Cenový věstník ministerstva financí ČR

Cenový věstník vydává jako svůj publikační prostředek Ministerstvo financí.

Cenový věstník obsahuje především:

  • rozhodnutí, kterým Ministerstvo financí zařazuje jednotlivé druhy zboží a služeb do „Seznamu zboží s regulovanými cenami„ vydávaného podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
  • všechny změny doplnění „Seznamu zboží s regulovanými cenami„, k nimž dochází v průběhu kalendářního roku
  • všechna rozhodnutí o cenách, které Ministerstvo financí stanovilo v rámci „Seznamu zboží s regulovanými cenami„ nebo na jeho základě
  • pokyny Ministerstva financí ke zpracování a předkládání návrhů úředně stanovených maximálních cen
  • úplné znění cenových a oceňovacích předpisů včetně jejich komentářů
  • pravidelné rubriky odpovědí k nejčastějším dotazům k cenovým a oceňovacím předpisům¨
  • informace a rozhodnutí ostatních ústředních cenových orgánů
  • přehledy cenových kontrolních orgánů o pravomocných rozhodnutích o uložených pokutách za porušení cenových předpisů
  • obecně závazné vyhlášky obcí o vydání cenových map stavebních pozemků
  • opatření Ministerstva financí vztahující se k cenové problematice zejména z oblasti účetnictví, přímých a nepřímých daní, majetkových daní, státního rozpočtu a kapitálového trhu.
 
 
Upřesnit výběr
Skrýt filtr
  • Danému výběru neodpovídají žádné produkty