x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Český jazyk 5

Cena s DPH
137,00
Cena bez DPH
137,00 Kč
skladem 1 kus
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
12314505
EAN kód:
9788072302178
Autor:
PaedDr. Hana Mikulenková
Výrobce:
PRODOS spol. s r.o.
Popis zboží

Modrá řada Prodosu - odpovídá požadavkům RVP ZV

Učebnice Český jazyk 5 navazuje na učebnici pro 4. ročník tematicky i metodologicky. Jako v předchozích ročnících tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového celku. Kromě úzké propojenosti s literární výchovou (především v oblasti očekávaných výstupů) podporuje učebnice mezioborové souvislosti s dalšími vzdělávacímu obory. Celá Modrá řada Český jazyk a literatura pro 1. stupeň ZŠ vychází vstříc požadavkům RVP, vede k očekávaným výstupům a rozvoji klíčových kompetencí.

Narativní (vyprávěcí) model výuky, který je základem všech učebnic Českého jazyka a literatury pro 1. stupeň v Modré řadě, má několik kladů: rozvíjející se příběh motivuje děti, aby chtěly samy pokračovat ve výuce, udržuje jejich pozornost při hodině a především propojuje komunikativní aktivity s gramatickým učivem i literaturou. Tím se naplňuje základní požadavek RVP, aby učivo nebylo pro děti cílem, ale prostředkem k dalšímu rozvoji. Ve všech učebnicích najdou děti příběh, který sledují během výkladu, při plnění úkolů, v komunikačních aktivitách i během procvičování. V češtinách pro 2. vzdělávací období (4. a 5. ročník) se s jedním z žáků přestěhujeme do velkého města a do místní školy, což poskytuje prostor opět pro nová témata k hovorům i pro výchovu k hodnotám a postojům starších školáků 1. stupně.

Obsah:

Přehled obsahu:
CO UŽ UMÍME
Dorozumíme se bez jazyka?
Jazyk, prostředek dorozumívání; národní jazyk
Abeceda; referát
Samohlásky a souhlásky
Vyjmenovaná slova
Párové souhlásky; spisovná a nespisovná výslovnost
Slabiky; dělení slov na konci řádku
Slova; věty
Řeč, jazyk a my; dialog
Vyprávnění
Přímá řeč
O SLOVECH
Slovní význam
Slova souřadná, nadřazená a podřazená
Synonyma a opozita
Slova jednovýznamová a vícevýznamová; homonyma
Slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená, popis
STAVBA SLOVA
Odvozování
Předložky a předpony
Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze_
Předložky s/se, z/ze
Změny hlásek při odvozování
Skupiny hlásek při odvozování
Procvičování
SLOVNÍ DRUHY
Desatero slovních druhů
Podstatná jména
Podstatná jména rodu středního
Podstatná jména rodu ženského
Životnost podstatných jmen rodu mužského
Podstatná jména rodu mužského
Podstatná jména – procvičování
Reklama
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen
Zájmena
Třídění zájmen (rozšiřující učivo)
Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy
Číslovky
Druhy číslovek (rozšiřující učivo)
Slovesa, inzerát, dopis, e-mail, SMS
Slovesný způsob, vyjadřujeme se zdvořile
Telefonní rozhovor, vzkaz – záznamník, hlasová schránka
VĚTA A SOUVĚTÍ
Třídění vět podle záměru mluvčího
Základ věty
Stavba věty jednoduché – základní větné členy
Stavba věty jednoduché – základní větné členy - doplnění
Stavba věty jednoduché – rozvíjející větné členy; uspořádání věty
Shoda přísudku s podmětem
Několikanásobné větné členy
Souvětí; manipulativní komunikace
Spojovací výrazy
OPAKOVÁNÍ A SHRNUTÍ
O slovech, Stavba slova
Slovní druhy
Věta a souvětí
Sloh


Parametry

Škola:
Třída:
5-5
Učebnice:
učebnice
Pohlaví:
Holka
Pohlaví:
Kluk
ISBN kód:
978-80-7230-217-8
EAN kód:
9788072302178
Rok vydání:
2008
Formát:
200x260 mm, brožovaná
Počet stran:
80
Počáteční ročník:
5
Koncový ročník:
5

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

   

  Nejsou žádná hodnocení produktu.

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.