Heute haben wir Deutsch

Heute haben wir Deutsch 1. - 5. díl je osvědčená a nyní nově modernizovaná učebnice.

Využívá jednak pozitivní přenos znalostí mateřského jazyka do cizího a zároveň se soustavně zaměřuje na překonání typických chyb, jichž se žáci pod vlivem češtiny v němčině dopouštějí.

Jazykové učivo je úzce spojeno s rozvíjením poznatků z reálií německy mluvících zemí a s uplatněním širších kulturologických aspektů s důrazem na široké mezipředmětové vztahy.

Celý soubor je vhodný pro žáky od 3., resp. od 4. ročníku ZŠ nebo na nižším stupni ve víceletých gymnázií, kde doporučujeme zvolit rychlejší tempo při probírání 1. dílu. Dává též dobrý základ i žákům 6. třídy ZŠ, případně nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří s němčinou začínají jako s druhým jazykem.

Celý soubor lze velmi dobře použít pro tvorbu Rámcově vzdělávacího programu.

 
 

Nejprodávanější produkty

159,00 Kč 144,55 Kč bez DPH
129,00 Kč 117,27 Kč bez DPH
299,00 Kč 271,82 Kč bez DPH
Upřesnit výběr
Skrýt filtr