1 Regulace 699
 2.2 Dohled 699
 3 Regulace a dohled nad finančními institucemi 700
 3.1 Základní typy možného tržního selhání ve finančním systému 701
 3.2 Soudobé systémy dohledu nad činnostmi finančních institucí 703
 3.2.1 Specializované systémy dohledu 704
 3.2.1.1 Sektorové (resp. institucionální) systémy dohledu 704
 3.2.1.2 Funkcionální systémy dohledu 705
 3.2.1.3 Cílové systémy dohledu 705
 3.2.2 Institucionálně integrované systémy dohledu 705
 3.2.2.1 Částečně integrované systémy dohledu 706
 3.2.2.2 Plně integrované systémy (tzv. jednotného) dohledu 706
 3.3 Samoregulace 707
 3.4 Regulace a dohled nad jednotlivými druhy finančních institucí 707
 3.4.1 Vymezení sektorů finančního systému pro účely regulace a dohledu 708
 3.4.2 Specifické faktory regulace a dohledu v sektoru bankovnictví 708
 3.4.3 Specifické faktory regulace a dohledu v sektoru investičních služeb 711
 3.4.3.1 Specifika regulace a dohledu nad činnostmi obchodníků s cennými papíry 711
 3.4.3.2 Specifika regulace a dohledu nad fondy kolektivního investování 715
 3.4.3.3 Specifika regulace a dohledu nad penzijními společnostmi, resp. penzijními
fondy 716
 3.4.3.4 Specifika regulace a dohledu nad burzami, resp. "organizátory regulovaných trhů" 717
 3.4.4 Specifické faktory regulace a dohledu v sektoru pojišťovnictví 718
 3.4.5 Regulace a dohled nad poskytováním dalších druhů finančních služeb 719
 4 Regulace a dozorování finančních konglomerátů 719
 4.1 Specifické faktory rizikovosti finančních konglomerátů 720
 4.2 Konsolidovaný dohled nad finančními konglomeráty 723
 5 Mezinárodní regulace a dohled 724
 5.1 Soudobé způsoby mezinárodní regulace a dohledu 724
 5.2 Soudobý vývoj mezinárodní regulace a dohledu ve finančním sektoru 725
 KAPITOLA 11
 SOUDOBÝ VÝVOJ SVĚTOVÉHO FINANČNÍHO SYSTÉMU A SVĚTOVÉ EKONOMIKY 727
 1 Vývojové trendy finančních trhů a světového finančního systému 728
 1.1 Všeobecné předpoklady rozvoje finančních trhů 728
 1.1.1 Komputerizace 728
 1.1.2 Intelektualizace 728
 1.2 Faktory ovlivňující podmínky finančního podnikání 729
 1.2.1 Liberalizace finančních toků 729
 1.2.2 Harmonizace regulace a dohledu 729
 1.3 Nejvýznamnější soudobé vývojové trendy světového finančního systému 730
 1.3.1 Vývojové tendence finančních institucí 730
 1.3.1.1 Proces institucionalizace 730
 1.3.1.2 Proces konsolidace finančních institucí 730
 1.3.2 Trendy ve vytváření nových druhů finančních produktů a služeb 731
 1.3.3 Integrace a internacionalizace finančních trhů 732
 1.3.3.1 Proces integrace finančních trhů 732
 1.3.3.2 Proces internacionalizace finančních trhů 732
 2 Rizikové faktory soudobého finančního systému a světové ekonomiky 733
 2.1 Faktory ekonomické povahy ohrožující funkčnost světové ekonomiky 733
 2.1.1 Zadlužování ekonomických subjektů 733
 2.1.2 Rostoucí dominance nadnárodních korporací 734
 2.1.3 Zaostávání státní regulace, dohledu a jejich mezinárodní harmonizace 735
 2.2 Role člověka jako tvůrce a uživatele finančního a ekonomického systému 737
 3 Celosvětová globalizace finančního systému a ekonomiky 738
 DOSLOV 739
 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 741
 PŘÍLOHA FIO BANKY 747


Parametry

ISBN kód:
9788024736716
EAN kód:
9788024736716
Rok vydání:
2014
Formát:
21x30
Vazba:
Paperback
Počet stran:
768

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.