En Francais

En Francais

  • učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách víceletých gymnáziích
  • pokrývá přibližně 350 vyučovacích hodin
  • vede k pevnému osvojení základů mluveného i psaného jazyka
  • zvládnutí učiva umožňuje ústní dorozumění v běžných situacích každodenního života, porozumění středně obtížným textům a písemné vyjadřování s jasně vymezeným komunikativním záměrem
  • učivo je rovnoměrně rozloženo, mluvnice je předkládána stručně a přehledně, uplatňují se poznatky plynoucí ze srovnání francouzského a českého jazyka
  • systematicky je zařazován autentický materiál (fotografie, ilustrace, mapy, přehledy, tabulky, souvislé texty) přibližující reálie dané jazykové oblasti
 
 

Nejprodávanější produkty

269,00 Kč 244,55 Kč bez DPH
149,00 Kč 135,45 Kč bez DPH
Upřesnit výběr
Skrýt filtr