In Company

Učebnice In Company je navržena speificky pro učitele firemních krzů. Jednotlivé lekce jsou na sobě nezávislé, aby vyhovovaly nepravidelné docházce studentů, tak typické pro firemní kruzy. Učitel potřebuje pouze 2 součástí - Teacher's Book a audio CD nebo kazetu - není tedy problém je přenášet z jednoho místa výuky na jiné.

Přístup k jednotlivým dílům se řídí pokročilostí studentů. Pro začátečníky je nejpodstatnější zvládnutí základních gramatických struktur, tvoření vět a otázek, zatímco bohatost slovní zásoby není tak důležitá. Naopak ve vyšších pokročilostech je rozšiřování slovní zásoby věnována velká pozornost na úkor gramatiky, neboť studenti již většinu podstatných gramatických jevů zvládli. Tímto principem se řídi i učebnice In Company.

 
 

Nejprodávanější produkty

Upřesnit výběr
Skrýt filtr