x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Čeština zajímavě a komunikativně II

Cena s DPH
459,00
Cena bez DPH
417,27 Kč
skladem 1 kus
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1461705
EAN kód:
9788024741208
Autor:
Květoslava Klímová, Ivana Kolářová
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

pro 8. a 9. třídu

Přínos publikace spočívá zejména v propojení metodické a praktické části a v zařazení námětů pro slohové vyučování. Tento způsob zpracování je zatím na našem knižním trhu ojedinělý.
Důraz je kladen především na rozvíjení a posílení komunikativní kompetence, uplatnění mezipředmětových vztahů, propojení vybraného učiva s průřezovými tématy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 
Kniha dále nabízí:
 • metodický výklad probíraného učiva a metodický komentář k zařazeným cvičením
 • všestranné jazykové rozbory
 • náměty na diktáty
 • souhrnné testy k opakování
 • klíč ke všem cvičením, jazykovým rozborům a testům

Z obsahu

 Úvodní slovo
 I. PRAKTICKÁ ČÁST
 1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy
 1.1 Jazyky v Evropě
 1.1.1 Slovanské jazyky
 1.1.2 O dalších jazycích v současné Evropě
 1.2 Český národní jazyk a jeho útvary
 2. Nauka o slovní zásobě
 2.1 Opakujeme
 2.2 Slova přejatá
 2.3 Význam slov
 2.4 Slovo a sousloví
2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti
 3. Tvoření slov
 3.1 Tvoření podstatných jmen
 3.1.1 Tvoření podstatných jmen odvozováním
 3.1.2 Tvoření podstatných jmen skládáním
 3.1.3 Opakujeme…
 3.2 Tvoření přídavných jmen
 3.2.1 Opakujeme….
3.2.2 Tvoření přídavných jmen odvozováním
 3.2.3 Tvoření přídavných jmen skládáním
 3.3 Tvoření sloves
 3.3.1 Odvozování sloves předponami
 3.3.2 Odvozování sloves příponami
 4. Tvarosloví
 4.1 Co už umíme…
 4.2 Skloňování obecných jmen přejatých
 4.2.1 Rozšiřující učivo
 4.3 Skloňování vlastních jmen cizích
 4.4 Slovesa
 4.4.1 Slovesné tvary
 4.4.2 Rozšiřující učivo
 4.4.3 Přehled slovesných tvarů
 5. Skladba
 5.1 Věta jednoduchá
 5.1.1 Větné členy základní
 5.1.2 Věty jednočlenné. Větné ekvivalenty
 5.1.3 Větné členy rozvíjející
 5.1.4 Několikanásobné větné členy
 5.1.5 Vyjádření záporu ve větě
 5.2 Souvětí
 5.2.1 Opakujeme….
 5.2.2 Souřadné spojení vět v souvětí. Souvětí souřadné
 5.2.3 Souvětí složité. Souřadně spojené věty vedlejší
 5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty
 5.3.1 Vsuvka
 5.3.2 Elipsa
 5.3.3 Samostatný větný člen
 6. Komunikační a slohová výchova
 6.1 Vypravování
 6.2 Popis
 6.2.1 Popis prostý
 6.2.2 Popis pracovního postupu
 6.2.3 Popis děje
 6.2.4 Subjektivně zabarvený popis (líčení)
 6.2.5 Charakteristika
 6.3 Výklad
 6.4 Úvaha
 6.5 Fejeton
 6.6 Práce s informacemi
7. Klíč
 1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy
 1.1 Jazyky v Evropě
 1.2 Český národní jazyk a jeho útvary
 2. Nauka o slovní zásobě
 2.1 Opakujeme….
 2.2 Slova přejatá
 2.3 Význam slov
 2.4 Slovo a sousloví
 2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti
 3. Tvoření slov
 3.1 Tvoření podstatných jmen
 3.2 Tvoření přídavných jmen
 3.3 Tvoření sloves
 4. Tvarosloví
 4.1 Co už umíme…
 4.2 Skloňování obecných jmen přejatých
 4.3 Skloňování vlastních jmen cizích
 4.4 Slovesa
 5. Skladba
 5.1 Věta jednoduchá
 5.2 Souvětí
 5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty
 6. Komunikační a slohová výchova
 6.1 Vypravování
 6.2 Popis
 6.3 Výklad
 6.4 Úvaha
 6.5 Fejeton
 6.6 Práce s informacemi
 II. METODICKÁ ČÁST
 1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy
 1.1 Jazyky v Evropě
 1.2 Český národní jazyk a jeho útvary
 2. Nauka o slovní zásobě
 2.1 Opakujeme
 2.2 Slova přejatá
 2.3 Význam slov
 2.4 Slovo a sousloví
 2.5 Vztahy významové souřadnosti, podřazenosti a nadřazenosti
 3. Tvoření slov
 3.1 Tvoření podstatných jmen
 3.2 Tvoření přídavných jmen
 3.3 Tvoření sloves
 4. Tvarosloví
 4.1 Co už umíme…
 4.2 Skloňování obecných jmen přejatých
 4.3 Skloňování vlastních jmen cizích
 4.4 Slovesa
 5. Skladba
 5.1 Věta jednoduchá
 5.2 Souvětí
 5.3 Zvláštnosti ve stavbě věty
 6. Komunikační a slohová výchova
 6.1 Vypravování
 6.2 Popis
 6.3 Výklad
 6.4 Úvaha
 6.5 Fejeton
 6.6 Práce s informacemi
III. PROVĚŘOVACÍ TESTY
 1. Čeština a slovanské jazyky. Jazyky současné Evropy
 2. Slovní zásoba
 3. Tvoření slov
 3.1 Tvoření podstatných jmen
 3.2 Tvoření přídavných jmen
 3.3 Tvoření sloves
 4. Tvarosloví
 4.1 Co už umíme
 4.2 Skloňování obecných jmen přejatých
 4.3 Skloňování vlastních jmen cizích
 4.4 Slovesa
 5. Skladba
 5.1 Věta jednoduchá
 5.2 Souvětí
 6. Slohová a komunikační výchova
 IV. PRAVOPIS
 LITERATURA
 PŘÍLOHY
 Příloha 1: Slepá mapa Evropy
 Příloha 2: Fotografie staveb
 Příloha 3: Nářeční oblasti v České republice
 Příloha 4: Skloňování některých podstatných jmen přejatých – text na rozstříhání
 Příloha 5: Origami
 Příloha 6: Šťastné kočičí návraty
 Příloha 7: Náhrdelník
 Příloha 8: Fejeton


Parametry

ISBN kód:
9788024741208
EAN kód:
9788024741208
Rok vydání:
2014
Formát:
14×21
Vazba:
brožovaná
Počet stran:
336

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.