x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Český jazyk 5 - 2. díl

- 46 %
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
12528805
EAN kód:
9788072302383
Autor:
PaedDr. Hana Mikulenková
Výrobce:
PRODOS spol. s r.o.
Popis zboží

2. revidované vydání

Schvalovací doložka MŠMT:  nemá platnou SD

Učebnice prošla zásadní redakční a autorskou revizí tak, aby v 5. ročníku bylo s její pomocí možno spolehlivě zvládnout všechny očekávané výstupy určené RVP pro 2. vzdělávací období a přiměřeně tak rozvíjet všechny potřebné klíčové kompetence.
V této souvislosti došlo k částečnému přepracování Českého jazyk pro 5. ročník i co se týče témat a využití cvičných textů. Větší důraz je kladen na práci s textem, čtení s porozuměním a vyhledávání informací souvisejících s vyučovanou látkou. Samozřejmostí je zdůraznění vztahu jazykové komunikace a moderních komunikačních prostředků.
Přepracovaná učebnice Českého jazyka pro 5. ročník se více věnuje modernímu chápání světa dětí i dospělých. V souladu s koncepcí průřezových témat jsou do učebnice zařazeny texty, cvičení a úkoly akcentující multikulturalitu, ekologii i výchovu dětí směřující k budování vlastních postojů a hodnot jako jedinců, ale i jako členů společnosti, a to na úrovni vlasti, Evropy i celého světa. Posílením komunikativně zaměřených úloh byly zvýrazněny meziooborové souvislosti s učivem z oblasti Člověk a jeho svět, směřující ve výsledku k dosahování očekávaných výstupů v obou oblastech i k plynulému budování a rozvíjení klíčových kompetencí.
Formát učebnice zůstává zachován: je koncipována jako pracovní publikace – zachovává si praktickou užitečnost, a to bez potřeby doplnění pracovním sešitem. Nezměnilo se ani rozdělení učebnice do dvou tenčích sešitů po 80 stranách.
Obsah:
I. SLOVNÍ DRUHY
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen
Přídavná jména tvrdá - skloňování
Přídavná jména měkká - skloňování
Přídavná jména přivlastňovací - skloňování
Stupňování přídavných jmen
Zájmena
Třídění zájmen
Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy
Číslovky
Druhy číslovek
Skloňování základních číslovek
Slovesa
E-mail, hlasová schránka, SMS
Slovesný způsob
Telefonní rozhovor
Mobilní telefon
II. VĚTA
Třídění vět podle záměru mluvčího
Věty oznamovací
Věty rozkazovací
Věty tázací
Věty přací
Věty zvolací
Stavba věty jednoduché
Základní větné členy
Rozvíjející větné členy
Uspořádání věty
Umíte připravit referát?
III. UMÍTE SI PORADIT V ŘEČI?
Výslovnost
Dech
Mluvený projev
Zásady dialogu
IV. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
Podmět rodu středního
Podmět rodu ženského
Podmět rodu mužského
Několikanásobný podmět
Několikanásobný přísudek
Několikanásobné doplnění
V. SOUVĚTÍ
VI. PROCVIČOVÁNÍ A OPAKOVÁNÍ
VII. CO JSME SE O JAZYKU NAUČILI
Pokročili jsme v poznávání slovních druhů
Víme více o větách a souvětích
Mluvený a písemný projev

Parametry

Škola:
Třída:
5-5
Učebnice:
učebnice
Pohlaví:
Holka
Pohlaví:
Kluk
ISBN kód:
978-80-7230-238-3
EAN kód:
9788072302383
Rok vydání:
2008
Formát:
A4, sešitová
Počet stran:
80
Počáteční ročník:
5
Koncový ročník:
5

Přiložené dokumenty

  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

   

  Nejsou žádná hodnocení produktu.

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.