x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Finance v globální ekonomice II

Cena s DPH
649,00
Cena bez DPH
590,00 Kč
skladem 1 kus
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1436005
EAN kód:
9788024745169
Autor:
Jílek Josef
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Měnová a kurzová politika

Kniha představuje jedinečné komplexní dílo v oblasti měnové a kurzové politiky v České republice i ve světě. Jsou zde shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působní v centrální bance a ze stáží v zahraničních finančních institucích a na zahraničních univerzitách.

Autor nejprve objasňuje nástroje měnové politiky, operační, zprostředkující a konečný cíl měnové politiky a režim cílení inflace. Následují části o transmisním mechanismu a měnových politikách v řadě významných zemí. Část věnovaná kurzové politice popisuje měnový trh, režimy měnových kurzů, cizoměnové intervence, platební bilanci, úlohu zlata, dolarizaci a měnové krize.

Z obsahu


 O autorovi
 Úvodní slovo autora
 1 Měnová politika
 1.1 Podstata měnové politiky
 1.1.1 Klasická měnová politika
 1.1.2 Kvantitativní uvolňování
 1.1.3 Shrnutí
 1.2 Nástroje měnové politiky
 1.2.1 Operace na volném trhu
 1.2.2 Automatické nástroje
 1.2.3 Fed
 1.2.4 Eurosystém
 1.2.5 Bank of Japan
 1.2.6 Bank of England
 1.2.7 Česká národní banka
 1.2.8 Shrnutí
 1.3 Operační cíl
 1.3.1 Druhy operačních cílů
 1.3.2 Záporné jmenovité úrokové míry
 1.3.3 Fed
 1.3.4 Eurosystém
 1.3.5 Bank of Japan
 1.3.6 Bank of England
 1.3.7 Česká národní banka
 1.3.8 Shrnutí
 1.4 Zprostředkující cíl
 1.4.1 Cílení měnových agregátů
 1.4.2 Monetaristé a keynesiáni
 1.4.3 Využívání měnových agregátů
 1.4.4 Cílení měnového kurzu
 1.4.5 Shrnutí
 1.5 Konečný cíl
 1.5.1 Konečné cíle v některých zemích
 1.5.2 Cenová stabilita
 1.5.3 Definice inflace
 1.5.4 Jmenovité a reálné úrokové míry
 1.5.5 Deflace
 1.5.6 Shrnutí
 1.6 Cílení inflace
 1.6.1 Historie cílení inflace
 1.6.2 Explicitní inflační cíl
 1.6.3 Transparentnost a odpovědnost centrální banky
 1.6.4 Úloha inflačních předpovědí
 1.6.5 Shrnutí
 1.7 Transmisní mechanismus měnové politiky
 1.7.1 Kanály měnové politiky
 1.7.2 Přenos na tržní úrokové míry
 1.7.3 Dopad očekávané inflace
 1.7.4 Setrvačnost mezd a cen
 1.7.5 Zpoždění v měnové politice
 1.7.6 Měnová politika, HDP a zaměstnanost
 1.7.7 Shrnutí
 1.8 Nezávislost měnové politiky
 1.8.1 Vymezení nezávislosti centrální banky
 1.8.2 Argumenty proti nezávislosti měnové politiky
 1.8.3 Empirické poznatky
 1.8.4 Zkušenost Německa
 1.8.5 Nezávislost centrálních bank v některých zemích
 1.8.6 Shrnutí
 1.9 Pravidla měnové politiky
 1.9.1 Požadavky na pravidla měnové politiky
 1.9.2 Friedmanovo pravidlo
 1.9.3 Taylorovo pravidlo
 1.9.4 Pravidlo NAIRU
 1.9.5 Shrnutí
 1.10 Měnová politika Fedu
 1.10.1 Historie Fedu
 1.10.2 Úloha Fedu
 1.10.3 Měnová politika Fedu
 1.10.4 Shrnutí
 1.11 Měnová politika Eurosystému
 1.11.1 Historie Eurosystému
 1.11.2 Úloha Eurosystému
 1.11.3 Měnová politika Eurosystému
 1.11.4 Shrnutí
 1.12 Měnová politika Bank of Japan
 1.12.1 Historie Bank of Japan
 1.12.2 Úloha Bank of Japan
 1.12.3 Měnová politika Bank of Japan
 1.12.4 Shrnutí
 1.13 Měnová politika Bank of England
 1.13.1 Historie Bank of England
 1.13.2 Úloha Bank of England
 1.13.3 Měnová politika Bank of England
 1.13.4 Shrnutí
 1.14 Měnová politika České národní banky
 1.14.1 Historie České národní banky
 1.14.2 Úloha České národní banky
 1.14.3 Měnová politika České národní banky
 1.14.4 Shrnutí
 1.15 Měnová politika čínské lidové banky
 1.16 Koncentrace finančního majetku
 1.16.1 Rozdělení domácností podle čistého finančního majetku
 1.16.2 Dopad zdanění a globalizace
 1.16.3 Dolaroví miliardáři a milionáři
 1.16.4 Proč růst peněžní zásoby převyšuje inflaci?
 1.16.5 Shrnutí
 1.17 Poslední finanční a hospodářská krize
 1.17.1 Příčiny krize
 1.17.2 Krize v USA
 1.17.3 Vládní podpory
 1.17.4 Hodnotící agentury
 1.17.5 Shrnutí
 1.18 Perspektivy měnové politiky
 1.18.1 Architektura stávajícího finančního systému
 1.18.2 Síla centrální banky
 1.18.3 Koncentrace bankovního sektoru
 1.18.4 Shrnutí
 1.19 Závěr
 2 Kurzová politika
 2.1 Měnový kurz
 2.1.1 Definice měnových kurzů
 2.1.2 Fundamentální a technická analýza
 2.1.3 Shrnutí
 2.2 Měnový trh
 2.2.1 Obchodování na měnovém trhu
 2.2.2 Globální měnový trh
 2.2.3 Měnový trh v České republice
 2.2.4 Dopad měnového trhu na měnový kurz
 2.2.5 Vítězové a poražení na měnovém trhu
 2.2.6 Shrnutí
 2.3 Metody stanovení rovnovážného měnového kurzu
 2.3.1 Metoda parity kupní síly
 2.3.2 Metoda fundamentální rovnováhy
 2.3.3 Metoda peněžní zásoby
 2.3.4 Metoda rovnováhy portfolia
 2.3.5 Porovnání metod
 2.3.6 Shrnutí
 2.4 Režimy měnových kurzů
 2.4.1 Zlatý standard
 2.4.2 Pevný měnový kurz
 2.4.3 Korigované a posuvné zavěšení
 2.4.4 Čistý, nezávislý a řízený plovoucí měnový kurz
 2.4.5 Měnový výbor
 2.4.6 Shrnutí
 2.5 Cizoměnové intervence
 2.5.1 Podstata cizoměnových intervencí
 2.5.2 Důvod cizoměnových intervencí
 2.5.3 Účinnost intervencí
 2.5.4 Příklady některých zemí
 2.5.5 Shrnutí
 2.6 Platební bilance
 2.6.1 Podstata platební bilance
 2.6.2 Platební bilance některých zemí
 2.6.3 Investiční pozice vůči nerezidentům a zahraniční zadluženost
 2.6.4 Shrnutí
 2.7 Zlato
 2.7.1 Obchodování se zlatem
 2.7.2 Vývoj ceny zlata
 2.7.3 Zlato a centrální banky
 2.7.4 Historie českého zlata
 2.7.5 Shrnutí
 2.8 Daň z finančních operací
 2.8.1 Důvody pro zavedení daně z finančních operací
 2.8.2 Daň z měnových operací
 2.8.3 Daň z finančních operací
 2.8.4 Shrnutí
 2.9 Dolarizace
 2.9.1 Výhody a nevýhody dolarizace
 2.9.2 Další aspekty dolarizace
 2.9.3 Diskuse v USA
 2.9.4 Dolarizované země
 2.9.5 Shrnutí
 2.10 Kurzová politika České národní banky
 2.10.1 Měnová odluka
 2.10.2 Kurzové režimy České republiky
 2.10.3 Způsob vyhlašování měnových kurzů České národní banky
 2.10.4 Limity na měnové pozice obchodních bank
 2.10.5 Přechod na euro
 2.10.6 Shrnutí
 2.11 Měnové krize
 2.11.1 Měnová krize ve Velké Británii a Sorosův útok na libru
 2.11.2 Měnová krize v Mexiku
 2.11.3 Měnová krize v České republice
 2.11.4 Shrnutí
 2.12 Závěr
 Literatura
 Slovníček
 Rejstřík


O autorovi

Prof. Ing. Josef Jílek, CSc. (56)je vrchním expertem české národní banky. Externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze kurzy Finanční trhy a měnová politika a Měnová politika a hospodářský cyklus. Je špičkovým a uznávaným odborníkem v řízení finančních rizik, v teorii a praxi bankovnictví, ve finančních trzích a v měnové politice, a to jak v České republice, tak i ve světě. Známý je zejména mnoha publikacemi o derivátech, řízení finančních rizik a účtování finančních operací, které vynikají erudovaností a nezávislostí. Zastával řadu akademických funkcí. Je vyhledávaným a stálým přednášejícím na mnoha národních a zahraničních konferencích, zahraničních univerzitách a zahraničních centrálních bankách, je členem vědecké rady národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Je také členem redakčních rad několika periodik. Intenzivně školí pracovníky finančních institucí. Má rozhodující podíl na implementaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví v českých účetních předpisech. Významně přispěl k formování legislativy českého finančního trhu podle světových standardů.

Autor se narodil v Litomyšli. Vysokoškolské studium ukončil v roce 1981 (summa cum laude). Poté dále studoval, absolvoval stáže a přednášel na mnoha známých univerzitách, jako jsou Brown University, Washington State University a North Carolina State University, University of Gent, Reading University a London School of Economics. Kromě toho působil na několika vědeckých pracovištích, například na Silsoe Research Institute či Loughborough University of Technology. Jeho spolupracovníky byli například profesor D. T. Llewellyn (Loughborough University of Technology) a profesor C. Goodhart (London School of Economics and Political Science). Zahraniční praktické zkušenosti získal pobyty ve finančních institucích, jako J. P. Morgan, Barclays Bank, Lehman Brothers, Federal Reserve Bank of New York, Bank of England, Bundesbank a Banque de France.

Josef Jílek se v roce 1995 habilitoval docentem pro obor národní hospodářství a v roce 1999 byl jmenován profesorem v témže oboru. Od roku 2005 je členem Výboru pro účetnictví, výkaznictví a audit (Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing) při Evropském orgánu pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) - do konce roku 2010 se jednalo o expertní skupinu pro finanční informace (Expert Group on Financial Information) při CEBS. V letech 2007 až 2011 byl jedním ze sedmi členů poradenské skupiny hodnotící standardy (Standards Advice Review Group, SARG), která byla zřízena rozhodnutím Evropské komise (2006/505/EC). Od roku 2011 je členem Výboru podnikového výkaznictví (Standing Committee on Corporate Reporting) při Evropském orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA).

Autor publikoval v nakladatelství Grada Publishing již 21 knih:

 • Termínované a opční obchody (1995),
 • Finanční trhy (1997),
 • Moderní finanční produkty - Repo obchody (1999),
 • Finanční rizika (2001),
 • Finanční a komoditní deriváty (2002),
 • Peníze a měnová politika (2004),
 • Finanční a komoditní deriváty v praxi (2005),
 • Deriváty, hedžové fondy a offshorové společnosti (2006),
 • Finanční trhy a investování (2008),
 • Akciové trhy a investování (2009),
 • 7 vydání publikace Účetnictví bank a finančních institucí počínaje rokem 2003 a konče rokem 2009 (spolu s Ing. Jitkou Svobodovou),
 • Finanční a komoditní deriváty v praxi (2010, 2. upravené vydání) a
 • 3 vydání publikace Účetnictví podle IFRS počínaje rokem 2011 a konče rokem 2013 (spolu s Ing. Jitkou Svobodovou).
 • V nakladatelství Peter Lang publikoval:
 • Money in the Modern World (2010).


Parametry

ISBN kód:
9788024745169
EAN kód:
9788024745169
Rok vydání:
2013
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
560

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.