Jak získat potravinářský průkaz


Co to je potravinářský průkaz? Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství nebo zkráceně potravinářský průkaz či zdravotní průkaz je oficiální doklad, který je potřeba, pokud vykonáváte činnost epidemiologicky závažnou.

Kdy je konkrétně potřeba?

Průkaz pracovníka v potravinářství

Toto je přesně vymezeno v zákoně č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V § 19 tohoto zákona jsou taxativně vyjmenovány všechny činnosti- jedná se o provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže a ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje.

Pokud tedy vykonáváte takovou práci, musíte k tomu být zdravotně způsobilí, vlastnit platný zdravotní průkaz a se něco naučit o ochraně veřejného zdraví. Svůj potravinářský průkaz je potřeba vyřídit již před zahájením činnosti. Vydává ho zpravidla praktický lékař (popřípadě závodní lékař) na základě prohlídky. Tato prohlídka by měla prokázat, že jste zdrávi a netrpíte žádnou infekční chorobou. Vyšetření probíhá přibližně takto- lékař zhodnotí váš současný zdravotní stav. Poté odebere potřebné vzorky a stěry, které zašle do laboratoře. Na základě jejich výsledků potom buď vystaví, nebo nevystaví potravinářský průkaz. Do něj může též vyznačit jeho platnost.

Cena za vystavení potravinářského průkazu se pohybuje v řádech několika stokorun. Poplatek za něj inkasuje lékař. Doba platnosti může být stanovena na dobu určitou nebo neurčitou.

Jakmile potravinářský průkaz získáte, ať už podnikáte v potravinářství, nebo jen chodíte na brigádu do restaurace, musíte jej nosit při výkonu zaměstnání stále u sebe kvůli případné kontrole z hygieny. Součástí vlastnictví potravinářského průkazu jsou také pravidelná školení týkající se hygienických zásad. Rozsah znalostí, které musí držitel průkazu ovládat, je uveden ve vyhlášce č. 400/2009 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažné jsou vyjmenovány v příloze č. 3 uvedené vyhlášky. Dejte si pozor, neboť držitele potravinářského průkazu může kontrola z hygieny ohledně těchto záležitostí kdykoli vyzkoušet. Při zjištění nedostatků vám může být činnost zakázána až do doby úspěšného složení zkoušky z výše uvedené vyhlášky.