Únikové cesty

Vyberte si z široké nabídky fotoluminiscenčních značení únikových cest.

Nařízení vlády ze 14.listopadu 2001, Sbírka zákonů č.11/ 2002, stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek. Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Najdete u nás značky jako exit vlevo, vpravo, únikové schodištěúnikový žebřík a další.

 
 
Upřesnit výběr
Skrýt filtr
  • Danému výběru neodpovídají žádné produkty