Alles Klar

Řada učebnic Alles Klar – základní úroveň je určena studentům středních škol začínajícím výuku německého jazyka. Cílem tohoto moderního souboru učebnic je dovést studenty postupně k úrovním A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento učebnicový soubor zaručuje procvičení všech jazykových dovedností od úrovně začátečníků a vede studenty až ke společné části maturitní zkoušky.

Úrovně A1 a A2 učebnic lze použít pro výuku žáků a studentů na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Skladba kapitol předpokládá aktivní zvládnutí slovní zásoby, texty jsou vybavené klíčem a bodováním umožňujícím sebekontrolu a sebehodnocení. Slovníček na konci každé části učebnice obsahuje úplný soubor slovní zásoby objevující se v jednotlivých úkolech a cvičeních spolu se zápisem výslovnosti cizích slov a konotací.

Výukový komplet obsahuje učebnici, jejíž součástí je i cvičebnice, a metodickou příručku.

 
 

Nejprodávanější produkty

149,00 Kč 135,45 Kč bez DPH
Alles Klar 2b - učebnice a cvičebnice /základní úroveň/

Alles Klar 2b - učebnice a cvičebnice /základní úroveň/

Učebnice + cvičebnice pro 2. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy

149,00 Kč 135,45 Kč bez DPH
Alles Klar 1b - učebnice a cvičebnice /základní úroveň/

Alles Klar 1b - učebnice a cvičebnice /základní úroveň/

Učebnice + cvičebnice pro 2. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy

Upřesnit výběr
Skrýt filtr