x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Český jazyk 8 - pracovní sešit

Cena s DPH
100,00
Cena bez DPH
100,00 Kč
skladem 3 kusy
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
10742905
EAN kód:
9788073111809
Autor:
Bičíková, Topil
Výrobce:
TOBIÁŠ s.r.o.
Popis zboží

edice Zatracená čeština

Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR. Řada učebnic českého jazyka pro II. stupeň základní školy obsahově vychází z devítidílné monotematické řady Český jazyk s Tobiášem, je však doplněna slohovým učivem a rozdělena do ročníků. Jde tedy o čtyři ročníkové učebnice, na něž navazují pracovní sešity s bohatým procvičovacím materiálem. Český jazyk nakladatelství Tobiáš vzniká jako výsledek poznatků a dlouholetých praktických zkušeností kolektivu autorů s výukou na II. stupni ZŠ, kde měli možnost pracovat s různými typy učebnic, v různých ročnících a v rozličných typech tříd. Na základě těchto zkušeností a také na základě důvěrné znalosti situace v našem základním školství se snažili vytvořit řadu, která si klade za cíl nabídnout učitelům co nejlepší "servis" - to je úplně, systematicky a přehledně zpracovanou látku odpovídající standardům rámcově vzdělávacího plánu. Autoři vycházejí z předpokladu, že žák musí poznatky nejprve získat a teprve pak s nimi může efektivně, racionálně a tvořivě manipulovat. Vědomosti, které nejsou usazeny v systému a propojeny s kontextem, nemohou být hluboké a logicky použitelné v komunikaci - jsou jen snůškou kusých informací, které neumožňují solidní tvůrčí nakládání s nimi a jejich nositele pak zcela zákonitě vedou k povrchnosti. Proto jsou vkladové pasáže postaveny na deduktivním postupu, který vyplynul zcela jednoznačně ze zkušeností autorů jako nejefektivnější řešení kompromisu mezi malou hodinovou dotací a počty žáků na jedné straně a napjatostí osnov na straně druhé. Co učebnice přináší učiteli? Kromě promyšlené a ucelené koncepce obsahu výuky v ní najde velké množství cvičení k frontální i samostatné práci žáků, námětů mluvních cvičení, dramatizací a ukázek slohových postupů, takže v časové tísni nemusí hledat v dalších publikacích. Většinu cvičení lze přes průhledné fólie doplňovat přímo v učebnicích; šetří se tím nejen čas žáků potřebný k opsání textu, ale také pedagogů - autoři totiž doporučují dát dětem důvěru, aby si cvičení vzájemně zkontrolovaly samy ve dvojicích. Učebnice jsou koncipované tak, aby učitel mohl uplatnit k žákům diferencovaný přístup a mohl probrat dle své situace pouze to, co je únosné. Umožňují tak učiteli na jedné straně samostatně zaměstnat nadané žáky rozvíjejícím učivem a na straně druhé více se věnovat dětem pomalejším či nediskriminovat integrované žáky s SPU, kteří běžnému tempu nestačí. Přehledné a promyšlené didaktické zpracování zároveň učiteli umožňuje více se věnovat komunikačnímu výcviku, aniž by při tom utrpěly dovednosti gramatické. Učebnice je totiž určena těm učitelům, kteří jsou - stejně jako její autoři - přesvědčeni, že komunikativnost do vyučovací hodiny vnáší pedagog nikoliv kniha. Aby si to však mohl dovolit, potřebuje mít pro výuku materiál, který nabízí úplný a přehledný systém oboru a dostatek různorodého procvičovacího materiálu, včetně kdykoliv naleznutelného opakování. Ten zároveň musí být v podobě, která je přijatelná pro všechny žáky, tedy i pro děti s vývojovými poruchami učení. Co přináší dětem? Žák je postaven do role aktivního činitele, který má možnost získávat informace sám. Základní jazykovědné poznatky jsou přehledně vyznačeny v logicky vystavěném systému informací, které jsou číslovány a díky číslovaným záhlavím je lze i snadno nalézt. V celém projektu se pracuje i s odkazy na jednotlivé informace, čímž je žák motivován k samostatnému vyhledávání informací, a tím i nepřímo veden k práci s odbornou literaturou. Dětem s specifickými poruchami učení pomůže skutečnost, že mnohá cvičení jsou algoritmicky rozfázována do postupných kroků a většinu z nich mohou žáci doplňovat přímo do textu nebo do připravených tabulek. Odpadá tak soustředění na správné tvary písmen a veškerou energii mohou věnovat probíranému učivu. Schopnější žáci, v čase, kdy se jejich učitelé věnují žákům slabším a žákům s vývojovými poruchami učení, naopak najdou dostatečné množství samostatných úkolů, a to vše bez další časově náročné přípravy pedagoga. Grafické uspořádání učiva je obdobné jako u monotematické řady - a tedy pro ty, kdo s touto řadou dříve nepracovali, poněkud nezvyklé: obě rozevřené stránky tvoří jeden celek, přičemž vlevo je jazykové učivo s výrazně a přehledně vyznačenými poučkami, vpravo jim odpovídající cvičení. V pracovních sešitech následují další cvičení včetně tzv. kontrolních. Ta učiteli, ale i žákům umožní získat informaci o kvalitě zvládnutí učiva. Většina cvičení je připravena tak, aby je bylo možno s minimem časových ztrát vypracovat podtrháváním nebo doplňováním do předtištěných textů. Předkládaná učebnice tím zohledňuje děti se specifickými poruchami učení tím, že jim umožňuje zvládnout mluvnický jev, aniž by je při tom omezoval jejich handicap. Bylo by však nedorozuměním tvrdit, že autoři podceňují psaní do sešitu. Jsou však toho názoru, že psát by se mělo jen to, co skutečně za zapsání stojí, a to pečlivě, čitelně a úhledně. Tedy psát raději méně, ale se vší úctou ke grafickému projevu. K tomu jsou určena především kontrolní cvičení a závěrečné slohové práce, na jejichž estetickou stránku by měl být kladen zvláštní zřetel. OPAKOVÁNÍ Žáci by si měli osvojovat nové poznatky vždy v kontextu dílčích oborů jazykovědy, proto každá kapitola začíná shrnutím všeho, co by v oblasti probíraného jevů měli znát již z předcházejících ročníků. Samozřejmou součástí opakování jsou vždy cvičení k jejich upevnění a prověření. V učebnici pro 9. ročník jsou formou tabulkových přehledů shrnuta všechna potřebná poučení k procvičení a "zastřešení" veškerého učiva českého jazyka základní školy. CVIČENÍ Sestavovat souvislé texty s dostatkem příkladů procvičovaného jevu tak, aby byl problém efektivně procvičen, je často poněkud křečovité. Učitelé proto v publikaci nenajdou tradiční souvislé texty a rovněž cvičení jsou většinou sestavena z izolovaných významově spolu nesouvisejících vět. Efektivní procvičování mluvnických jevů má totiž charakter ryze pracovní, je pro něj tedy příznačná potřeba věcnosti, názornosti a snadné přehlédnutelnosti "pracovního pole". Bylo by však nanejvýš vhodné, aby si po zvládnutí učiva pedagog našel příležitost - například při společné četbě literárních textů - na probrané jazykové jevy nenásilně upozornit.

Parametry

Škola:
Třída:
8-8
Učebnice:
pracovní sešit
Pohlaví:
Holka
Pohlaví:
Kluk
EAN kód:
9788073111809
Rok vydání:
2017
Formát:
A4
Vazba:
měkká
Počet stran:
60
Počáteční ročník:
8
Koncový ročník:
8

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

   

  Nejsou žádná hodnocení produktu.

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.